slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vaticaan: Geen zegen voor homoseksuele relaties

InterCom210407 VaticaanHomoseksualiteitBelgische katholieke kerk reageert geschokt

Vanaf het ontstaan van het christendom heeft de kerk de homoseksuele praktijk veroordeeld. Op grond van de tekst van de Bijbel werden seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht als onaanvaardbaar beschouwd en waar het christendom de overhand kreeg, werd dit standpunt ook door de maatschappij overgenomen. Intussen is de samenleving sterk veranderd, en komen homoseksuele relaties ook binnen de kerk steeds vaker voor. In die zin is het zeker niet vreemd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de vraag kreeg voorgelegd of de kerk haar zegen kon uitspreken over verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat het antwoord negatief was, hoeft eigenlijk geen verbazing te wekken, maar veel katholieken – onder wie ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny – toonden zich geschokt. Om nog maar te zwijgen van veel niet-kerkelijken.

i-Opener opent de ogen …

i Opener2021 CoverLQChristenvervolging is een ernstig onrecht dat in onze samenleving sterk onderbelicht wordt. Het feit dat de Westerse samenleving een verregaande godsdienstvrijheid kent, doet vergeten dat dit recht in veel andere delen van de wereld geen evidentie is. Naar schatting meer dan 200 miljoen christenen hebben met een of andere vorm van verdrukking te maken. Om meer aandacht te schenken aan hun lot, werd hun situatie gekozen als thema voor het eerste nummer van i-Opener, het volledig vernieuwde EAV-Nieuws.

De vervolging die miljoenen christenen ondergaan, kent vele vormen. De definitie die ‘Open Doors’ hanteert, luidt: ‘Christenvervolging is vijandschap die wordt ervaren als gevolg van iemands identificatie met Jezus’. Het meest in het oog springen natuurlijk zaken als foltering en moord. Daarnaast komt arrestatie en gevangenschap vaak voor. Maar het kan ook gaan om beperkingen op kerken en op het bezit van bijbels. Vaak worden christenen gedwongen hun geloof af te zweren, worden elementaire rechten ontzegd, wat tot uiting komt in een studie- of arbeidsverbod.

Het is een jongen – het is een meisje – of toch niet?

InterCom210223 IntersekseKamercommissie keurt nieuwe resolutie goed

In België worden ieder jaar zo’n 115.000 kinderen geboren. Iets meer de helft daarvan zijn jongens, de rest meisjes. Hoewel, bij een klein percentage van de pasgeborenen is het niet helemaal duidelijk wat ze zijn. Daarbij kan het gaan om zaken die uiterlijk niet zichtbaar zijn, zoals afwijkende chromosomen of hormonen, maar ook om duidelijk waarneembare anomalieën aan de geslachtsorganen. In dat laatste geval wordt dikwijls een corrigerende operatie uitgevoerd, zodat de betrokken persoon er later geen last meer van heeft. De Kamercommissie Gelijke Kansen keurde eind januari een resolutie goed, die een dergelijke ingreep minder gemakkelijk moet maken. De bedoeling is dat dergelijke correcties pas kunnen worden uitgevoerd als alle betrokken partijen – dus ook het kind zelf – voldoende geïnformeerd zijn en uitdrukkelijk toestemming geven.

Wie voert de eindregie?

InterCom210223 PalliatiefDebatBurgerforumBurgerforum bekijkt beslissingen bij het levenseinde

Wat denkt de Vlaming over de zorg rond het levenseinde? De beste manier om dat te weten te komen, is het aan de bevolking zelf te vragen, en dat is dan ook wat Kom op tegen Kanker (KotK) het afgelopen jaar gedaan heeft. Het project kreeg de naam ‘het palliatief debeat’ en werd op verschillende manieren ingevuld. Het begon met een bevraging via internet en kreeg een vervolg in de vorm van een burgerplatform. Dat is een vorm van participatie waarbij een aantal burgers regelmatig samenkomen om over het thema te discussiëren. Niet eenvoudig tijdens de coronacrisis, maar tussen de verschillende golven door konden toch drie weekends georganiseerd worden.

Buddy Holly in Oostende

InterCom210223 BuddyHollyHet bijwonen van een gebedssamenkomst kan bijzondere gevolgen hebben. Dat hoeft niet eens een spectaculaire gebedsverhoring te zijn. Soms gaan gewoon tijdens het bidden je ogen open. Holly Ware maakte het een paar maanden geleden mee. Het resultaat is dat ze nu iedere week van Kortrijk naar Oostende reist en er vier uur in het AZ-Damiaan doorbrengt. Niet als patiënt maar als buddy die COVID-patiënten begeleidt. Een opvallende activiteit midden in de coronacrisis …

Holly: “Er was een bidstond voor de situatie rond COVID-19 in België. Er was daar ook een spreker van een christelijke organisatie die actief is in de gezondheidszorg over de hele wereld. Hij vertelde waar de kerk mee bezig was in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten. Christenen hebben er zich in de frontlinie geplaatst om anderen te helpen. Sommigen van hen zijn letterlijk gestorven, omdat er niet voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Toch hebben ze geholpen en er de ultieme prijs voor betaald.

Samenwerking ETF en FLTE

InterCom210223 SamenwerkingETF FLTEDe Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine, Frankrijk, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties. Door dit systeem kunnen instellingen voor hoger onderwijs zonder (erkend) promotierecht – zoals FLTE – deelnemen aan een doctoraatsprogramma van een erkende instelling, in dit geval de ETF. De studenten zullen worden begeleid door twee promotors, een van de faculteit in Leuven, de andere van de instelling in Vaux-sur-Seine.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven: “De FLTE biedt reeds sinds enkele decennia studies op doctoraatsniveau aan, maar geniet geen officiële overheidserkenning. Op de Universiteit van Straatsburg na, is dat het gev al voor alle theologische faculteiten in Frankrijk.” Dankzij deze overeenkomst zullen onderzoekers uit de Franstalige evangelische beweging een erkend doctoraat kunnen verwerven.

Nieuwsbrief