slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Eén in Hem

LogoPlatformGeloofsvervolgingCollageVijf organisaties (Gave Veste, Open Doors Vlaanderen, HVK, OMF en de 4e Musketier) hebben elkaar gevonden rond het thema ‘Geloofsvervolging). De vijf verenigingen, die lid zijn van de EAV, willen samenwerken om de bewustwording rond dit onderwerp te versterken. Samen hopen ze de kerk vanuit een dienende houding te activeren en toe te rusten om oog te hebben voor de vervolgde kerk wereldwijd, maar ook in België. Immers ook in ons land hebben sommige christenen problemen omdat ze christen (geworden) zijn. Denk maar aan moslims in asielcentra die zich bekeerd hebben tot Christus en daardoor in de problemen komen.

Een concrete actie van het nieuwe EAV-Platform ‘Geloofsvervolging’ is een themaweekend in de plaatselijke gemeenten. Dat zal doorgaan van vrijdag 7 tot en met zondag 9 februari 2020 onder de noemer ‘Eén in Hem’.  Jelle Rijkeboer, die het platform vertegenwoordigt: “We willen de lokale kerk dienen met lessen uit de Vervolgde Kerk. Met dit weekend willen we de bewustwording rondom christenvervolging vergroten en handvatten aanreiken om heel concreet iets doen voor onze broeders en zusters die vervolgd worden”.

 

Het Platform zal diverse materialen voor bidstonden, jeugd- & tieneravonden, kinderclubs en preken ter beschikking stellen die de plaatselijke kerken vrij mogen gebruiken. Vanuit de deelnemende organisaties zijn ook medewerkers beschikbaar om naar de kerken toe te gaan, om te preken, een bidstonden in te leiden of om op een jeugdavond te spreken. Jelle Rijkeboer: “We kijken uit naar een bijzonder weekend waarin we de eenheid met de Vervolgde Kerk in praktijk brengen”.

Meer info in de volgende edities van InterCom

Nieuwsbrief