slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Met de hulp van rabbi en imam


InterCom210223 BartSomersOrbitvzwMinister Somers promoot vaccins bij geloofsgemeenschappen

Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur wil de geloofsgemeenschappen betrekken bij het promoten van de coronavaccins. Hij werkt daarvoor samen met de vzw Orbit, een vereniging die werkt rond diversiteit en migratie en opleidingen tegen racisme verzorgt. Op die manier wil hij de – wat hij noemt – ‘desinformatie rond de vaccins’ bestrijden en het percentage van de bevolking dat zich laat vaccineren omhoog trekken.

“Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins”, liet Somers aan ‘De Zondag’ weten. Als reactie op die berichten wil “de Vlaamse regering correcte en duidelijke informatie geven. Op de die manier wil men alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.”

 

Blijkbaar verwacht de minister dat heel wat gelovigen zullen besluiten om zich niet in te laten enten. Hij maakt zich bijzonder zorgen over de moslimgemeenschap, omdat daar berichten circuleren dat een inspuiting de vasten verbreekt – en dus niet is toegelaten in de ramadan, die op 12 april begint. Somers wordt in zijn actie bijgetreden door Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, die stelt dat er geen enkele reden is om uit te gaan van een onverenigbaarheid van de ramadan en vaccinatie: “Injecties kunnen het vasten enkel verbreken wanneer ze een voedende werking hebben, maar dat is hier niet het geval. Een coronavaccin verbreekt het vasten dus niet”. De Vlaamse regering streeft naar een vaccinatiegraad van 70 procent, maar aangezien er bij sommige delen van de bevolking een groeiende aversie is tegen de inentingscampagne, is het lang niet zeker dat dit gehaald wordt.

Orbit vzw zal in 13 Vlaamse centrumsteden een traject rond covidpreventie en de vaccinatiebereidheid opstarten bij religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Het doel van het project is volgens de organisatie tweeledig: “Enerzijds is het de bedoeling een betere inclusieve en cultuur-sensitieve communicatie te ontwikkelen rondom de preventiemaatregelen. Dit willen we bereiken door lokale besturen van de centrumsteden en gemeenschappen meer bij elkaar te brengen om een lokaal actieplan uit te werken dat inspeelt op de noden die er nu nog zijn. Een tweede spoor is een bijdrage te leveren aan het verhogen van de vaccinatiebereidheid bij de leden van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Ook daar zal inclusieve communicatie een rol spelen om de impact te verhogen.”

Hoewel Somers zijn pijlen vooral richt op de moslimsgemeenschap, ziet hij in de inspanningen van vzw Orbit een positieve invloed voor iedereen: “Twijfels wegnemen en het draagvlak vergroten, is niet enkel in het voordeel van onze moslims, maar in het belang van ons allemaal”.  Net als de minister ziet Orbit vzw elke inzet van erkende en niet-erkende religies en levensbeschouwingen om preventie en vaccinatie vooruit te helpen als een algemeen en particulier belang. In hoeverre de geloofsgemeenschappen een boodschap hebben aan deze campagne, valt natuurlijk nog af te wachten. Intussen was er in Brussel onder het motto ‘Bevrijd de erediensten’ een demonstratie van christenen, Joden en moslims om de limiet van 15 personen die momenteel een eredienst mogen bijwonen, omhoog te zien gaan.

(bronnen: Het Laatste Nieuws, Knack, De Zondag, Orbit vzw, HLN)

Nieuwsbrief