slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Tearfund overbrugt de kloof

TearfundJaarverslag2018CoverDe christelijke ngo Tearfund wordt dit jaar 40. In de komende maanden zullen we daar zeker aandacht aan besteden, maar eerst blikken we terug op het overzicht van vorig jaar. Want hulpverlening aan de Derde Wereld is niet alleen iets van de afgelopen decennia, het is een taak die in de huidige tijd nog even dringend is. Er lopen momenteel zo’n 40 projecten bij Tearfund, in verschillende werelddelen. En bij ieder project is duidelijk: de hulp is hard nodig…

In 2018 deed de federale regering een oproep voor een project in het kader van ‘Innovatie’. Dat is een interdisciplinair en interreligieus project dat vernieuwing kan brengen in de humanitaire sector. In het kader daarvan zette Tearfund in Zuid-Soedan een grootse samenwerking op dat er op gericht is actoren uit de humanitaire sector en ‘geloof-gedreven’ actoren te versterken. Op die manier moet de impact van het humanitaire werk versterkt worden. Bij de samenwerking wordt een meervoudige aanpak gehanteerd.

 

Er wordt gewerkt aan het opheffen van obstakels voor de samenwerking en de versterking van de capaciteit van de lokale actoren. Daarnaast is er ondersteuning van mensen die humanitair werk verrichten vanuit hun geloof. Het vernieuwende van het project ligt ook in de onderzoekscomponent, die als doel heeft een model te creëren dat kan worden toegepast door andere humanitaire actoren op andere plaatsen in de wereld. Die component werd in het project van Tearfund uitgevoerd door de University of Leeds en Joint Learning Initiative, die een literatuurstudie hebben uitgevoerd, die de basis vormt van de verdere activiteiten. Vorig jaar werd ook een selectieprocedure in gang gezet om verschillende ‘geloof-gedreven’ actoren aan te duiden die in aanmerking komen voor een beurs. Het project, dat in de categorie humanitaire hulp, noodhulp en rehabilitatie valt, richt zich vooral op de interne ontheemde vluchtelingen en de getroffen leefgemeenschappen. Meer dan 13.000 mensen werden dankzij de subsidies van de Belgische overheid effectief geholpen.

Nog in Zuid Soedan liep een project dat de toegang tot essentiële geneesmiddelen probeert te verzekeren en de gezondheid te verbeteren van minstens 400.000 mannen, vrouwen en kinderen. Dit project liep in samenwerking met een aantal internationale partners. 

Dringende noodhulp vormt een belangrijk onderdeel van de werking van Tearfund, niet alleen in Afrika. Rampen doen zich immers op veel plaatsen in de wereld voor. Zo werd afgelopen jaar Indonesië verschillende malen getroffen door zware aardbevingen. Een gebied in de provincie Lombok werd totaal vernield, meer dan 400 mensen verloren het leven en bijna 36.000 mensen – zo’n 10 procent van de bevolking – raakte ontheemd. Voeg daarbij de 50.000 huizen die beschadigd of verwoest werden, en de omvang van de ramp is duidelijk. Samen met haar internationale partner World Relief en met een lokale partner deed Tearfund een interventie. 480 huishoudens werden bereikt met noodhulppaketten, en daarbij ging het o.a. om de verdeling van bijna 13.000 kilogram rijst, 25.800 eieren en 1720 liter olie om eten te bereiden.

Ontwikkelingshulp

Hoe belangrijk en vooral urgent noodhulp ook is, Tearfund focust zich vooral op ontwikkelingshulp die instaat voor duurzame oplossingen. Een groot deel van de projecten is daar dan ook op gericht. Zo loopt er een project in Burundi dat de kindersterfte wil terugdringen. Verderop in Afrika, op het eiland Madagaskar, is er al jaren een initiatief dat de bevolking in een dorpje aan de oostkust wil voorzien van drinkbaar water. Zo zal de algemene hygiëne en gezondheid stijgen en is de bevolking minder vatbaar voor water-gerelateerde ziektes. De impact van de installatie van waterpompen is groot: kinderen zijn minder afwezig op school omdat ze geen lange afstanden meer moeten afleggen om water te halen en ook de werklast voor de vrouwen in het huishouden vermindert. Ook de lokale handelaars doen goede zaken doordat zij ingeschakeld worden voor het aanleveren van materialen, en dat zorgt er dan weer voor dat er jobs gecreëerd worden. 

TOP

Bij verschillende projecten spelen ook medewerkers uit Vlaanderen een belangrijke rol. Ze worden TOPpers genoemd, Tijdelijk Overzees Personeel. In Madagaskar bijvoorbeeld vinden we dan Hilde Vlaminckx die in Mandritsara lesgeeft aan de verpleegsters- en vroedvrouwenschool en ook als verpleegkundige werkt in het hospitaal ter plaatse. Sinds juli 2017 bevinden Ando en Elke Rakotomenjanhary-D’Hulst zich in Madagaskar – Elke werkt als vroedvrouw in het Sarobidy Maternity Centre (SMC), terwijl Ando de weerbaarheid van de kwetsbare bevolking versterkt door herbebossingsprogramma’s en sociale acties. Het SMC wil vrouwen en meisjes toerusten door middel van onderwijs en medische zorgen tijdens en na hun zwangerschap en tijdens de bevalling. De diensten worden gratis aangeboden, opdat ze beschikbaar zijn voor iedereen. Het gebrek aan financiële middelen is voor veel mensen de reden om medische zorgen uit te stellen, met alle gevolgen van dien. 

Een ander groot probleem in Madagaskar is de ontbossing, en daarom zet Ando hard in op projecten waarbij nieuwe bomen worden aangeplant. Een groep van 36 lokale mannen en vrouwen ontvangen een bescheiden maandloon om hierbij te helpen – er is immens veel werk om dit project vooruit te laten gaan.

Er zijn ook twee TOPpers in Europa aan het werk. Louis en Anne-Marie Van De Voorde werken met een lokale nog ROSA, een organisatie die zich speciaal inzet voor hulp aan de Roma-bevolking. De bedoeling is dat deze groep bete geïntegreerd geraakt in de samenleving. Samen met ROSA kan het Vlaamse koppel humanitaire hulp verlenen om de kloof van armoede en discriminatie te overbruggen. Voedselbedeling vormt een belangrijk onderdeel van hun werk, maar het is ook de bedoeling om de Roma-bevolking meer te activeren. Het uitgangspunt is immers om materiële hulp te bieden waar nodig, maar tegelijkertijd worden mensen die fysiek en mentaal in de mogelijkheid, aangemoedigd om zelf ook iets te doen aan de verbetering van hun situatie.

Er zijn nog veel meer verhalen van ontwikkelingswerkers en projecten waar Tearfund bij betrokken is. We hebben immers nog niets gezegd over Zuid-Amerika. In Brazilië lopen projecten van financiële kinderadoptie en in de regio Sabinopolis is er een tuinbouwproject. Wie alle verhalen wil lezen, kan best het jaarverslag van Tearfund ter hand nemen https://www.tearfund.be/wp-content/uploads/2019/04/Jaarverslag-2018-Final.pdf of een bezoek brengen aan de website van de organisatie. Www.tearfund.be

 

 

(bron: Tearfund jaaroverzicht 2018)

Nieuwsbrief