slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Alive-kerk wordt City Life Church Leuven

InterCom220204 CLCLeuvenCollage5 december was een memorabele dag voor de Alive-kerk in Leuven. Of beter gezegd, het was haar laatste dag, want op die datum sloot de gemeente aan bij de groep van City Life Church in Nederland en België en veranderde ze ook van naam. Tegelijk werd er een nieuw voorgangersechtpaar ingezegend, Yannick en Christine namen de fakkel over van Christophe en Brenda, die aan de wieg van de gemeente gestaan hebben en zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet voor de uitbouw van de kerk.

De startdienst van CLCLeuven op 5 december werd bijgewoond door heel wat gasten, waaronder verschillende leiders van het internationale City Life Church netwerk. Niet iedereen kon fysiek aanwezig zijn, maar van wie niet kon komen waren er verschillende videoboodschappen, met overvloedige felicitaties. Vanuit Vlaanderen was er Chris Verniers, verantwoordelijke van de eerste CLC in België, de kerk van Lummen. Hij sprak over zijn verbondenheid met de kerk: “We hebben altijd van deze kerk gehouden, we hebben altijd voor deze kerk gebeden en ik denk dat God een oogje op Leuven heeft laten vallen.” Hij las daarbij een gedeelte voor uit de Romeinenbrief: “Want al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij Hem dan aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben, hoe geloven in Hem van Wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker en hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn, gelijk geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen.” Deze woorden wilde Chris speciaal bestemmen voor de leiding van de gemeente. Verder benadrukte hij dat de Leuvens kerk een aanwinst was voor de CLC-familie. Hij werd daarin bijgetreden door Erald en Mathilde, senior pastors van de City Life Church in Nederland en België. Zij leidden ook inzegening van het nieuwe voorgangersechtpaar. Aan het begin van zijn preek benadrukte Erald ook de nood aan leiders die zich willen inzetten voor de kerk: “God heeft zoveel herders nodig om in de stad Leuven en regio Zijn liefde te brengen en de mensen welkom thuis te laten voelen.”

Het belang van goede contacten te hebben als voorgangers van de verschillende kerken werd ook duidelijk gemaakt door Erald: “Als je deel wordt van de CLC-familie dan geloof en hoop ik dat we met elkaar een stukje visie hebben ontvangen dat God een familie aan het bouwen is. Iedere voorganger heeft een voorganger nodig. Soms is het eenzaam in het zoeken naar God in bepaalde situaties en dan is het zo kostbaar dat je mensen om je heen hebt.”

Ontstaan
De eerste stappen voor de Alive kerk werden in 2015 gezet door Christophe en Brenda Pletschett. Vanaf het begin lag het accent op een eigentijdse geloofsbeleving, en zo presenteert de CLCL zich ook.  “We zijn een moderne, dynamische kerk. We stellen Jezus centraal en reiken uit naar de wereld om ons heen. We houden van de Bijbel en willen mensen opbouwen en inspireren om een verandering te brengen in elk gebeid van ons leven”, staat er op de website te lezen. City Life Church kan je een kerkgenootschap noemen, maar ze zien zichzelf vooral als een familie, met momenteel 13 leden. In het DNA van de kerk staat in de eerste plaats Jezus centraal. Daarbij wil de kerk waar mogelijk mensen helpen om Hem te volgen. Het familieaspect wordt benadrukt door belangrijke waarden als gastvrij zijn, relationeel en persoonlijk.

De betrokkenheid bij de maatschappij komt onder andere tot uiting in een duidelijk standpunt tegen racisme: “Wij zijn één familie, geboren uit het hart van de Hemelse Vader. We zijn broers en zussen van elkaar met allemaal dezelfde waarde voor Hem; Wij moeten en willen vechten voor gelijkheid van onze broers en zussen. We willen bidden én ons sterk maken voor een radicale verandering in onze samenleving, die de strijd om gelijkheid overbodig maakt.”

Opleiding
Yannick en Christine waren vanaf het begin bij de Alive-kerk betrokken, maar hadden aanvankelijk nog niet het idee dat ze hier ooit voorgangersechtpaar zouden worden. Toch was het ook toen al hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen Jezus’ liefde zouden leren kennen: “We geloven dat de kerk de plek is, waar die liefde mensenlevens positief verandert. Daarom wilden we investeren in onze relatie met God, de Bijbel beter leren begrijpen en persoonlijk en samen gevormd te worden om te kunnen bouwen aan de kerk in België.” Met die intentie vertrokken ze in 2019 naar Australië en volgden in Sydney een opleiding aan het Hillsong International Leadership College. Ze volgden beiden een andere specialisatie: Yannick opteerde voor de Worship Music Stream, terwijl Christine koos voor de Pastoral Leadership Stream met verdieping in kinderwerk. De keuze voor een opleiding voor Hillsong was heel bewust: “We vinden het een grote meerwaarde om onze theologische inzichten meteen te kunnen toepassen in de kerk. Hillsong Church is een internationale kerk met campussen over heel de wereld met een groot verlangen om mensen bij Jezus te brengen.”

Laagdrempelig
“We zijn van het begin af aan een kerk geweest die bedoeld is voor mensen die God nog niet kennen.”, stellen de mensen van de City Life Church. De diensten zijn dan ook bewust laagdrempelig en doen eigentijds aan. De samenkomsten gaan door in de gebouwen van het Heilig Hart Instituut. Dat is een katholieke school, maar de nonnetjes hebben van harte hun goedkeuring gegeven aan het feit dat de evangelische kerk hier elke zondag diensten houdt: “Ze waren enthousiast dat er weer een kerk was, vol met jonge mensen.” Natuurlijk zijn de diensten in de afgelopen twee jaar regelmatig niet door kunnen gaan wegens de coronamaatregelen, maar op die momenten waren (en zijn) er de live-streams. Maar dat is niet de enige reden voor de aanwezigheid van camera’s: in de bijeenkomsten wordt uitgebreid gebruik gemaakt van videobeelden en andere middelen zoals computers, tablets en smartphones. Wat stijl betreft leunt de kerk dicht aan bij de Hillsong-kerken.

In Vlaanderen is de City Life Church Leuven als onafhankelijke gemeente aangesloten bij de EAV. Iedereen is er elke zondag welkom vanaf 10:00 u, De dienst begint om 10:30 u, en is ook via de livestream te volgen. Meer informatie op de website van de kerk, www.clcleuven.be