slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

10 dagen in de opperzaal …

LogoGebedsnetwerkVVPWat doen we met de vaststelling dat de Kerk in onze maatschappij meer en meer onder druk komt te staan? De reactie van het Gebedsnetwerk (een van de partners in het Gebedsplatform Vlaanderen van de EAV) reageert: in tijden van druk en vervolging is God bijzonder nabij en wordt Zijn kracht manifest. Het is Zijn gelegenheid om Zijn Koninkrijk te laten zien.

Dit jaar wordt op veel plaatsen herdacht dat exact 500 jaar geleden de Reformatie plaatsvond. Als we er over nadenken, dan ligt de conclusie al snel voor de hand: Nu heeft Europa een echte reformatie net zo hard nodig als in de tijd van Luther. De roep om een opwekking is sterk – maar een herleving komt niet van onderuit, niet uit menselijke plannen of ideeën.

VEG publiceert nieuwe brochures rond homoseksualiteit

InterCom170511 VEGbrochuresHomoseksualiteitNa een uitgebreide brochure over leven en dood – waarin het onder andere ging over euthanasie en levenseinde – brengen de Vrij Evangelische Gemeentes (VEG) een nieuwe uitgave uit, ditmaal over homoseksualiteit. Het gaat zelfs om twee verschillende brochures: de eerste kreeg als titel ‘Wat leert de Bijbel over homoseksualiteit en homoseksuele relaties?’, de tweede ‘De gemeente en homoseksualiteit’. 

Voor de samenstelling van de beide boekjes heeft de VEG dankbaar gebruik mogen maken van een rapport over dit onderwerp van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Binnen de VEG realiseert men zich dat het gaat over moeilijke en vooral geladen onderwerpen.

Sandalen in het midden van de winter …

InterCom170420 ArmoedeBelgië mag dan al tot de rijkste landen ter wereld behoren, in de hoofdstad is de armoede vaak schrijnend. Een recente studie van de ULB, de Franstalige vrije universiteit in Brussel, blijkt dat 4 op de 10 kinderen geboren worden in een arm gezin. In ongeveer 1 op 10 van de gevallen gaat het zelfs om diepe armoede, bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder moet rondkomen met minder dan 860 euro per maand.

Dat de kinderarmoede in Brussel zo hoog ligt, heeft onder andere te maken met het feit dat 1 op de 6 kinderen wordt geboren in een eenoudergezin. Daarbij komt dat de helft van de moeders geen werk heeft. Opvallend is ook dat de alleenstaande moeders die wel werk hebben vaak onvoldoende verdienen om enigszins comfortabel te kunnen leven.

Erediensten onder vuur …

InterCom170420 SubsidiesEredienstenAls het van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten afhangt, worden de verschillende erediensten in ons land niet langer gesubsidieerd. Wie had gedacht dat met het afschaffen van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen de aversie tegen religie in de openbare ruimte beëindigd zou zijn, heeft zich vergist. Niet alleen is er sindsdien heel wat inkt gevloeid over de vraag of het huidige systeem van de levensbeschouwelijke lessen in het officieel onderwijs moet blijven voortbestaan (en de discussie is nog lang niet gesloten), ook de vraag of de godsdiensten überhaupt recht hebben op overheidsgeld wordt nu hardop gesteld.

Op wereldreis in Gent …

InterCom170420 TrinityEllyRikkert01Zin in een wereldreis? Maak die dan met Trinity en Elly & Rikkert. Twee gevestigde waarden uit Nederland: het duo Elly & Rikkert  gaat al heel lang mee – al vanaf de ‘kauwgomballenboom’ uit 1970. De band Trinity is heel wat jonger (ontstaan in 2003), maar heeft intussen ook al een reeks albums geproduceerd en heeft al heel wat populariteit in België opgebouwd, onder andere via Festicert. Die organisatie heeft de artiesten geboekt voor een uniek familieconcert op 1 mei 2017 in Gent. Het concert is de allereerste van een toernee waarbij Trinity en Elly & Rikkert samenwerken. Daarna trekt het muzikale evenement door Nederland – waar al heel wat concerten uitverkocht zijn.

Voorbij het contrast …

Logo OM SotCcolorDe kruisstaties van Operatie Mobilisatie

De kruisweg, de tocht van Christus naar het kruis, neemt een prominente plaats in binnen veel katholieke kerken. De verschillende gebeurtenissen die deel uitmaken van het verhaal van het lijden van Christus, worden afgebeeld in een aantal staties. De eeuwenoude gewoonte om de laatste uren van Jezus voor zijn sterven in beelden weer te geven, gaf enkele artiesten van Operatie Mobilisatie de inspiratie om het project ‘Stations of the Cross’ te organiseren. Twee jaar geleden gebeurde dat in Brussel, dit jaar gaat het evenement op verschillende locaties in België door.

Nieuwsbrief