slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Moord als mensenrecht?

InterCom200919 AmnestyAbortusAmnesty International pleit voor vrije toegang tot abortus

“Alle mensen worden geboren in vrijheid en gelijk in waardigheid en rechten”. Met deze woorden begint het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar hoe zit het dan met de rechten van het ongeboren leven? Steeds vaker klinkt de mening dat die rechten niet van toepassing zijn op wie het levenslicht nog niet aanschouwd heeft. Maar moeten we dan concluderen dat het leven in de baarmoeder nog geen leven is? Vreemd genoeg volgt Amnesty International blijkbaar deze logica. De organisatie pleit voor een betere, onbelemmerde toegang tot abortus voor iedere vrouw die dat wil…

Amnesty International is een van de organisaties die zich wereldwijd inzet op het vlak van de mensenrechten. Na het uitbreken van de Coronacrisis liet de organisatie regelmatig van zich horen omdat verschillende essentiële vrijheden stek onder druk kwamen te staan. Opvallend genoeg besteedde Amnesty uitgebreid ook aandacht aan de zogenaamde ‘reproductieve rechten’. Die houden in dat een vrouw zelf over haar lichaam mag beschikken en dus ook autonoom is om – bijvoorbeeld – een zwangerschap te voorkomen. In die optiek wordt verondersteld dat een vrouw vrij is om al dan niet voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Echter, in de opinie van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, wordt de beëindiging van een zwangerschap steeds meer als een ‘reproductief recht’ beschouwd. Toch is er een essentieel verschil tussen beide: in het ene geval wordt voorkomen dat er een bevruchting is, in het andere geval wordt het leven van een ‘mens in wording’ beëindigd.

Dubbel beperkt, maar niet vergeten …

InterCom200817 GehandicaptenEnCoronaSinds het uitbreken van de Corona-crisis is ons leven sterk begrensd. Een half jaar geleden had niemand kunnen denken dat we van vrijwel iedereen 1,5 meter afstand zouden moeten houden, dat we op straat onze mond en neus zouden bedekken en dat een hele provincie een avondklok zou invoeren. Intussen leerden we min of meer leven met de beperkingen. Maar hoe gaan mensen die sowieso al beperkt waren met de maatregelen om? In de nieuwsbrief van Gemeenten en Gehandicapten geeft Thérèse Swinters een aantal gedachten weer over de dubbele beperkingen die verschillende mensen momenteel ervaren. Want als er iets duidelijk is geworden door het Coronaverhaal, dan is het wel dat wie al kwetsbaar was, vaak nog kwetsbaarder is geworden.

Jaarverslag ETF

InterCom200817 ETFJaarverslag

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2019. Vanzelfsprekend wordt hierin uitgebreid aandacht besteed aan de drie hoofdpijlers van het opleidingsinstituut (de Bacheloropleiding, het Masteraanbod en het doctoraatsprogramma), maar de vele andere activiteiten waar de ETF betrokken is, passeren ook de revue.

Een jaarverslag bevat veel cijfers. Zo kunnen we ontdekken dat er in het afgelopen academiejaar 99 bachelorstudenten waren en 85 masterstudenten. Drie studenten waren bezig met de lerarenopleiding, en 36 personen waren bezig met hun doctoraatsopleiding. Dat betekent een lichte stijging van het totaal aantal studenten in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar een universitaire opleiding houdt zich niet alleen bezig met het verstrekken van onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek speelt ook een belangrijke rol. Dat vindt plaats in de 6 vakgroepen die de ETF rijk is.

Met de kinderen door de crisis

LogoChrisCHRIS over de effecten van Corona

Ook de Vlaamse kinder- en jeugdhulp blikt terug op de Coronacrisis van de afgelopen maanden. Kinderen en jongeren werden dan wel relatief weinig getroffen door het virus, de gevolgen ervan hebben ze wel volop gevoeld. Denk maar aan het onderwijs, waar massaal op afstandsonderwijs werd overgeschakeld. Dat was zeker niet voor iedere leerling een succes. En dan hebben we het nog niet over de vele gezinnen die wonen in een huis of appartement met weinig buitenruimte: zij hadden het bijzonder lastig tijdens de ‘lockdown’.

De gedwongen maatregelen hadden zowel voor- als nadelen. Zo lezen we in de meest recente nieuwsbrief: “Het is fijn om eindelijk eens wat meet tijd met elkaar door te brengen, zonder de druk van het dagelijkse leven. Er moet niet meer heen en weer gerend worden van de ene activiteit naar de andere, geen deadlines van het werk, geen uren tijd verliezen met in de file te staan …

Dichterbij ... of toch niet?

InterCom200713 CoronaEredienstenEen blik op de nieuwe Coronamaatregelen

Sinds 1 juli mogen we weer een aantal dingen die voordien verboden waren als gevolg van de Coronamaatregelen. Er mogen meer mensen aan tafel schuiven in een restaurant en de ‘bubbels’ zijn wat groter geworden. Ook voor de erediensten is er een zekere versoepeling van de maatregelen. De mogelijkheden om terug samen te komen, zijn wat ruimer geworden. Toch  wil de overheid zo voorzichtig mogelijk zijn, en is wat al dan niet toegelaten is, niet altijd even logisch en duidelijk.

Discotheken en dancings blijven gesloten, maar een dansfeest naar aanleiding van een huwelijk mocht dan weer wel. Althans, zo werd het even verkondigd, maar even snel weer ontkend. De experts zagen hierin een ideale gelegenheid zien om de epidemie weer op gang te trekken, en al gauw bleek dat de gasten op hun stoel moesten blijven zitten. Verwarring is nog regelmatig troef … 

Vroegtijdige afbreking onderhandelingen?

InterCom200713 AbortuswetAf en toe duikt de discussie over het versoepelen van de abortuswet weer op. Terwijl de aandacht van de media voor de wetswijziging minimaal lijkt, gaat op de achtergrond – in de parlementaire commissie – gestaag verder. Normaal gezien zou er – na het tweede advies van de Raad van State – een parlementaire stemming geweest zijn. Bij de CD&V ligt de materie bijzonder gevoelig en zou een dergelijke stemming de huidige pogingen om een nieuwe volwaardige regering tot stand te brengen, zwaar gehypothekeerd hebben. Een vroegtijdige afbreking van de regeringsonderhandelingen zou daarmee reëel zijn geworden. Maar dat is nog niets vergeleken met de implicaties van de nieuwe abortuswet. De plooien werden min of meer glad gestreken door het wetsvoorstel en de amendementen voor een derde keer naar de Raad van State te sturen, maar of uitstel ook afstel wordt, valt sterk te betwijfelen. De Raad was immers heel snel klaar met het gevraagde advies, en de stemming staat terug op de agenda ...

Nieuwsbrief