slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zwijgen is geen optie …

LogoTearfund2011Tearfund pleit voor gerechtigheid

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van George Floyd (zie eveneens het artikel in de rubriek ‘Internationaal’) hebben ook in Europa veel weerklank gekregen. Tearfund publiceert in België een verklaring waarin wordt opgeroepen tot gerechtigheid. Ook de Europese Evangelische Alliantie heeft een document uitgebracht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika.

In de verklaring van Tearfund lezen we: 
“Wanneer de suprematie van een bevolkingsgroep overheerst, kan dit leiden tot het kwaad, zoals we onlangs opnieuw hebben gezien toen een politieagent in de VS gekneld op de nek van George Floyd, een zwarte man, hem het leven ontnam.

We betreuren deze aanslag en veroordelen een systeem dat geweldplegers niet verantwoordelijk stelt. We betreuren de persoonlijke en institutionele attitudes, gedragingen en beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat geweld wordt gepleegd tegen minderheidsgroepen, ook in ons eigen land. We betreuren dat onze erfenis van geweld en ongelijkheid gedeeltelijk is bezield, bestendigd en getolereerd door de zelfgenoegzaamheid en eventueel zelfs de medeplichtigheid van onze maatschappij.  Als volgelingen van Jezus en als organisatie mogen wij niet zwijgen bij dit onrecht. We willen onze gemeenschap mobiliseren en oproepen om onrecht aan te vechten, ‘omdat elke mens telt’.”

Tearfund roept ook op tot gebed: “We bidden voor de familie van George Floyd dat zij gerechtigheid zullen ontvangen en vrede zullen vinden. We bidden voor de regeringen wereldwijd, dat ze de wijsheid en de moed krijgen om hervormingen door te voeren. We bidden dat het volk van God overal luid, liefdevol en trouw tot gerechtigheid zou oproepen bij beleidsmakers en machthebbers in de samenleving.”

De organisatie hoopt Jezus te zien doorheen het getuigenis van de Kerk om ons, onze gemeenschappen en onze samenleving te veranderen. “Wij verkondigen, en houden vast aan de hoop op een toekomst waarin Jezus regeert en waarin geweld, racisme, politiegeweld, suprematie van de een boven de ander en allerlei onrecht niet meer bestaan”.

Voor de Europese Evangelische Alliantie stelde Theo Visser, leider van een Europees netwerk van Interculturele Kerkplanting, ook een tekst op. Die begint met  een statement voor de acceptatie van alle rassen: “Wij zijn vóór het liefhebben van alle mensen en tégen elke angst voor mensen die anders zijn dan wij. Wij geloven in de waarde van elk menselijk leven. Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen naar het beeld van God.”

Ook de EEA is geschokt door de dood van George Floyd. Tegelijk is er het besef dat racisme, etnocentrisme en antisemitisme niet alleen in de Verenigde Staten voorkomt, maar ook op ons eigen continent. “Dit druist tegen het hart van God in, die ons vertelt dat we de waardigheid en de waarde van elk mens altijd moeten waarderen. We geven nederig toe dat ook wij als christenen deze waarden niet altijd naleven en daartegen hebben gezondigd.”

De tekst van de EEA wil verder gaan dan een statement tegen racisme.: “Wij pleiten niet alleen tegen racisme, maar ook voor verscheidenheid in onze kerken. Wij willen dat onze kerken een afspiegeling zijn van de etnische diversiteit van onze samenleving en zetten ons daar graag voor in. Wij streven zowel binnen als buiten onze kerken actief naar warme en liefdevolle relaties. Wij staan op tegen separatisme, individualisme, onverschilligheid en eenzaamheid. Wij staan op voor verbondenheid, relatie, respect, liefde en acceptatie van hen die anders zijn, anders geloven en anders leven dan wij.
We begrijpen dat we allemaal genade nodig hebben, dat niemand van ons volmaakt is en dat iedereen het nodig heeft getransformeerd te worden om te lijken op Jezus. Daarom beschouwen we anderen nederig als beter dan onszelf. We zoeken eenheid - in verscheidenheid! Hoewel we beseffen dat dit een voortdurende weg zal zijn van zelfopoffering en het omgaan met onze trots, willen we deze weg tot het einde toe bewandelen. Waar we ook gaan, wat we ook doen of schrijven op sociale media, we zijn vastbesloten om het leven, het licht en de vrede te verspreiden.”

Ondanks de gruwelijke dood, maar ook de soms gewelddadige protesten, houdt de EEA een hoopvol perspectief: “Totdat de tijd komt dat er geen verdeeldheid meer is, maar dat God in alles is en dat alles doordrongen is van harmonie! Daar zetten we ons nu en in de toekomst voor in!”

(bronnen:Tearfund, EEA, MissieNederland)

Nieuwsbrief