slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Levensbeschouwingen tegen homofobie

InterCom210622 IdahotTransfobieCharterTer gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie hebben de vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in Vlaanderen, samen met een aantal politici uit het Vlaamse Parlement, een charter ondertekend om te ageren tegen geweld dat homoseksuelen en transgenders viseert. De ondertekening paste in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog en vloeit ook voort uit charter dat de diverse levensbeschouwingen in 2017 ondertekenden. De ondertekening houdt een veroordeling in van alle vormen van intimidatie geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Volgens het charter krijgt in Vlaanderen één op twee ‘LGBTQI+’ers (de afkorting staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and others) te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Omdat ze dit onaanvaardbaar vonden, namen politici van N-VA, CV&V, Open Vld, Vooruit en Groen het initiatief om samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen het besluit om een sterk signaal te geven. 

 

Anno 2021 durft meer dan zestig procent van de holebi’s en transpersonen niet zichzelf te zijn in publieke ruimtes uit angst om bedreigd te worden. Om die reden vermijdt één op drie holebi’s bepaalde plaatsen. Ze doen dat niet zonder reden, want uit onderzoek van o.a. de Universiteit Gent, blijkt dat één op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn.

Veilige haven
In de politieke wereld maakt men zich al langer zorgen over de onverdraagzaamheid ten opzichte van de LGBQI+ gemeenschap. Na de tragische gewelddadige dood van David Polfliet in Beveren, eerder dit jaar, drong CD&V-parlementslid Van de Weyer er bij Minister van Gelijke Kansen Bart Somers op aan om verder beleid te voeren dat er voor zorgt dat niemand in angst moet leven omwille van genderidentiteit of geaardheid. Somers liet weten dat er op verschillende manieren wordt gewerkt aan de acceptatie van holebi’s: “We hebben een klankbordgroep opgericht met middenveldorganisaties. Daarnaast is het aanpakken van homofobie een onderdeel geworden van het Vlaams actieplan tegen extremisme.” Aangezien de Gay Pride parade dit jaar nie kon doorgaan wegens de coronamaatregelen, maakte de minister 25.000 euro vrij ter ondersteuning van de alternatieven die gepland werden.

Op de achtergrond werd ook aangedrongen op een inbreng van de erkende levensbeschouwingen: “We doen een appèl op iedere levensbeschouwing, om met respect voor de eigenheid van iedere religie, het thema onder de aandacht te brengen. Zo vragen we dat de geloofsgemeenschappen zich engageren om ook als veilige haven te fungeren waar mensen van de LGTBQI+ gemeenschap en zoekende jongeren terechtkunnen. Zij kunnen zelf het gesprek met hen aangaan, binnen hun eigen levensbeschouwelijke referentie, maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.”

De verschillende partijen die rond de tafel zaten ter voorbereiding van het charter, hebben de gesprekken als constructief en productief ervaren. De vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen drukken ook de hoop uit dat de dialoog wordt verder gezet: “Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de politiek en de levensbeschouwingen open te houden en mekaar op regelmatige basis te zien. In de luwte met elkaar praten over moeilijke onderwerpen, brengt inzicht en wederzijds begrip.”

(bronnen: kerknet.be, demens.nu, CD&V, Vlaams Parlement)

Nieuwsbrief