slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het spijtige verleden

InterCom200708 ExcusesCongoVoorlopers van de verzoening

Een dramatische gebeurtenis kan de loop van de geschiedenis diepgaand beïnvloeden. De uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft heel wat mensen aan het denken gezet. En aan het protesteren, al dan niet vreedzaam. De gewelddadige dood van deze zwarte medemens heeft de discussie over het racisme uit het verleden – en in het heden. Bij ons kwam onvermijdelijk de relatie met de voormalige kolonie Congo opnieuw ter sprake. Voeg daarbij het feit dat het nu precies 60 jaar geleden is dat het land onafhankelijk werd en dan is het niet vreemd dat er opnieuw werd geopperd om excuses voor de gebeurtenissen uit het verleden aan te bieden. Nieuw is de gedachte niet: een aantal evangelische christenen is al 15 jaar bezig met de kwestie bezig. Het feit dat de koning onlangs in een brief zijn spijt betuigde, is voor hen een hele opsteker.

De verborgen wereld van de mensenhandel

InterCom200615 MyriaMensenhandelHet Bijbelboek Prediker eindigt met de woorden: “God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”. Nog altijd gebeuren er schitterende dingen die zich in het verborgene afspelen, maar evenzeer kwalijke zaken die het daglicht niet mogen zien. Sommige criminele feiten krijgen veel aandacht, maar misdadigers werken het liefst op plaatsen die niet opvallen. Waar moorden, diefstallen, inbraken of aanslagen direct veel aandacht krijgen, is mensenhandel een activiteit die doorgaans nauwelijks opvalt. Maar in het verborgene speelt zich onnoemelijk veel leed af en zoeken slachtoffers wanhopig naar een uitweg. In België is Myria https://www.myria.be/nl de onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, de rechten van de vreemdelingen verdedigt en mensenhandel en mensensmokkel bestrijdt.

Ongeacht het geslacht?

InterCom200615 GenderdwalingBroedersVanLiefdeOverste Broeders van Liefde spreekt zich uit over gender-ideologie

De ‘Broeders van Liefde’ zijn wellicht nog niet zo regelmatig in het nieuws geweest als de afgelopen maanden. Eerst kreeg de Belgische afdeling van deze orde die zich toelegt op psychiatrische zorg, veel media-aandacht omdat ze een opening liet voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat druiste in tegen de leer van de RK-kerk en prompt werd het werk van de orde het predikaat ‘katholiek’ ontnomen. Niet lang daarna publiceerde de internationale topman van de orde, de Belg René Stockman, een document rond de ‘genderproblematiek’. Daarin noemde hij gender een gevaarlijke dwaling – een opinie die in Vlaanderen sterk bekritiseerd werd.

Tot voor kort was er de consensus dat het feit of men man of vrouw was, kon worden vastgesteld aan de hand van genetische en uiterlijke kenmerken. Inmiddels werd in het maatschappelijk debat de band met de biologische basis doorgeknipt: man of vrouw werd een kwestie van hoe – of beter gezegd ‘wat’ – men zich voelt. De klassieke tweedeling werd aangevuld met een ‘X’ – iemand die zich niet exclusief man of vrouw voelt. Stockman kadert de genderbeweging in de steeds voortschrijdende verabsolutering van de autonomie en de zelfbeschikking.

Kerkdeuren op een kier

InterCom200615 HeropstartEredienstenToen in maart de kerkdeuren sloten, had waarschijnlijk niemand verwacht dat het Coronavirus ze zo lang dicht zouden houden. In de discussie over het heropenen van de restaurants en cafés en het vergroten van de ‘bubbels’, leken de erediensten vergeten te zijn. Uiteindelijk besloot de Nationale Veiligheidsraad toch nieuwe mogelijkheden te voorzien voor een nieuwe start voor de samenkomsten. Helaas, de voorwaarden zijn dermate streng dat het voorlopig niet eenvoudig zal zijn om een volwaardige dienst te houden.

Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020 legt een aantal basisprincipes vast in geval van heropstart van de erediensten. Terzijde: ook de ‘collectieve uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging’ vallen onder de regelgeving – het gaat dus niet uitsluitend over kerken. Vanzelfsprekend blijft de ‘social distancing’ behouden: de bezoekers moeten een afstand van 1,5 meter tot elkaar behouden, behalve wanneer men onder hetzelfde dak woont. Een gezin hoeft dus onderling geen afstand te bewaren. In het gebouw moeten de nodige middelen voorzien worden zodat de noodzakelijke handhygiëne gehandhaafd kan worden.

Zwijgen is geen optie …

LogoTearfund2011Tearfund pleit voor gerechtigheid

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van George Floyd (zie eveneens het artikel in de rubriek ‘Internationaal’) hebben ook in Europa veel weerklank gekregen. Tearfund publiceert in België een verklaring waarin wordt opgeroepen tot gerechtigheid. Ook de Europese Evangelische Alliantie heeft een document uitgebracht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika.

In de verklaring van Tearfund lezen we: 
“Wanneer de suprematie van een bevolkingsgroep overheerst, kan dit leiden tot het kwaad, zoals we onlangs opnieuw hebben gezien toen een politieagent in de VS gekneld op de nek van George Floyd, een zwarte man, hem het leven ontnam.

Help een handje met huiswerk

InterCom200523 WordBuddyNu de scholen langzamerhand weer opengaan – althans voor sommige leerjaren – wordt het duidelijk dat niet iedere leerling de afgelopen twee maanden goed heeft ‘overleefd’. De meeste leerkrachten hebben kunnen vaststellen dat hier en daar een leerling ‘onder de radar’ verdwijnt. Niet iedereen is mee met het afstandsleren, en dat heeft vaak te maken met de thuissituatie. Het schoolgebeuren van de afgelopen maanden heeft heel wat inspanningen van zowel de leerlingen en van de ouders gevraagd – als die al in staat waren om voor de broodnodige begeleiding te zorgen.
Het EJV heeft samen met Gave Veste en Stapsteen een initiatief opgestart om huiswerkhulp te bieden aan kwetsbare gezinnen. Zeker wanneer de kennis van het Nederlands beperkt is – denk aan nieuwe immigranten en asielzoekers – is het volgen van de schoolopdrachten verre van eenvoudig. Wie elke week een uurtje (twee mag ook!) kan vrijmaken om online hulp te bieden – zeker aan de kinderen die nog niet terug naar school kunnen, mag dat laten weten op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tips zijn te vinden op de website van het EJV.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere manieren waarop je kwetsbare gezinnen kan ondersteunen. Op de website van het EJV vind je briefjes in het Nederlands, Engels, Faris; Arabisch, Frans en Spaans. Kijk dus zeker op deze link. https://ejv.be/word-buddy.

Nieuwsbrief