slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Turkse moskeeën vechten erkenningsvoorwaarden aan

InterCom220617 DiyanetIn hoeverre mag de Vlaamse overheid regels opleggen?

Het nieuwe decreet over de erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat vorig jaar van kracht werd, valt niet bij alle (erkende) erediensten in goede aarde. Diyanet, de overkoepelende organisatie van veel Turkse moskeeën in ons land, trok naar het Grondwettelijk Hof om de regelgeving aan te vechten. Het decreet verbiedt immers buitenlandse inmenging, en dat is een probleem voor de moskeeën die door de Turkse overheid gecontroleerd worden. Minister Somers ziet in de stappen van Diyanet juist een bevestiging dat zijn decreet hard nodig was.


Na de bomaanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem, is de overheid zeer alert op fundamentalistische groeperingen die mogelijk een terroristische bedreiging vormen. Aangezien extremistische standpunten soms via moskeeën worden verspreid, richt de aandacht zich in dit geval specifiek op de islam. In de overtuiging dat radicaal gedachtegoed vaak uit het buitenland wordt geïmporteerd, maakte de Belgische overheid duidelijk dat de geloofsgemeenschappen in ons land geen buitenlandse inmenging mogen kennen. Om een beter zicht te krijgen op de financiële stromen, moet er in de erkende plaatselijke gemeenschappen een duidelijke boekhouding zijn, en moeten giften van boven de 1000 euro specifiek geregistreerd worden. Er zijn ook controle- en inspectiediensten de de voorwaarden controleren – overigens niet alleen bij de islam. De imams van de Diyanet-moskeeën komen doorgaans uit Turkije en worden ook vanuit dat land betaald. Dat impliceert een substantiële invloed van de Turkse overheid op het beleid van de Turks-Belgische moslims. Somers verwijst naar de veiligheidsdiensten in ons land die stellen dat Diyanet het verlengstuk van het politieke beleid van de Turkse president Erdogan is. “Via Diyanet proberen ze een stuk greep te houden op mensen met Turkse roots”, aldus de minister. Als een moskee niet erkend is, dan bestaat er ook niet de mogelijkheid om een buitenlandse imam aan te trekken: er wordt dan immers geen arbeidsvergunning afgeleverd. Voor een erkende geloofsgemeenschap (want het betreft uiteraard niet alleen de islam) kan dat wel, maar dan mag er geen financiering zijn door een buitenlandse overheid. Voor de Diyanet betekent het concreet dat deze moskeeën vrijwel iedere mogelijkheid wordt ontnomen om de huidige ’bedienaars van de eredienst’ te behouden of er nieuwe aan te trekken. Dat vanuit deze kringen dus geprobeerd wordt om het nieuwe decreet (op zijn minst deels) te laten vernietigen, is dus niet onlogisch.

Homohaat
Tussen Bart Somers en de Diyanet-moskeeën zijn er al eerder ernstige meningsverschillen geweest. Begin 2021 startte de minister van Binnenlands Bestuur een procedure op om de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren op te heffen: “We hebben een reglementair kader dat bepaalt wat lokale geloofsgemeenschappen moeten doen om erkenning te krijgen en te behouden. Wie ingaat tegen grondrechten vervat in de Grondwet en in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) kan deze erkenning verliezen”. De Yesil Camii moskee kwam in het vizier van de minister toen de imam van de geloofsgemeenschap een bericht op zijn facebook gedeeld had waarin werd uitgelegd dat homoseksualiteit in de islam verboden is en dat deze praktijk ziekte en verval meebrengt. Op de officiële facebookpagina van de moskee was ook een bericht verschenen waarin werd gesteld dat homoseksualiteit de toekomst en de familie ondermijnt en zo dus één van de grootste bedreigingen is voor de maatschappij. Somers wilde een duidelijk signaal geven dat dergelijke opmerkingen ontoelaatbaar zijn, en startte de procedure op om de erkenning te beëindigen. “Enkel diegenen die het wettelijk kader respecteren, zullen worden erkend of hun erkenning behouden. Zij die zich houden aan de spelregels, zullen beschermd worden tegen onterechte kritiek. Zij die buiten de wet treden, zullen worden gesanctioneerd. Dat is in het belang van alle moslims en bij uitbreiding alle gelovigen in Vlaanderen die de beleving van hun religie wel verzoenen met onze democratische rechtsstaat.”

Procedure
Wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn in verband met het vernietigingsberoep van de Diyanet-moskeeën – overigens samen met enkele andere islamitische organisaties – valt op dit moment moeilijk in te schatten. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof vergt doorgaans ook heel wat tijd. De kwestie werd inmiddels al besproken in de Commissie voor Binnenlands Beleid van het Vlaamse Parlement. Daar verduidelijkte minister Somers dat het beroep zich op 10 specifieke bepalingen richt, niet alleen op het verbod op buitenlandse inmenging, maar bijvoorbeeld ook tegen de screeningsdienst die moet onderzoeken in hoeverre de plaatselijke geloofsgemeenschappen aan de voorwaarden voldoen. Volgens de groep rond Diyanet houden de verplichtingen van het nieuwe decreet een schending in van de godsdienstvrijheid, de organisatorische autonomie van erediensten, het recht op bescherming van de privacy en de vrijheid van vereniging, het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel zoals vervat in de Grondwet en het EVRM. In afwachting van de uitslag, houdt Somers onverkort vast aan het decreet: “Ik ben zelf de auteur van dit decreet, ik geloof in dit decreet en ik denk dat we het op een consequente manier moeten toepassen.” Hij vindt de situatie rond de Turkse moskeeën ongewenst: “Het Diyanetmodel is niet meer wenselijk noch houdbaar, want het probeert greep te houden op de Turkse diaspora, inmiddels personen van de tweede, derde en vierde generatie, en dat kan voor segregatie en politieke beïnvloeding zorgen.” Somers wil benadrukken dat hij zich niet tegen de islam, of welke godsdienst dan ook wil keren: “Voor mij zijn Vlaamse moslims, net als alle andere burgers, 100 procent deel van de Vlaamse realiteit. (…) Er zijn ongeveer 300.000 mensen die minstens cultureel verbonden zijn met de islam. Vaak zijn niet al die mensen gelovig, maar ze zijn cultureel verboinden. Zij zijn voor mij geen vijanden. De islam is niet mijn tegenstander. (…) Ik zie heel veel mensen die zeggen: ‘Ik ben Vlaming, maar ik ben ook moslim. Ik leef in het Westen, ik ben deel van de westerse realiteit en ik maak voor mezelf connectie tussen die zaken. Dat is voor mij de context waarbinnen ik mijn identiteit opbouw’ ”. Daarnaast wil de minister duidelijk maken waar de grenzen liggen: “Ik duld  niet dat religie misbruikt wordt om haatboodschappen te verspreiden, dat het gebruikt wordt om buiten de bedding te treden van onze verlichtingswaarden en buiten de bedding van onze grondwaarden te gaan staan. Dat aanvaard ik niet. Dat is voor mij de lijn. En die trek ik heel duidelijk.”


(Bronnen: VRTnws, De Standaard, Open VLD, Vlaams Parlement)