slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

VVP-Ontmoetingsdag 11/11

InterCom191109 VVPOntmoetingsdagHet is dit jaar 50 jaar geleden dat de eerste ontmoetingsdag van VVP – toen nog Broederschap van Vlaamse Pinkstergemeenten - doorging. Dat is de reden waarom de 11-november dag dit jaar een extra feestelijk tintje krijgt. In de beginjaren vond de dag twee keer per jaar plaats, niet alleen in november, maar ook rond Pasen. Het waren belangrijke momenten voor de Pinksterchristenen om elkaar te ontmoeten.

Het is duidelijk dat het aanbod aan speciale evenementen in de afgelopen 50 jaar sterk is toegenomen. Het verlangen om elkaar te ontmoeten is er nog altijd, en juist daar op wil de VVP-dag de nadruk leggen.

 

Door de jaren heen heeft deze ontmoetingsdag zich ook ontwikkeld tot een dag die openstaat voor alle denominaties en christelijke achtergronden: “Als kerk in België mogen en moeten we meer zichtbaar zijn in de samenleving. De kerk is niet bedoeld om zich te verschuilen in een klein onzichtbaar hoekje, maar om zichtbaar te zijn en invloed te hebben op haar omgeving.”

Op de ontmoetingsdag van 11 november 2019 is Martin Koornstra de spreker. Samen met zijn vrouw Karin geeft Martin leiding aan ‘Royal Mission’, een Nederlandse organisatie die zich o.a. toelegt op het onderwijzen tot discipelen: “Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat discipelschap hierbij een belangrijk sleutel is”.

De muzikale ondersteuning op de dag wordt verzorgd door Daniël Marx en zijn band. Daniël werd geboren in Tongeren en groeide op in een christelijk gezin. Muziek speelde in zijn familie een grote rol en reeds op jonge leeftijd begeleidde hij kerkdiensten aan de piano. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Nederland en in 2017 bracht hij zijn eerste studioalbum uit, een jaar later gevolgd door een tweede: ‘God van trouw’. Hij hoop dat door zijn muziek mensen Jezus leren kennen en God mogen ervaren zoals Hij is: een trouwe Vader die er in elke situatie voor ons is.

Iedereen is vanaf 10:00 u. welkom inde Brabanthal in Leuven. Meer info op de site van VVP. https://vvp.be/ontmoetingsdag/

Nieuwsbrief