slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meer sociale strategie bij BEZ

 

Het roer gaat om bij de Belgische Evangelische Zending (BEZ). Dat melden de respectievelijk Vlaamse en Franse directeuren Kurt Maeyens en Luc Salsac. De visie het Evangelie in België te verspreiden blijft, maar de strategie zal meer worden gericht op wat relevantie binnen de maatschappij wordt genoemd. “Samen willen we een stap in het onbekende zetten”, luidt het motto.

Universiteit schorst docent na ophef over 'abortus is moord'-artikel


De Belgische Université Catholique de Louvain (UCL) heeft tot nader order de cursussen van filosofiedocent Stéphane Mercier opgeschort en is een disciplinaire procedure tegen hem begonnen.
Dat meldt de krant Le Soir. Vorige week ontstond ophef na publicaties over een artikel van Mercier waarin hij betoogt dat abortus moord is. Hij had het artikel verspreid onder eerstejaars studenten in het kader van een cursus filosofie.

Waarom Genesis historisch betrouwbaar is

22-03-2017 door Jan van Meerten, medewerker Logos Instituut

 

 

Hé! Er ritselt wat door de bladeren... Eva loopt wat dichter naar de boom met verboden-om-te-eten-vruchten. Daar een slang! ‘Wat heeft God die beesten toch prachtig geschapen’, denkt Eva. En wat is ze gelukkig met haar man Adam in deze tuin, de hof van Eden. Hoor, de slang begint te praten. ‘Is het ook dat God gezegd heeft…’, sist de slang.

 

Wat moet je daar nu van denken, een sprekende slang, verboden-om-te-eten-vruchten en een hof van Eden? Genesis is één van de Bijbelboeken die in de loop van de eeuwen het meest onder vuur heeft gelegen. De vraag heeft de slang nu wel of niet gesproken heeft zelfs kerkscheuringen voortgebracht. Waarom is Genesis historisch waar? Na een korte inleiding geef ik drie punten waarom ik geloof dat Genesis naast geestelijk gezag ook historisch gezag heeft.

 

Uit de structuur van Genesis blijkt dat de bedoeling van Mozes was om de geschiedenissen van zijn familie door te geven aan zijn nazaten

 

Inleiding

 

Het boek Genesis staat aan de basis van de Schrift en de theologie. In Genesis zijn volgens prof. dr. Koorevaar zes lijnen aan te wijzen vanuit Genesis ‘waarmee alle andere boodschappen in de rest van het Oude Testament verbonden zijn’, namelijk de schepping, de wegen van God, de zonde, de belofte, de eredienst en het bezit van de aarde en Kanaän. Genesis spreekt zich daarnaast uit over (1) hoe de mens in relatie staat met God en hoe deze mens een verantwoordingsplicht heeft naar hun Schepper, (2) hoe God seksualiteit en het huwelijk bedoeld heeft (man en vrouw), (3) hoe de verwachting van de Messias al leefde in de net na de zondeval, (4) hoe we om moeten gaan met het leven en met de dood, (5) hoe elk mensenleven waardevol is, (6) hoe we als rentmeester om moeten gaan met de schepping en (7) hoe de schepping zucht vanwege de zonde. Een meningsverschil over de aard en het gezag van Genesis is daarom niet zomaar een luttel verschil van inzicht maar raakt de fundamenten van ons bestaan. Allemaal goed en wel, maar hoe weet je dan dat Genesis naast geestelijk gezag dan ook historisch gezag heeft? We weten dat vanuit:

 

1. De Bijbel zelf

 

 

 

Uit de structuur van Genesis blijkt dat de bedoeling van Mozes was om de geschiedenissen van zijn familie door te geven aan zijn nazaten. Dan denk ik aan de zogenoemde toledot-stuctuur van Genesis die elf keer terug komt in het Bijbelboek. Dit begrip kan vertaald worden met ‘geschiedenissen van…’ of ‘verwekkingen van…’. Ook uit statistisch onderzoek van dr. Boyd blijkt dat het in Genesis om historie gaat. Uit de woorden van de profeten, maar ook van de apostelen blijkt dat zij het eerste Bijbelboek geschiedenis waar wijze lessen uit te trekken zijn. Zou de Heere Jezus Christus zich vergist hebben? Hij die aangaf gezonden te zijn door de Vader om woorden te getuigen die Hij van Hem gehoord had (Joh. 8:26)?

 

Op alle continenten vinden we namelijk paradijsverhalen, zondvloedverhalen en torenbouw-van-Babel-verhalen

 

2. De kerkgeschiedenis

 

Als we de kerkgeschiedenis doorlopen dan zien we dat door de eeuwen heen gelovigen Genesis hebben aanvaard als zijnde historisch waar. Er waren wel stromingen die dat ontkenden, bijvoorbeeld de gnostici. Maar die werden bestreden en hun leer werd verworpen als ketters. Pas in de (vroege) Verlichting laaide het debat rondom de historiciteit van Genesis op. Waarbij het verstand en eigen kunnen steeds meer boven de Schrift gesteld werd. Door toenemende ontkenning van Schriftgezag en menselijke autonomie kwam het ertoe dat veel mensen de verdediging van de historiciteit van Genesis loslieten, terechtkwamen in vrijzinnigheid of zelfs de kerk en het christendom verlieten.

 

3. Buiten-Bijbelse bronnen

 

Laat ik een voorbeeld van een Buiten-Bijbelse bronnen geven die erop wijzen dat Genesis historie is. Op alle continenten vinden we namelijk paradijsverhalen, zondvloedverhalen en torenbouw-van-Babel-verhalen. Het is opmerkelijk dat sommige van die verhalen details bevatten die sterk overeenkomen met het verhaal in Genesis. Zo is er bijvoorbeeld het volgende verhaal uit Ugarit bekend: ‘Een godheid heeft de naam El. Hij heeft een wijngaard van de grote goden aangelegd. Er is een kwade godheid Horon, die tegen de godheid El opstaat. Deze kwade godheid wordt verbannen van de godenberg. Uit wraak verandert hij in een slang en vergiftigt hij de levensboom. Er komt daardoor een giftige mist op aarde. Adammu, die op aarde leeft, gaat naar de levensboom maar wordt gebeten door de slang. Als gevolg daarvan worden zijn vrouw Kubaba en hij sterfelijke wezens. De zonnegodin zorgt er echter voor dat zij zich kunnen voortplanten zodat de mensheid zal voortleven.’ Het is niet verwonderlijk dat volkeren flarden van verhalen uit Genesis weergeven, alle volkeren stammen immers af van Noach (en die weer van Adam).

Tijdens het hemelvaartsweekend (25 t/m 28 mei) wordt op De Betteld een groot congres over geloof, de Bijbel, leven en wetenschap georganiseerd. Jan van Meerten geeft dan de lezing 'Tien redenen waarom Genesis geschiedenis is'.

Zij beslist …

InterCom170306 AbortusSheDecides180 miljoen euro voor seksuele voorlichting, anticonceptie en abortus

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om ngo’s die – buiten Amerika - op een of andere manier bij abortus betrokken waren geen subsidies meer te geven, inspireerde de Nederlandse minister Liliane Ploumen om een donorconferentie te organiseren om op die manier de financiële verliezen te compenseren. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de steun van België, Denemarken en Zweden. Op 2 maart kwamen afgevaardigden uit 57 landen samen in Brussel en op die dag werd al voor 181 miljoen euro ingezameld. Dat is minder dan de 600 miljoen dollar subsidies die geschrapt werden, maar Ploumen is alvast heel enthousiast: “Dit is alvast een zeer sterk signaal naar de rest van de wereld dat het fundamentele recht van meisjes en vrouwen om te beslissen over hun eigen leven gerespecteerd moet worden”

Nieuw onderdak Jeugd met een Opdracht Kortrijk

JmeOKortrijkOverleven als zendeling in België is een gigantische uitdaging …

Het werk van Jeugd met een Opdracht in België is waarschijnlijk het bekendst van de basis in Brussel, maar ook in Kortrijk is er een enthousiaste afdeling. Gedurende enkele jaren vond de werking plaats vanuit de woning van Wim en Tanja Biesbrouck, maar vorig jaar werd een eigen onderdak voor de bediening gevonden. Bijna ongemerkt vond de verhuizing plaats, maar begin dit jaar gingen de deuren van het nieuwe huis wijd open om de ‘aanwinst’ aan alle belangstellenden te laten zien. En ze waren talrijk opgekomen. Wim legt uit waar Jeugd met een Opdracht voor staat en wat de organisatie hoopt bij te dragen aan het werk in Gods Koninkrijk.

Voorbij het contrast …

InterCom170306 OMStationsOfTheCross2017Nieuwe editie van de ‘kruisstaties’ staat in de steiger

De onvoorstelbare overwinning van het licht op de duisternis
Een artistieke verkenning van de impact van Pasen op tijd en geschiedenis
Beeldende kunst – dans – muziek …

Stations of the Cross – kruisstaties – is een kunstzinnige weergave van de laatste uren uit het leven van Christus – vóór Zijn dood en opstanding. Door gebruik te maken van de beeldende kunsten wordt het gebeuren tot leven gebracht. Op die manier willen de artiesten de impact van Zijn offer op ieders leven laten zien. Diepe duisternis die plaats moet maken voor stralend licht.

Nieuwsbrief