slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Schermen met nieuws

InterCom220816 IMECWaar halen we ons nieuws vandaan? En hebben we eigenlijk wel interesse voor wat er in de wereld gebeurt? Toen de coronacrisis uitbrak, zagen we een enorme toename van de nieuwsconsumptie. Nu COVID-19 langzaam uit onze aandachtssfeer verdwijnt, neemt ook de behoefte aan nieuws af. Toch brengen we iedere dag uren voor een of ander scherm door en proberen we toch te weten wat er om ons heen speelt. Of waar onze al dan niet echte vrienden mee bezig zijn. Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) onderzoekt regelmatig het digitale gedrag van de Vlamingen. We halen een aantal data uit de digimeter van afgelopen jaar …

 

Vrijwel iedereen heeft wel een of ander scherm in huis: een TV, een computer, een smartphone. Smart is trouwens het huidige toverwoord, niet alleen voor onze GSM, maar ook voor de televisie en voor sommigen ook hun huis: het ‘smart home’ wordt langzamerhand populairder. Intussen beschikt ook 99 procent van de Vlamingen over een toegang tot internet. Tevens bezit 84 procent een laptop – de vele min of meer verplichte online activiteiten tijdens de verschillende lockdowns hebben daar uiteraard aan bijgedragen. Het aantal desktopcomputers daarentegen loopt terug: de laatste tien jaar van 67 % naar 43 %. De ‘klassieke GSM’ daalde spectaculair van 70 % in 2009 naar 14 % in 2021. De smartphone was in 2009 nog onbekend; nu heeft 93% van de bevolking er minstens één.

Hoe ouder, hoe analoger
Het zal niet echt verbazing wekken, maar het onderzoekt toont aan dat hoe jonger men is, hoe meer men de moderne technologie omarmt. De vaste telefoon – om een toekomstig relikwie te noemen – vind je nog bij iets minder dan de helft van de respondenten tussen 16 en 24 jaar, terwijl de 65-plussers meer dan driekwart aangeeft daar nog gebruik van te maken. Bij de smartphone is het beeld het tegenovergestelde: van de jongeren (16-24 jaar) in het onderzoek geeft iedereen aan een smartphone te hebben, tegenover 81% van wie 65+ is. Het contrast bij Netflix is nog groter: in de leeftijdscategorie van 25-34 kijkt daar 76 % naar, bij 65+ slechts 18 %. Bij Disney+ is dat respectievelijk 32 en 3 procent. Overigens zijn we blijkbaar erg gehecht aan onze slimme toestellen: de meeste mensen beschikken in totaal over minstens drie ‘smart devices’.

Het bezitten van een digitaal apparaat is één ding, maar hoe zit het met het gebruik? Zoals een blik in eigen omgeving zal leren, begeven we ons massaal op internet. Het gemiddelde van alle leeftijdsklassen samen is 99 %. Het percentage van mensen die tenminste 1 keer per week een smartphone gebruiken ligt iets lager, maar is toch nog altijd 93 procent.

Social media: schuldig
Waar gebruiken we onze schermen en schermpjes het meest voor? Toepassingen voor school of werk scoren hoog, maar het zijn toch vooral de social media die ons weten te bekoren. 85% van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt dagelijks minstens 1 chatdienst of sociale mediaplatform; 22% gebruikt er per dag minstens 4. Facebook is – na Whatsapp – nog altijd populair, maar valt wel steeds minder in de smaak bij de jongste leeftijdscategorie – die maakt de switch naar instagram en whatsapp. Een snel stijgende nieuwkomer is TikTok: in het jongste segment steeg het gebruik ervan in de laatste drie jaar van 12% naar 62%.

Het minste dat we van smartphones kunnen zeggen, is dat ze intensief gebruikt worden. In 2021 was dat 188 minuten – of ruim 3 uur – per dag. 40% van de totale smartphonetijd gaat naar de sociale media. Daar voelt de gemiddelde Vlaming zich eigenlijk wel schuldig over. Zo vindt 72% van de mensen in de leeftijdscategorie 25-34 dat de sociale media te tijdsintensief zijn. Maar het gebruik ervan laten? Er is hier en daar wel een kleine daling te zien, maar FOMO, de vrees om iets te missen, is sterk. Van de jongeren tussen 16 en 24 is twee derde het eens met de stelling ‘zonder sociale media heb ik het gevoel veel nieuwtjes en evenementen te missen’.

Ons dagelijks nieuws …
‘De Vlaming blijft nieuwsgierig’ is de conclusie van het IMEC-rapport. Gemiddeld volgt 86 procent dagelijks het nieuws op een of ander toestel. Daarbij moeten we wel opmerken dat er over het algemeen een daling is; bij de jongsten uit het onderzoek is die zelfs vrij sterk. Ouderen vinden het dan juist weer belangrijk om het nieuws te blijven volgen. Dat wordt dan voornamelijk gevolgd via de nationale TV (81%) en de nieuwswebsites, maar zoekmachines doen het ook nog altijd vrij goed. Toch zijn veel mensen argwanend wat betreft het waarheidsgehalte van de nieuwsvoorziening. Er is een echte paradox waarneembaar: 66 procent vindt dat men beter geïnformeerd is dankzij het internet, maar tegelijk is 74% bezorgd om de invloed van valse nieuwsberichten op de maatschappij. Ongeveer de helft van de deelnemers controleert soms hoe betrouwbaar een nieuwsartikel is. Met andere woorden: de andere helft doet dat niet.

Radio (50%) en nationale TV  (56%) blijven redelijk stabiele informatiebronnen. De papieren krant blijft het goed doen bij de 65-plussers (46 procent leest nog altijd dagelijks de krant), maar weet de jongeren nauwelijks te bekoren (in de leeftijd van 16 tot 34 jaar is dat tussen de 3 en 4 procent). Het dagelijks gebruik van magazines (die natuurlijk ook maar 1 x per week of minder uitkomen) is bijzonder laag: gemiddeld zo’n 2%. De smartphone is het meest populaire apparaat om nieuws te raadplegen, vooral in de leeftijdscategorie 35 – 54. Apps van nieuwsmedia worden steeds populairder en halen de websites bijna in.

Conclusie
Over het algemeen kunnen we zeggen dat er eigenlijk weinig nieuws is wat betreft het gebruik van de media: de trends van de laatste jaren zetten zich door. Hier en daar zijn er verschuivingen en ontstaan er hypes, maar op veel vlakken zien we toch een constante: we gaan steeds vaker online en zoeken liefst zelf waar we ons nieuws vandaan halen. En het allerliefst doen we dat met onze smartphone. Een belangrijk vaststelling voor iedereen die een groot publiek wil bereiken.

(bron: www.imec.be/digimeter)