slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bijkomende psychologische bijstand na Corona

InterCom210831 TerugbetalingPsychologischeHulpBudget en aanbod blijft beperkt.

De Coronacrisis heeft niet alleen slachtoffers gemaakt op fysiek vlak. Veel mensen hadden mentale klachten door Covid-19. En net zoals de crisis op medisch vlak nog altijd niet achter de rug is, blijven de psychische klachten aanhouden. Om de bevolking hierbij te helpen, hebben de RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector van de psychologen een akkoord bereikt om vanaf 1 september een financiële tussenkomst te voorzien. Iedereen erkent dat die hard nodig is, maar de overeenkomst is lang niet op iedere psycholoog van toepassing en het budget dat de overheid ter beschikking stelt, is te beperkt.

Het nieuws werd uitgebreid en enthousiast aangekondigd in de media: volwassenen hebben voortaan recht op gemiddeld 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Daarvoor is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en wordt het federale budget verhoogd. Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling en zelf klinisch psycholoog, maakt verschillende kanttekeningen:

 

“Helaas is de media-informatie niet helemaal correct. Het budget van de overheid is te klein en er kunnen slechts een beperkt aantal psychologen instappen. Concreet gaat het over de psychologen die al in een systeem van samenwerking zitten onder een ziekenhuis/netwerk.” Zelfstandige psychologen vallen momenteel niet onder het protocol. De beroepsvereniging publiceerde onlangs een verklaring waarin het nieuws beter gekaderd werd. De persmededeling die aankondigt dat iedereen voor 11 euro naar een hulpverlener kan stappen, wil alleen maar zeggen dat er geen beperkingen zijn wat betreft hulpvraag of leeftijd. Het nieuwe systeem zal stapsgewijs uitgerold worden en dat er bij de zelfstandig werkende psychologen op dit moment nog niets verandert.

Op zich is het positief dat de overheid de nood aan een doeltreffende psychologische hulpverlening erkent. De vele beperkende maatregelen waarmee de bevolking in de afgelopen anderhalf jaar werd geconfronteerd, heeft heel wat consequenties voor de mentale gezondheid met zich meegebracht. Dat veel mensen de behoefte hebben om een aantal gesprekken met een psycholoog te hebben. Dat de kostprijs een belemmering kan zijn, zal duidelijk zijn door het feit dat zo’n gesprek gemiddeld zo’n 75 euro kost, en dat dit bedrag in de meeste gevallen niet wordt terugbetaald vanuit de ziekenzorg. Het feit dat de overheid het budget verviervoudigd tot 152 miljoen is ook een belangrijk signaal, maar de verhoging is onvoldoende om iedereen effectief de toegang tot psychologische hulpverlening te geven. Als we daarbij het probleem van de ellenlange wachtlijsten voegen, dan kan de conclusie alleen maar zijn dat het beoogde doel voorlopig nog niet bereikt zal worden. Toch is het nieuwe protocol een stap in de goede richting.

(Knack, CPC, Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)