slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Broeders van Liefde niet langer ‘katholiek’

InterCom200523 BroedersVanLiefdeGewijzigd euthanasiestandpunt niet getolereerd

De Broeders van Liefde – in ons land onder andere bekend vanwege hun psychiatrische instellingen – besloten in 2018 hun houding ten opzichte van euthanasie aan te passen. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er geen ruimte voor vroegtijdige levensbeëindiging – aan de andere kant biedt de Belgische wetgeving wel een aantal mogelijkheden. De visietekst die door het bestuur van de organisatie werd opgesteld, handelt specifiek over euthanasie in geval van ondraaglijk psychisch lijden in niet-terminale situaties. Door een opening te bieden, verwijderde de orde zich van het officiële standpunt van de Kerk en van de internationale leiding van de Broeders van Liefde. In Rome werd onlangs de knoop doorgehakt: de psychiatrische ziekenhuizen van de congregatie mogen zich in België niet ‘katholiek’ meer noemen.

Binnen  de instellingen van de Broeders van Liefde worden zorgverleners geconfronteerd met veel psychisch lijden en wordt de vraag naar euthanasie regelmatig gesteld. Zoals de congregatie het zelf omschrijft: “Dagelijks zijn wij in gesprek met mensen over hun toekomst, maar ook over hun kwetsbaarheden, pijn en onzekerheden. Soms komt daarbij de vraag naar euthanasie. Binnen geestelijke gezondheidszorg gaat het dan over mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Wij vinden het belangrijk om hierover het ethische gesprek aan te gaan met elkaar, met de overheid en met zij die op onze zorg een beroep doen.” In de visietekst van de congregatie wordt uitgegaan van drie kernwaarden: de beschermwaardigheid van het leven, de autonomie van de patiënt en de zorgrelatie tussen de patiënt en de verleners. Daarbij wordt een tweetrajectenbegeleiding aangeboden. De beschermwaardigheid van het leven wordt bevorderd door het traject van het levensperspectief, terwijl de autonomie van de patiënt gerespecteerd wordt door het traject van het euthanasieverzoek. Vanuit haar achtergrond is de beschermwaardigheid van het leven prioritair en ligt de nadruk op het traject van het levensperspectief. De reden dat men toch voor twee trajecten kiest – en dus euthanasie niet uitsluit – is dat het volgens congregatie essentieel is dat de zorgverleners de patiënt niet afwijzen of in de steek laten in moeilijke situaties. Zorgverleners mogen op verschillende manieren met de twee trajecten omgaan: sommigen zullen zich vooral baseren op het levensperspectief, andere zullen meer ruimte laten voor de mogelijkheid van euthanasie. Wie kiest voor de eerste optie, zal zich voornamelijk richten op alternatieven, dus op de mogelijkheden van behandeling. Daarbij speelt ook de zinbeleving een belangrijke rol. Bij de tweede optie wordt het verzoek getoetst aan de wettelijke voorwaarden, waarbij de consultatie van een derde arts en een verplichte wachttijd van minstens 1 maand hoort.

De Broeders van Liefde stellen dat euthanasie alleen verantwoord is als er geen redelijke andere oplossing is. Voorts is het door de wet gegarandeerde gewetensoordeel van de arts belangrijk: “Op basis van zijn of haar gewetensoodeel heeft de arts de volle vrijheid om te beslissen om al dan niet euthanasie uit te voeren.” Op die manier zorgt de congregatie voor de mogelijkheid om euthanasie toe te passen. Tegelijk stelt de visietekst dat er met de grootst mogelijke behoedzaamheid moet omgegaan worden met het verzoek. Daarom wil men een voorafgaande toetsing van de vraag aan de wet, waar die wet zelf slechts een controle achteraf vraagt. De behandelende arts moet daarom een schriftelijke en omstandige motivering van de beslissing over de uitvoering van euthanasie te formuleren.

Inloophuis
Om het tweede traject concreet vorm te kunnen geven, openden de Broeders van Liefde twee maanden geleden een inloophuis in Leuven: “Mensen die wegens ondraaglijk psychisch lijden aan euthanasie denken, kunnen terecht bij Reakiro in Leuven, het eerste project met deze finaliteit wereldwijd. Met respect voor hun keuze begeleidt Reakiro patiënten in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen verlies van perspectief en de weg van hoop en herstel.”

Hoewel de praktijk van de Broeders van Liefde ruimschoots binnen de grenzen van de Belgische wetgeving blijft, is die in tegenspraak met de ethische visie van de RoomKatholieke Kerk. Vanuit het internationale hoofdkwartier in Rome was er dan ook al negatief gereageerd op de besluiten van de Belgische afdeling. Het generaal bestuur (geleid door René Stockman, een Belgische doctor in de psychiatrische verpleegkunde) alsmede het Vaticaan lieten weten dat de visie ‘in strijd is met de kerkelijke leer en met het eigen charisma om liefdevol psychiatrische patiënten nabij te zijn en te blijven in alle omstandigheden’. Ondanks herhaaldelijk aandringen vanuit Rome, bleef de Belgische afdeling bij haar oorspronkelijke standpunt. De Congregatie voor de Geloofsleer, één van de belangrijkste departementen binnen het Vaticaan, heeft enkele weken geleden besloten dat de ‘psychiatrische centra van de organisatie niet langer als katholieke instellingen worden beschouwd. De banden tussen de centra en de congregatie van de Broeders van Liefde zullen worden verbroken’. Of dat veel aan de handelswijze van de ‘broeders’ zal veranderen, valt nog af te wachten. Een andere discussie die nu losbarst, is of de congregatie nog gebruik kan blijven maken van haar gebouwen. De interpretatie of die eigendom zijn van de Belgische tak of van Rome verschilt...

(bronnen: Broeders van Liefde, vrtnws.be, Kerknet)

Nieuwsbrief