slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Iedereen mag zijn zegje doen, ook bisschoppen

Maarten Hertoghs Foto

Maarten Hertoghs

Leider in een evangelische kerk en verbonden aan de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen.

 
 
 
 
 
Sara De Mulder laat zich negatief uit over een persbericht van de bisschoppen, waarin ze hun bezorgdheid uiten over de uitbreiding van de abortuswet (DS 15 november). Ze noemt het ergerlijk dat de bisschoppen ‘uit het hiaat in hun kennis en levenservaring toch steeds weer nieuwe stigmatiserende visies en meningen kunnen puren en deze schaamteloos de wereld insturen’. Ik heb het persbericht gelezen, maar wat er stigmatiserend aan is, heb ik niet ontdekt. Wel proef ik de bezorgdheid dat er te snel gehandeld wordt, een bezorgdheid die gedeeld wordt door politici als Valerie Van Peel (N-VA) en Els Van Hoof (CD&V), maar ook door de filosoof Ignaas Devisch.
Dat de mening van bisschoppen voor velen irrelevant is, kan ik wel begrijpen. We leven niet meer in een christelijk land en de macht van de kerk is al lang niet meer allesbepalend. En dat laatste hoeft niet terug te keren. Mensen hoeven heus niet te applaudisseren bij zo’n persbericht. Dat is ook niet wat de bisschoppen vragen. Ze geven hun mening, en die is te nemen of te laten.
Ik kan maar weinig begrip opbrengen voor de conclusie van De Mulder: ‘Dat mannen die celibatair leven en geen enkele voeling hebben met ouderlijke verantwoordelijkheden hun zegje willen doen, is anno 2019 een brug te ver.’ Die zin is problematisch, vooral omdat hij raakt aan de vrijheid van meningsuiting. In de grondwet staat dat iemand, een bisschop, De Mulder of ikzelf, op elk gebied zijn mening mag uiten. Het is glashelder dat er grenzen zijn aan die vrije meningsuiting. Unia heeft een lijst opgemaakt van die grenzen. Wat de bisschoppen in hun persbericht schrijven, komt niet in de buurt.
De Mulder hoeft het niet eens te zijn met wat de bisschoppen zeggen en mag daarover haar mening verkondigen. Toch maak ik me zorgen over wat ze schrijft: ‘Als een bisschop al een mening over abortus verkondigt, lijkt het mij logisch dat hij vooral de aspecten bespreekt die relevant zijn voor zijn sekse.’ Wordt dat de nieuwe norm voor ethische discussies? Die zin wekt ook verbazing omdat hij komt van iemand die de gelijkheid van man en vrouw of minstens de gelijkwaardigheid een onvervreemdbare hoeksteen noemt.
Het is opmerkelijk dat anno 2019 bepaalde mensen hun mond moeten houden over aspecten van een ethische kwestie, omdat ze niet getrouwd zijn en niet de juiste sekse hebben. Dat is in mijn ogen dan weer een brug te ver.

Nieuwsbrief