slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Herdenkingsdag genocide

InterCom210104 HerdenkingsdagGenocideDe Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft beslist dat 9 december vanaf nu de ‘nationale dag ter herdenking van de door de Belgische Staat officieel erkende genocides’ is. Ter gelegenheid daarvan zal ieder jaar een herdenkingsplechtigheid gehouden worden. Het voorstel daartoe werd door MR-parlementslid Michel De Maegd ingediend en vrijwel unaniem goedgekeurd.

Ondanks veel goede voornemens en intense inspanningen, woeden er op in deze wereld nog heel wat oorlogen, waarbij soms gruwelijk geweld gebruikt wordt. Een speciale categorie binnen deze conflicten zijn de genocides of volkerenmoorden. De bekendste daarvan is wellicht de vernietiging van zo’n 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast waren er in de voorbije eeuwen heel wat bloedige slachtingen. In het eerste jaar na de oprichting van de Verenigde Naties noemde deze organisatie genocide een misdrijf krachtens internationaal recht, in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en veroordeeld door de beschaafde wereld.

 

Twee jaar later, op 9 december 1948, werd het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide aangenomen. Daarin wordt volkerenmoord gedefinieerd als: ‘een handeling gepleegd met de bedoeling om, geheel of gedeeltelijk, een nationale, etnologische, godsdienstige of rassengroep uit te roeien’. De manieren waarop dat plaatsvindt, kunnen heel verschillend zijn: het doden van leden van de groep, het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel, het opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen, maar ook zaken als het gewelddadig overbrengen van kinderen van een groep naar een andere groep.

Om voorbeelden van genocides te vinden, moeten we niet ver terug in de geschiedenis. In de afgelopen decennia vinden we de Rwandese genocide, het conflict in Darfur (Soedan), de genocide op de Tamils, op de de Jezidi’s en andere minderheden door IS, en ook de Rohingya-genocide. In september 2015 heeft de Algemene Vergadering 9 december uitgeroepen tot de internationale dag voor de herdenking en de waardigheid van de slachtoffers van genocide en voor de voorkoming van deze misdaad. Op die dag ligt de nadruk vooral op het Genocideverdrag en op de rol die dit speelt in de strijd tegen volkerenmoord. Het is ook de bedoeling om op die dag de genocideslachtoffers te herdenken en eer te betuigen.

Vijf jaar na het instellen van de internationale dag heeft nu ook de Belgische overheid van 9 december een herdenkingsdag gemaakt. In het voorstel hiertoe werd dit als volgt gemotiveerd: “Gelet op de omvang van die misdaden, als ook op het belang van de herdenking van de slachtoffers en de voorkoming van nieuwe genocides, is het betekenisvol dat België actief deelneemt aan de internationale dag. In de loop van zijn geschiedenis heeft België immers meerdere genocides erkend. Sommige daarvan worden nu al officieel herdacht, andere niet. Door alle door de Belgische Staat officieel erkende genocides op een en dezelfde dag te herdenken, kan eer worden betuigd ter nagedachtenis van de slachtoffers.”

Door de goedkeuring van het voorstel op 17/12/2020 is de herdenkingsdag officieel geworden. In de hoop dat de lijst van volkerenmoorden niet nog langer wordt …

(Bron: DeKamer.be)

Nieuwsbrief