slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De verborgen wereld van de mensenhandel

InterCom200615 MyriaMensenhandelHet Bijbelboek Prediker eindigt met de woorden: “God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”. Nog altijd gebeuren er schitterende dingen die zich in het verborgene afspelen, maar evenzeer kwalijke zaken die het daglicht niet mogen zien. Sommige criminele feiten krijgen veel aandacht, maar misdadigers werken het liefst op plaatsen die niet opvallen. Waar moorden, diefstallen, inbraken of aanslagen direct veel aandacht krijgen, is mensenhandel een activiteit die doorgaans nauwelijks opvalt. Maar in het verborgene speelt zich onnoemelijk veel leed af en zoeken slachtoffers wanhopig naar een uitweg. In België is Myria https://www.myria.be/nl de onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, de rechten van de vreemdelingen verdedigt en mensenhandel en mensensmokkel bestrijdt.


Bij mensenhandel denken veel mensen aan buitenlandse vrouwen die buiten hun wil om naar ons land worden gebracht en in de prostitutie belanden. Helemaal onterecht is dat beeld niet, want volgens het meest recente jaarrapport van Myria gaat het in ongeveer een derde van de gevallen effectief om seksuele uitbuiting. Maar de groep slachtoffers van mensenhandel om economische redenen is bijna twee keer zo groot. Het gaat dan vaak om mensen die in de horeca terechtkomen en er onder onmenselijke condities aan het werk worden gezet. Vooral in snackbars blijken misbruiken voor te komen. Maar ook in de bouwsector is regelmatig sprake van economische uitbuiting. Vooral immigranten die niet over de juiste verblijfspapieren beschikken, zijn gemakkelijke slachtoffers. Ze hebben geen juridische bescherming en riskeren het land uitgezet te worden zodra ze een klacht neerleggen. In die situatie hebben slechtbedoelende werkgevers alle mogelijkheden om het slachtoffer onder druk te zetten. Er zijn instanties die zich inzetten om deze mensen bij te staan in gerechtelijke procedures, maar dan moeten ze wel de weg vinden naar die organisaties.

Seksuele uitbuiting
De afgelopen jaren zijn verschillende netwerken van Nigeriaanse mensensmokkelaars in het nieuws gekomen. De verhalen zijn vaak heel gelijklopend. Doorgaans gaat het om tienermeisjes die een aanbieding krijgen om in Europa – en in dit geval in België – een beter leven op te bouwen. Aangezien het hier om jonge mensen gaat met weinig toekomstperspectieven in hun land van herkomst, is een dergelijk aanbod heel aanlokkelijk. Tegelijk is het zo goed als onbetaalbaar: de tarieven van mensensmokkelaars liggen steevast tussen 30.000 en 35.000 euro. Daarbij verloopt de reis dikwijls in bijzonder gevaarlijke omstandigheden: niet zelden verdrinken de meisjes bij de overtocht van de Middellandse Zee. De meesten onder hen komen uiteindelijk toch in Italië aan en reizen vandaar door naar België. Eenmaal dat ze in ons land zijn, komt er niets meer terecht van de beloften van een goede job of een degelijke studie. Om hun schuld vanwege de reis af te betalen, worden ze in de prostitutie gedwongen. Identiteitspapieren worden afgenomen en een verblijfsvergunning is er doorgaans niet. Om de druk te verhogen wordt regelmatig gebruik gemaakt van voodoo-praktijken. Veel gevallen blijven nog altijd onbekend, maar de verhalen die naar buiten komen zijn stuk voor stuk schrijnend. Die verhalen zijn niet alleen terug te vinden in de jaarrapporten van Myria, ook bij hulpverleningsinstanties als Payoke of Cherut vinden we getuigenissen van vrouwen die volkomen tegen hun wil in de prostitutie terecht kwamen – en er soms gelukkig ook uit geraakten.
Slachtoffers hebben de mogelijkheid om zich burgerlijke partij te stellen en zo een schadevergoeding te krijgen. Het wordt maar zelden gedaan. In een zaak van seksuele uitbuiting waarbij minderjarige meisjes geronseld werden voor een ‘job als hostess’, maar bij aankomst in België gedwongen werden de prostitutie in te gaan, was er van de 25 slachtoffers slechts één meisje dat zich burgerlijke partij stelde. In het geruchtmakende dossier van het Nigeriaanse prostitutienetwerk rond ‘Mama L.’ waren er meer dan 30 slachtoffers, vaak minderjarig, met geweld in de prostitutie gedwongen werden, durfde geen van de slachtoffers – in de macht van de daders gehouden door middel van voodoopraktijken – zich burgerlijke partij te stellen ...

Topje van de ijsberg
Het aantal vastgestelde inbreuken op het vlak van mensensmokkel stijgt: in 2014 ging het om 258 gevallen, vijf jaar later was dat aantal al meer dan verdubbeld. Toch is er een consensus dat dit slechts het topje van de ijsberg is – de meerderheid van de gevallen blijft verborgen. Dat er op dit terrein nog veel werk te verzetten valt, is duidelijk. Internationale samenwerking kan daarbij belangrijk zijn. Van evangelische zijde is er het European Freedom Network dat de christenen in Europa dat als missie heeft ‘het Lichaam van Christus in Europa helpen effectief samen te werken om mensenhandel en seksuele uitbuiting te voorkomen en te bestrijden’. Daarnaast richt het netwerk zich ook op ‘het herstel van slachtoffers’. De werking van EFN spitst zich toe op bemoediging en advies, training en gebed en op de bespreking van de problematiek op regeringsniveau. Op de website van het netwerk www.europeanfreedomnetwork.org wordt een uitgebreid overzicht gegeven van hulpbronnen die geraadpleegd kunnen worden. Tevens wordt een hele rij christelijke geïnspireerde organisaties genoemd die actief zijn op het vlak van de bestrijding van mensenhandel of de hulp aan slachtoffers.


(Bron: Myra Jaarlijks Evaluatieverslag, European Freedom Network)

Nieuwsbrief