slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kwaliteit en fun op Beachpraise

Project17 08a ChristiaanBeachpraise heeft dit jaar gekozen voor een nog redelijk onbekende groep op het podium. Nadat de Closer Walk Jazz Band het programma geopend heeft – en zij zakken zeker niet voor de eerste keer naar Oostende af – is het de beurt aan ‘Project 17’. Jaren geleden van start gegaan onder de naam ‘Christiaan en Band’, speelt deze groep regelmatig op evenementen zoals de Bijbeldag of andere ontmoetingsdagen. Christiaan Carelsberg is de trekkende kracht achter deze muziekband, die ook door een sterke vriendschapsband gekenmerkt wordt. Op de lijst van bandleden staan bijna 20 namen – je denkt eerder aan een orkest dan een band – maar die staan zelden allemaal op het podium. Dat heeft zo z’n redenen …


Abortus definitief uit strafwet?

InterCom170706 AbortusUitStrafwetboekWetsontwerpRuim 27 jaar na de goedkeuring van de omstreden abortuswet blijft de discussie over de aanpassing van de regelgeving nog altijd actueel. Vorig jaar werd een wetsvoorstel ingediend om (vrijwillige) abortus uit het strafrecht te halen en inmiddels wordt dat nu in de kamercommissie Justitie besproken. Enerzijds zijn er plannen om zaken die met abortus te maken hebben, te ‘medicaliseren’, anderzijds gaan er ook stemmen op om het geheel buiten het strafrecht te halen.

De huidige wet bepaalt dat – naast de verplichte ‘noodsituatie’ - abortus niet bestraft wordt indien die plaatsvindt in de eerste 12 weken van de zwangerschap. In het nieuwste voorstel, dat van Open VLD-parlementslid Carina Van Cauter, wordt die termijn opgetrokken naar 18 weken. De meeste politieke partijen zijn voorstander van een verlenging van de termijn, al verschilt het aantal weken per strekking. Défi (het vroegere FDF) wil de limiet op 12 weken houden, PvdA en SP.A streven naar 20 weken. Daartussen situeren zich de PS (14 weken) en de groenen (16 weken).

Smooth verwacht storm

InterCom170706 SmoothDe zomereditie van Smooth (het jongerenmagazine van EJV) oogt op het eerste gezicht niet erg zonnig. De rode draad door het nummer is ‘storm’, en dan lijkt het bijna een herfstnummer. Of dat nu komt doordat er ‘wintereditie’ op de omslag staat, laten we even in het midden. Feit is wel dat ieder leven vroeger of later met een stevige storm te maken krijgt, en hoe je daar mee om moet gaan, is het thema van deze Smooth.

Waarom lijden mensen? In een bijdrage over lijden en hoop worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd. Soms is het een kwestie van slechte beslissingen die we nemen en van onze eigen zonden. Soms ook komt het door verkeerde keuzes van anderen.

De Klokkenluider van Wittenberg

InterCom170706 Klokkenluider03Klokkenluiders zijn mensen die een wantoestand aanklagen, ook al lopen ze daardoor misschien een groot gevaar. Het is een verschijnsel dat we de laatste jaren goed hebben leren kennen. De bekendste is waarschijnlijk Julien Assenge, de stichter van Wikileaks, die een aantal onthullingen deed die de Verenigde Staten in verlegenheid brachten. Om niet gevangen genomen te worden, vluchtte hij de Ecuadoriaanse ambassade binnen, het begin van een jarenlang verblijf. Zo zijn er nog een aantal mensen die het afgelopen decennium het nieuws haalden. Maar nieuw is het verschijnsel niet. In het stripboek ‘de Klokkenluider van Wittenberg’ wordt de Duitse monnik Maarten Luther ook beschreven als een klokkenluider. Hij verzette zich tegen de schaamteloze aflatenhandel in de kerk en werd uiteindelijk het boegbeeld van wat we nu de Reformatie noemen. Vijfhonderd jaar na zijn protest werd hij nu de held van een stripverhaal.

Vluchtelingen vinden vlot werk

Intercom170706 WerkgelegenheidVluchtelingenDe Europese Commissie wil de Vlaamse aanpak wat betreft de tewerkstelling van vluchtelingen als voorbeeld stellen. Dat schrijft De Tijd naar aanleiding van cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling waaruit blijkt dat bijna de helft van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar heeft aangemeld bij de VDAB werk heeft gevonden. Vlaanderen doet het daarbij beter dan bijvoorbeeld Zweden en Duitsland, landen waar de arbeidsmarkt het doorgaans beter doet dan in ons land.

Exacte cijfers over vluchtelingen en tewerkstelling zijn er niet,maar de VDAB houdt wel gegevens bij over de inschrijvingen (20.000 personen tussen januari 2015 en april2017) van anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. De meeste van hen zijn vluchtelingen.

De vierde musketier

FotDe4deMusketier04De mannen die in de Ardennen de grenzen van hun fysieke en mentale mogelijkheden verkennen, zullen waarschijnlijk geen tijd hebben om aan de roman van de Franse schrijver Alexandre Dumas te denken. Toch heeft de organisatie waarmee ze op stap zijn haar naam ontleend aan zijn bekendste boek: de drie musketiers. Maar blijkbaar waren er vier musketiers en vormen ze een inspiratie voor de mannen op het karakterweekend. Hoe dan ook, de ‘vierde musketier’ werd onlangs lid van de EAV en dat was een goede reden om te gaan spreken met Christiaan Van Dorp, een van de trekkers van de organisatie.

Nieuwsbrief