slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Over de grenzen heen

InterCom190929 BelgiumMissionTeamBelgium Mission Team naar Bulgarije

“In Albanië heb ik niks te zoeken”. Het was de eerste reactie van Ward Maesen toen hij de suggestie kreeg om voor zijn Outreach van de Discipelschaps TrainingsSchool (DTS) naar dit land te vertrekken.  Aansluitend op de cursus van Jeugd met een Opdracht gaan de studenten voor een aantal maanden naar een zendingsveld ergens in de wereld, en Ward had een voorkeur voor Israël. Het land op de Balkan zei hel niets, maar van verschillende kanten kreeg hij de vraag om naar Albanië te gaan. Met de nodige tegenzin vertrok hij dan toch naar Zuid-Oost Europa – een beslissing die achteraf de goede bleek te zijn. Sindsdien ligt zijn zendingsfocus op het oosten van ons continent …

 

Tijdens zijn schooljaren was Ward al eens naar Roemenië geweest om te helpen bij de verbouwing van een weeshuis. Maar de echte confrontatie met het dagelijks leven van de Oost-Europeanen, en vooral met de armoede van sommige bevolkingsgroepen, kwam in Letland en wat later in Bulgarije. Uit die verschillende reizen ontstond het Belgium Mission Team, dat verschillende reizen per jaar organiseert. Naast Ward behoort Kristof Heurckmans tot de ‘dragers’ van het team. “Mijn eerste zendingsreis was naar Kroatië, tijdens een tienerkamp. En zo’n 6, 7 jaar geleden ging ik voor de eerste keer naar Letland.” 

De allerarmsten…

De levensstandaard in Oost Europa ligt gevoelig lager dan in het Westen. Maar ook in die ‘armere landen’ zijn er nog veel onderlinge verschillen. Het is duidelijk dat de Roma onderaan de ladder staan. Ward maakte voor het eerste echt kennis met hen: “Ik kwam op een vuilnisbelt en daar stonden vier palen met wat plastiek rond gedraaid. Er kwam naar buiten en het eerste wat ik dacht was: ik moet opletten dat ik niet bestolen wordt. Ik had mijn zonnebril op, dus de man kon toch niet zien waar ik naar keek, en ik deed enorm stoer. Toen gaf ik die man een hand en er kwamen tranen in zijn ogen omdat ik dat deed. Hij voelde zich vereerd. Vanaf dat moment veranderde mijn beeld van de Roma. Ik zag hun armoede, maar ook de rijkdom die de mensen van binnen hebben”.

Meer dan materieel …

De materiële nood is groot in Oost Europa. Om die reden verzamelen de medewerkers van het Belgium Mission Team kleding om ter plaatse uit te delen. Die hulp wordt enorm gewaardeerd. Ward: “Hoe de mensen reageren, verschilt van land tot land, maar de mensen zijn altijd wel heel dankbaar dat je gekomen bent. Het gebeurt dat wanneer we de huizen binnengaan, de mensen huilen van blijdschap. Dan krijgen we vaak de vraag: ‘Waarom doen jullie dit, jullie komen helemaal vanuit België naar hier, naar deze arme steeek, om ons te bezoeken’. Ja, dat is dan een open deur voor ons om Gods liefde te verkondigen”. Zulke voorvallen maken duidelijk waar het eigenlijk om gaat, wat de diepste motivatie is: de liefde van God. Daarom is de hulp ook niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Hier klinkt dat misschien wat vreemd, maar in landen als Bulgarije en Servië is dat niet ongewoon. Ward: “We willen ze eigenlijk ook hoop brengen, de dingen waar ze echt naar op zoek zijn. Onze mission statement is: ‘building bridges through serving and loving’, bruggen bouwen door dienen en liefhebben.”  Kristof vult aan: “Ook al brengen we ze goederen, ze blijven nog altijd arm, we kunnen maar even voor verlichting zorgen. Maar doordat we ze bijvoorbeeld in contact brengen met een plaatselijke kerk, komen ze in een gemeenschap terecht; Zo komen ze uit hun sociale isolement en dat is ook heel belangrijk. Na onze komst zijn ze niet opeens rijk, maar we kunnen ze wel iets extra meegeven: het geloof en de verbondenheid met anderen.”

Hopen en bidden

Gebed is een belangrijk element van de reizen van het Mission Team. Kristof: “We merken dat de mensen aangeraakt worden als we op bezoek komen en we vragen ook altijd of we voor hen mogen bidden. Af en toe is er iemand die nee zegt, maar vrijwel iedereen daar wil wel gebed. Ze staan open en God kan daar doorheen werken. Wat aanspreekt is het spontane gebed, niet een standaardgebed dat zomaar afgerammeld wordt. Dat wordt op prijs gesteld.” Het aanbod om te bidden is niet een ‘verplicht nummer’, de leden van het team zien dingen veranderen door gebed: “Als we bidden met mensen, gebeuren er echt dingen. Mensen worden zichtbaar aangeraakt door de Heilige Geest. Als we ‘open diensten’ doen en een oproep tot gebed doen, dan komen er veel mensen naar voor, dat is echt heel speciaal. Er gebeuren ook genezingen tijdens de reizen. We vragen ook altijd waar we voor kunnen bidden. De problemen zijn daarmee niet altijd opgelost, maar we zien ook bijzondere dingen gebeuren. In onze kerken ligt het onderwerp genezing vaak gevoelig en zelf was ik daar ook niet helemaal in thuis op mijn eerste reis. Maar mijn mening is veranderd en ik denk dat God gewoon vraagt dat we bidden voor de problemen van mensen, of die nu lichamelijk zijn of iets anders.” 

België

Als Ward en Kristof hun verhalen vertellen, lijkt het wel of evangelisatie in Oost Europa veel gemakkelijker gaat dan in het Westen. Toch willen de leden van het Belgium Mission Team hun eigen land niet uit het oog verliezen. Veel mensen willen ook in eigen land iets doen. Ward: “Alles hangt af van de tijd en de vrijwilligers die we hebben, maar we ze zijn nu van plan om op een regelmatige basis naar Brussel of Antwerpen te gaan om de daklozen en de armen een warm hart te bieden en proberen met hen in gesprek te gaan, om met hen te bidden als ze dat willen, maar ook om ze een maaltijd aan te bieden.”  Dat er ook in ons land aan evangelisatie gedaan moet worden, is duidelijk: België staat terug op de lijst van onbereikte volken. Maar toch blijft de belangrijkste focus op Bulgarije en Servië liggen.

Leren van de passie

Ook al is de basis van het geloof altijd hetzelfde, de beleving ervan is bij de Roma toch vaak anders dan bij de Vlamingen. Daardoor kunnen we hier ook nog veel van de christenen daar leren. Ward: “Die passie … niks hebben en toch geloven, niks hebben en toch gelukkig zijn. Ze gaan voor tekenen en wonderen, ondanks dat ze niet weten wat ze de volgende dag op hun bord hebben. We kunnen er heel veel van leren. Ik denk als je ooit een keer mee bent geweest, dat je dan voor de rest van je leven veranderd bent. Misschien loop je er in het begin heel hard van weg, het is een ervaring die in je geheugen gegrift staat en nooit meer weg gaat”.

Het Belgium Mission Team bestaat uit enkele permanente leden, maar rekent vooral op de vrijwilligers die mee trekken naar het Oosten. Ze vormen een noodzakelijke aanvulling en daarom is er telkens opnieuw een oproep aan de evangelische christenen in Vlaanderen om mee op reis te gaan. “Belgium Mission Team is iedere vrijwilliger die meedraait. Iedereen hoort erbij. We zijn broers en zussen van elkaar, we zijn een familie.”. 

Het eerstvolgende vertrek is eind oktober – de reis valt samen met het Allerheiligenverlof, dus scholieren kunnen dit keer ook mee. Wie minstens 15 jaar is, kan mee van 27/10 tot en met 03/11. Ook gezinnen kunnen dit keer mee. Alle info is te vinden op www.belgiummissionteam.com

 

Nieuwsbrief