slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Levenslang en levensmoe

Vlak voordat we opgeschrikt werden door de moorden in Frankrijk op 17 mensen die absoluut niet dood wilden, werd het nieuws beheerst door het verhaal van iemand die dood wilde, maar niet mocht. Frank Van den Bleeken, levenslang geïnterneerd vanwege vroegere misdaden, kon de uitzichtloosheid van zijn straf niet meer aan en had om euthanasie verzocht. Dat verzoek werd toegestaan en het was een kwestie van tijd voordat het woord ook in daden zou worden omgezet. Een tussenkomst van minister Geens verhinderde de uitvoering van de doodswens, en wat jarenlang onmogelijk bleek, namelijk een aangepaste begeleiding, bleek nu plotseling wel te kunnen. Het feit dat de wereldopinie met verbazing had kennis genomen van het feit dat een gevangene in ons land zomaar voor een actieve levensbeëindiging zou kunnen kiezen heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in de gang van zaken.

De ‘zaak Van Den Bleeken’ rakelde de hele discussie rond euthanasie – die wat stilgevallen was nadat de vorige regering de uitbreiding van levensbeëindiging naar minderjarigen nog net goedgekeurd had gekregen – weer helemaal op.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde in De Standaard op een artikel van Ignaas Devisch in diezelfde krant, waarin hij stelde dat het bijzonder onethisch was om de euthanasiewet uit te hollen en in te zetten als nooduitgang voor een falende zorg. Rutten keerde de stelling om: het is evenzeer onethisch om een terecht debat over falende zorg te gebruiken als uitholling van onze euthanasiewet.

 

Te weinig kerken zijn actief bezig met vluchtelingen

Hendrick Ederveen, verantwoordelijk voor de financiële administratie van Gave Veste en bestuurslid van de organisatie, geeft ons een kijk op de organisatie, geeft zijn mening over het gevoerde asielbeleid in ons land, en vertelt hoe u zelf als kerk kan helpen.

Wat doet Gave Veste?

Gave Veste is een organisatie die zich tot doel heeft gesteld om plaatselijke kerken en gemeentes aan te moedigen om asielzoekers op te vangen en te integreren in de gemeente. We willen de leden uit de kerk trainen met cursussen hoe je dit dan doet. Ik denk dat het een van de hoofdtaken van de gemeente is dat iedereen welkom moet zijn bij Jezus, vooral mensen die op de vlucht zijn, zoekende zijn, nood hebben aan structuur en vrede in hun leven. Bij uitstek denk ik dat de kerk hier geschikt is om dat te doen. Jezus heeft zich tot doel gesteld verzoening te brengen tussen God en de mensen. Maar als mensen die verzoening niet kennen kunnen ze die ook niet krijgen. Wij zijn de bewaarders van deze verzoening en moeten ze ronddelen.

Zijn asielzoekers welkom?

Als ik heel eerlijk ben denk ik dat voor veel Belgen de vluchtelingen niet echt welkom zijn. Uit schrik voor het onbekende, door verhalen in de media van vluchtelingen die zich misdragen. De overheid op haar beurt zou graag zien dat asielzoekers het land terug verlaten. Afgedwongen door Europese regelgeving is men wel verplicht om hulp te verlenen, maar dat wordt eigenlijk met een frisse tegenzin gedaan. Het wordt vaak op lange banen geschoven en het is ontzettend moeizaam om door het ambtelijk apparaat heen te geraken, zeker als je de weg niet kent en de taal niet spreekt.

 

Cursus Vrijheid in Christus

 

(Jeugd met een Opdracht – Kortrijk)

 

Jeugd met een Opdracht Kortrijk meldt een cursus waarbij de deelnemers leren wat het betekent om vrij te zijn ‘in Christus’. Hoe kan je die vrijheid (opnieuw) verkrijgen, versterken en behouden. De deelnemers krijgen meer inzicht in de geestelijke wereld. Zij leren wat er in de Bijbel staat over de liefde van God, de macht van Jezus Christus en de positie van de satan. Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat om invalspoorten van de duisternis te herkennen en weten zij hoe geestelijke gebondenheid kan ontstaan. Daarnaast krijgen zij sleutels aangereikt voor bevrijding, het weerstaan van machten en hoe in de vrijheid te blijven.

TEK: een ‘relaxte’ gemeente

Iedere kerk heeft wel een opvallende eigenschap: er is altijd wel iets dat er uit springt bij een zondagsdienst. Wat de Tiense Evangelische kerk betreft is het duidelijk dat het de gemeente is met de meeste relaxzetels. Misschien is dat een teken dat het er nogal ontspannen aan toegaat in de kerk, maar eigenlijk komt het doordat de samenkomsten gehouden worden in een zaal van het Lokaal Dienstencentrum van Woonzorgcentrum Sint-Alexius. Gedurende de week wordt de ruimte gebruikt door de plaatselijke bejaarden, op zondag ligt de gemiddelde leeftijd veel lager … Maar de zetels staan er nog en zitten lekker!

 

 

Het verhaal van de Tiense Evangelische Kerk begint eigenlijk zo’n elf jaar geleden toen de familie Van ’t Veer naar Tienen verhuisde. Voordien waren Rein en Marjan, na hun studie aan de Bijbelschool in Heverlee en in Sint-Pieters-Leeuw, jaren actief in Tervuren en Leuven. ‘In het begin gingen we nog gewoon naar de Christengemeente Leuven’. We hadden toen nog niet het plan om een gemeente te gaan stichten. Ooit waren er evangelische kerken in de stad: een christengemeente en een pinkstergemeente, maar beide initiatieven waren in de loop van de jaren stilgevallen. Wat we hier wel deden was bidden. Ook wilden we graag de christenen van de stad leren kennen – we kenden op dat moment nog maar een koppel. Zo, leerden we Albert en Gerda Debraekeleer van de Evangelische Gemeente Leuven kennen. Niet lang daarna organiseerden Rein en Marjan een barbecue in hun tuin, waarop zoveel mogelijk christenen uit de regio werden uitgenodigd. Dat werd een jaarlijkse gewoonte, en langzamerhand ontstond het idee om in Tienen met een evangelische kerk te starten. Er waren intussen nog een aantal evangelische christenen in de buurt komen wonen. Er waren ook veel contacten met Afrikanen – ze hebben inmiddels een eigen kerk in Tienen’

 

Het laboratorium van de hulpverlening…


 

Op 23 november werd in Kleine Brogel het 35-jarig jubileum van Bethesda gevierd. Een goed moment om eens stil te staan bij de geschiedenis van deze christelijke hulpverleningsorganisatie. Martin Symons uit Lommel is een medewerker van het eerste uur. Samen met Willy Maesen vatte hij het idee op om mensen in nood op te vangen. Wie op dat moment in de evangelische wereld residentiële hulp zocht, kon alleen in Nederland terecht. Toen er in Gruitrode een geschikt huis werd gevonden, konden de plannen concreet gemaakt worden. Eerst als 'Maranatha', maar omdat er al een andere organisatie met die naam bestond, viel de keuze op 'Bethesda'. De locatie bestond uit een woning met daaraan een voormalig laboratorium. Daarin werd plaats gemaakt om de eerste gasten op te vangen.  Met veel enthousiasme, en soms wat minder realisme, werd dag en nacht gewerkt om mensen een nieuwe start in het leven te geven …

Hulpverlening zit Symons blijkbaar in het bloed: 'Ik ben altijd bezig geweest met sociaal werk, met mensen helpen en als je met mensen met problemen in contact komt, dan probeer je die op te vangen als je ziet dat ze die opvang tijdelijk nodig hebben'. Daarbij legt hij de nadruk op het belang van de christelijke hulpverlening: 'Ik denk dat die een extra dimensie heeft die de wereld niet heeft. Onlangs sprak ik nog met iemand die al jarenlang om zo te zeggen psychiaters versleten had. Hij vertelde me dat hij in de afgelopen drie maanden meer geleerd had dan in al de jaren daarvoor, gewoon doordat we die extra dimensie van God hebben, zodat het innerlijk van de mens veranderd kan worden. Om een voorbeeld te noemen: door een assertiviteitscursus kun je iemand met een minderwaardigheidscomplex leren om daar mee om te gaan, maar wij kunnen mensen helpen door Gods Geest, zodat ze hun complex volledig kwijt geraken. Dat is echt de meerwaarde van een christelijk opvangcentrum'.

De Bijbel in 4000 woorden

De Bijbel vertalen in gewone taal, het lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie indertijd de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) heeft gevolgd, weet hoe tijdrovend de hele 'vertaalslag' geduurd heeft. Natuurlijk, het ging daarbij om een literaire vertaling en dat is weer heel iets anders dan de weergave van de boodschap van de bijbel in de taal van alledag. Wat houdt gewone taal in? In de eerste plaats geen 'moeilijke woorden'. In totaal kwamen maar 4000 van de meest gebruikte woorden in onze taal in aanmerking. Dat zijn er heel wat, maar toch weinig als je met die woordenschat de hele bijbel moet vertalen.

 

 

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is voor het hele Nederlandse taalgebied bedoeld en dat is niet altijd evident gezien de verschillen tussen het 'Hollands' en het 'Vlaams'. De vertaling was al in een vrij gevorderd stadium, toen men ontdekte dat er eigenlijk geen Vlamingen bij het hele proces betrokken waren. Op het laatste moment vroeg men aan prof. Rudy Van Moere, die als Vlaming in het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap zetelt, om het hele werk na te lezen om te zien of er niet te veel 'hollandismen' waren. En hij vond dat er heel wat:

'Als ze in Nederland zeggen 'ze lopen het veld in', denken we in Vlaanderen gelijk aan rennen. Ik stelde dan voor om dat te vervangen door 'ze gaan het veld in. Stiekem is ook zo'n typisch Hollands woord, waar wij liever 'in het geheim' voor gebruiken. En het woordje 'nou' hebben we maar vervangen door 'nu'. Al moet ik er ook bij zeggen dat niet alle suggesties ook daadwerkelijk gebruikt werden'.

 Nieuwsbrief