slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Dubbel beperkt, maar niet vergeten …

InterCom200817 GehandicaptenEnCoronaSinds het uitbreken van de Corona-crisis is ons leven sterk begrensd. Een half jaar geleden had niemand kunnen denken dat we van vrijwel iedereen 1,5 meter afstand zouden moeten houden, dat we op straat onze mond en neus zouden bedekken en dat een hele provincie een avondklok zou invoeren. Intussen leerden we min of meer leven met de beperkingen. Maar hoe gaan mensen die sowieso al beperkt waren met de maatregelen om? In de nieuwsbrief van Gemeenten en Gehandicapten geeft Thérèse Swinters een aantal gedachten weer over de dubbele beperkingen die verschillende mensen momenteel ervaren. Want als er iets duidelijk is geworden door het Coronaverhaal, dan is het wel dat wie al kwetsbaar was, vaak nog kwetsbaarder is geworden.

De afgelopen maanden hebben we heel wat improvisatie- en organisatietalent nodig gehad om ons aan te passen aan de nieuwe situatie. Wie over voldoende mogelijkheden en middelen beschikt, heeft daar over het algemeen niet zoveel last van. Gelukkig zijn we behoorlijk flexibel, en zijn de meeste ongemakken redelijk eenvoudig te ondervangen. Het is een ander verhaal voor iedereen die zich ook in het normale dagelijkse leven voortdurend moeten aanpassen. Denk daarbij aan de gehandicapten voor wie soms de eenvoudigste dingen een hele uitdaging kunnen zijn. Dan is het bijzonder belangrijk om alert te blijven dat er niemand ‘uit de boot valt’.

Thérèse Swinters vermeldt in bijzonder het feit dat de meeste maatregelen worden uitgedacht voor de meerderheid van de bevolking, over het algemeen de mensen die in de stad wonen. Dat is op zich niet onlogisch – uiteindelijk zijn de steden ook zwaarder getroffen dan het minder bevolkte platteland. Maar de stad is een ‘sterke omgeving’ waar veel faciliteiten beschikbaar zijn, en alternatieven relatief gemakkelijk te vinden zijn. Maar een alleenstaande oudere met een handicap, vanuit een klein dorp, komt in zo’n geval op de allerlaatste plaats. Voeg daarbij dat er voor mensen met een beperking geen uitgebreide lobby-werking is, dan wordt het duidelijk dat ze al snel vergeten worden.

GRIP vzw, ‘Gelijke Rechten voor Iedere Persoon’ – een belangenorganisatie voor gehandicapten - probeert desondanks de aandacht te vestigen op de problematiek. Het eisenpakket dat ze voorleggen – niet alleen voor de huidige omstandigheden, maar ook bij volgende crisissen – is duidelijk: “Beleidsantwoorden zullen ingebed moeten zijn in een mensenrechtenvisie. Uiteindelijk moet het doel van elk beleid immers zijn om de mensenrechten te realiseren. Een inclusieve samenleving betekent dat met iedereen rekening gehouden wordt. En dat ook de perspectieven van minderheden aanwezig zijn. Het houdt in de er extra aandacht moet gaan naar wie extra noden heeft om te kunnen participeren of zijn/haar rechten op te nemen. Dit is in coronatijden of in crisistijden niet anders. Dit mensenrechtenkader, waarbij er ook sterker rekening gehouden wordt met minderheden, moet veel sterker aanwezig zijn bij het beleid. Het moet voorkomen dat door COVID en/of door de maatregelen sommige bevolkingsgroepen nog minder meetellen in onze samenleving. Een inclusief beleid zorgt ervoor dat kloven dichtgereden worden in plaats van vergroten.”

Een punt waar GRIP vooral aandacht voor vraagt, is de verregaande vrijheidsbeperking en de beperking van sociaal contact. Ook wordt er aangedrongen op de voortzetting van ondersteuning in het kader van inclusief onderwijs. De sluiting van de scholen is hard aangekomen in het bijzonder onderwijs. Kinderen en jongeren vormen hoe dan ook al een kwetsbare groep, en afstandsonderwijs is lang niet voor iedereen evident. Soms zijn er ook maatregelen die niet in het oog springen, maar die wel een enorm verschil maken. Denk daarbij aan de plotselinge stopzetting door de NMBS van hulp aan reizigers met een assistentienood. Veel gehandicapten waren door die assistentie nog behoorlijk mobiel, maar worden van de ene op de andere dag van hun mogelijkheden beroofd ...

Ook Gemeenten en Gehandicapten – en bij uitbreiding ook het European Disability Network van de Europese Evangelische Alliantie, hecht veel waarde aan een inclusieve samenleving. Daarbij hebben kerken een belangrijke rol te spelen, en kunnen ze het goede voorbeeld geven. Ook de evangelische gemeenten werden getroffen door de coronamaatregelen en moesten zich aanpassen. In een dergelijke situatie mogen mensen met een beperking zoveel mogelijk geholpen worden. “Kunnen we iets leren voor onze kerk nu we weer in beperkte mate mogen samenkomen?”, vraagt Thérèse Swinters zich af. “De Here Jezus speelde het klaar om voor een grote massa mensen te staan, zijn verlangen om mensen te onderwijzen te combineren met de aandacht voor de zieken – en hen te genezen. Dat is multitasking van de bovenste plank”. Dus kunnen we bij alle noodzakelijke aanpassingen die gedaan worden ook steeds denken aan de gevolgen voor wie een handicap heeft. Verlies dus doven, blinden of mensen in een rolstoel niet uit het oog. Onze impact op het overheidsbeleid is wellicht niet zo groot, maar binnen de kerk kunnen we veel realiseren. “We kunnen Jezus niet volmaakt nadoen, maar laten we ons er niet te gemakkelijk vanaf maken door een minderheid simpelweg te vergeten”.

Meer info: www.geng-info.be, of op facebook:

Nieuwsbrief