slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Enthousiasme en wijsheid

FotHoutmanGerrit15a40 jaar Bethesda

“De energie van toen en de wijsheid van nu”. Het is kort samengevat wat Gerrit Houtman als ideaal ziet voor Bethesda. Aan de vooravond van het veertigjarig jubileum van het Christelijke centrum voor hulpverlening en vorming blikt hij terug op de boeiende reis die de afgelopen decennia werd afgelegd. Voor de meesten die alleen de huidige werking kennen, zal het verbazend zijn waar Bethesda in de loop van de jaren voor stond. Immers, de focus lag niet altijd op de ambulante hulpverlening; het verhaal begint in feite met de opvang van drugsverslaafden. 

Eind jaren ‘70 weren er in Limburg heel wat nieuwe christengemeenten ontstaan. Ze boden de mensen een geestelijk onderdak, maar wilden ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Sociale bewogenheid was ook toen al een belangrijk kenmerk van de nieuwe christenen. Het verlangen om iets voor de medemens te betekenen kreeg vorm toen er een in Gruitrode een opvangcentrum voor drugsverslaafden werd opgericht. Succesverhalen uit Amerika, zoals die te lezen zijn in het boek Het Kruis in de Asfaltjungle van David Wilkerson, zorgden voor de nodige inspiratie. Ook al was de situatie in het landelijke Limburg niet zo dramatisch als in de getto’s van New York, ook hier waren jongeren in drugs verzeild geraakt en zochten ze naar vrijheid van hun verslaving. Het enthousiasme om die vrijheid te verkondigen was groot. De verslaafden kwamen bij wijze van spreken vanzelf.

 

Gerrit Houtman was in die tijd ook met jeugdwerk bezig, en hij kreeg van Martin Symons – die aan de wieg van Bethesda stond – de vraag om het team te komen versterken. Hij en zijn vrouw Ann gingen vlak naast het centrum wonen en konden vanuit hun huis het werk goed opvolgen. In feite kwam het werk ook hun huis in, wat achteraf gezien wellicht niet zo verstandig was.  Gerrit: “We zijn gelijk met het moeilijkste begonnen en we hadden misschien eerst beter eens goed moeten nadenken: wat zijn onze mogelijkheden waar gaan we ons op richten in plaats van heel breed te kijken. Dan hadden we ons beter kunnen focussen. Maar ja, het was de tijd van enthousiasme en idealisme. En we zijn dankbaar voor de mensen die langskwamen en geholpen zijn.”

Met de jaren kwam de ervaring en de know how. Er werden verschillende paden bewandeld. Naast residentiële opvang was er ambulante begeleiding, en er werd een tijd lang samengewerkt met de Centra voor Levens- en Gezinsvragen. Er waren heel wat vrijwilligers die hun diensten aanboden en een grote bereidvaardigheid ten toon spreiden. 

Vragen

Veel gesprekken die in Bethesda gevoerd worden, gaan over huwelijksproblemen. Relaties zijn mooi, maar soms ook moeilijk. Je moet er aan werken, en dat realiseert niet iedereen zich even goed. “Soms merken we bi christenhuwelijken nogal eens de instelling dat er een wonder van buitenaf moet gebeuren. Wij zeggen vaak dat liefde een werkwoord is: je zult het toch zelf moeten doen. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen, ze moeten zelf leren wat trouw is, ze zullen moeten werken. Je moet van je leven een kunstwerk maken, dat is de taak waarvoor je staat. Dus: leren met emoties omgaan, leren hoe je kunt vergeven, leren hoe je moet volhouden”.

Geloven jullie dan niet in wonderen?

Gerrit: “Ik geloof zeker in wonderen. Als mensen kunne vergeven, dan vind ik dat een wonder, het grootste wonder eigenlijk. Ik ben ook blij met een genezing, maar als mensen elkaar kunnen vergeven, dan vind ik het allermooiste. Daar is ergens een wonder voor nodig”.

Zijn relatieproblemen de ‘tophit’ van Bethesda? 

“We krijgen tegenwoordig ook veel werkgerelateerde problemen, burn outs, en al die klachten. Er komen ook mensen met CVS, mensen met een psychosociale problematiek, maar in de meeste gevallen gaat het toch over relatie- en gezinsproblemen. Daar zijn we ook het best voor opgeleid.”

Christelijke therapie

Bethesda profileert zich als een christelijk centrum. Dat roept uiteraard de vraag op wat de christelijke hulpverlening dan zo uniek maakt. Gerrit: “Je krijgt daar in de loop van de jaren wel een ander zicht op, maar de rode draad is toch de mensvisie. Ik heb in dit opzicht nooit zo erg geloofd in een vaste Bijbelse methodiek alsof de Bijbel het antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Een degelijke opleiding van de psychologie en de communicatiewetenschappen is ook nodig om dit werk te kunnen doen, anders loopt het werk helemaal vast. Maar de mensvisie, de visie op de waarde van de mens, die ik in het humanisme nogal zwak vond, daar zijn we uiteindelijk toch wel sterk in. De mens is geschapen naar het beeld van God en dat maakt dat ieder mens op zoek is naar betekenis in zijn leven. Die mensvisie is kenmerkend voor onze hulpverlening en ook de hoop dat het anders moet kunnen speelt een grote rol. Het moet toch mogelijk zijn dat iemand vrij komt van verslaving, dat een huwelijk gered wordt, dat mensen loskomen van negatieve emoties ...”

Bestaat er dan wel christelijke therapie?

“Ik geloof niet zozeer in een christelijke therapie, ik geloof wel in het bestaan van christelijke therapeuten. Dat wil zeggen dat je gedreven bent vanuit de liefde en bewogenheid van Jezus Christus, die in elke situatie hoop had. Jezus was niet veroordelend; Hij gaf hoop. Ik denk dat het onze taak is om in elke situatie hoop te creëren en niet te veroordelen. Dat is natuurlijk een kunst, de kunst om de verhalen aan te horen en om breed te accepteren en om tegelijk te laten zien: er is iets mooiers mogelijk dan wat je er tot nu toe van gemaakt hebt. Dat is natuurlijk moeilijk, want je wilt niet dat mensen dat als een veroordeling gaan zien, maar je wilt wel mensen een andere droom meegeven dan ze tot nu toe gehad hebben”.

De kracht van een relatie

Problemen oplossen is mooi, maar eigenlijk is het nog mooier als je ze kunt voorkomen. Daarom wil Bethesda inzetten op preventie en daar komt het aspect vorming naar voren. “We geven huwelijkscursussen in alle soorten en maten. We hebben jarenlang de Marriage Course gegeven en de laatste twee jaar heb ik een nieuw concept ontwikkeld vanuit waarderen perspectief. We richten daarvoor dagen en weekends in onder het thema ‘waardeer je relatie’. Ik vind het goed dat mensen zich regelmatig bezinnen over hun huwelijk;”

Een soort technische controle?

“Het is zoiets als een onderhoudsbeurt. Ann en ik hebben ook verschillende keren zo’n weekend gevolgd en het is goed om zo af en toe naar jezelf te kijken en dingen te bespreken waar je anders niet aan toekomt. Daarbij ben ik dus afgestapt van de benadering die focust op op verschillen, conflicten en communicatieproblemen. We kijken meer naar; wat gaat er goed in de relatie, wat zijn jullie sterke kanten, wat hebben jullie van elkaar ontvangen, waarin ben je gegroeid, wat heb je ontwikkeld? De kracht van een relatie zien, vind ik belangrijker dan de zwakte. Ga je kijken naar de problemen, dan ga je er steeds meer zien, maar ga je kijken naar de goeie kanten, dan ga je ook steeds meer goede kanten zien”.

Veertig jaar is een hele leeftijd voor een organisatie als Bethesda. Als je bedenkt dat Gerrit er 38 van heeft meegemaakt, dan zal het duidelijk zijn dat hij niet meer een van de jongste is. Het aantal gesprekken dat hij per dag voert, is wat minder geworden, maar het enthousiasme is nog even sterk als vroeger. “Ik ben enthousiast omdat ik heel erg geloof dat mensen kunnen veranderen, dat situaties kunnen veranderen. Ik geloof dat als Jezus ergens binnenkomt, er iets gebeurt, dus wat dat betreft, ben ik heel enthousiast en heb ik er nog steeds zin in”. 

Wat geeft je hoop, ook in de maatschappij van vandaag?

”Mijn hoop komt vanuit het idee dat Jezus Zijn Koninkrijk in deze wereld heeft gevestigd en dat dit Koninkrijk zal triomferen. Ik ben blij met bepaalde tendensen in de maatschappij, maar dat is niet wat hoop geeft. Hoop geven is: het Koninkrijk van God breekt door in deze wereld. Wij zijn gemaakt om waardevol te leven volgens het patroon van de Bergrede. We zijn niet geboren om elkaar de duvel aan te doen, we zijn geboren om elkaar lief te hebben, om elkaar gerechtigheid te verlenen, om eerlijk met elkaar om te gaan. Niet al onze gebeden worden verhoord, niet al onze inzet wordt met vrucht beloond. Maar uiteindelijk is het toch: alles is mogelijk bij God”.

 

Het jubileum van Bethesda wordt gevierd op zaterdag 19 oktober, om 15:00 u. in Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk. Meer info op de website van Bethesda. www.bethesda.be

Nieuwsbrief