slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het is een jongen – het is een meisje – of toch niet?

InterCom210223 IntersekseKamercommissie keurt nieuwe resolutie goed

In België worden ieder jaar zo’n 115.000 kinderen geboren. Iets meer de helft daarvan zijn jongens, de rest meisjes. Hoewel, bij een klein percentage van de pasgeborenen is het niet helemaal duidelijk wat ze zijn. Daarbij kan het gaan om zaken die uiterlijk niet zichtbaar zijn, zoals afwijkende chromosomen of hormonen, maar ook om duidelijk waarneembare anomalieën aan de geslachtsorganen. In dat laatste geval wordt dikwijls een corrigerende operatie uitgevoerd, zodat de betrokken persoon er later geen last meer van heeft. De Kamercommissie Gelijke Kansen keurde eind januari een resolutie goed, die een dergelijke ingreep minder gemakkelijk moet maken. De bedoeling is dat dergelijke correcties pas kunnen worden uitgevoerd als alle betrokken partijen – dus ook het kind zelf – voldoende geïnformeerd zijn en uitdrukkelijk toestemming geven.

Wie voert de eindregie?

InterCom210223 PalliatiefDebatBurgerforumBurgerforum bekijkt beslissingen bij het levenseinde

Wat denkt de Vlaming over de zorg rond het levenseinde? De beste manier om dat te weten te komen, is het aan de bevolking zelf te vragen, en dat is dan ook wat Kom op tegen Kanker (KotK) het afgelopen jaar gedaan heeft. Het project kreeg de naam ‘het palliatief debeat’ en werd op verschillende manieren ingevuld. Het begon met een bevraging via internet en kreeg een vervolg in de vorm van een burgerplatform. Dat is een vorm van participatie waarbij een aantal burgers regelmatig samenkomen om over het thema te discussiëren. Niet eenvoudig tijdens de coronacrisis, maar tussen de verschillende golven door konden toch drie weekends georganiseerd worden.

Buddy Holly in Oostende

InterCom210223 BuddyHollyHet bijwonen van een gebedssamenkomst kan bijzondere gevolgen hebben. Dat hoeft niet eens een spectaculaire gebedsverhoring te zijn. Soms gaan gewoon tijdens het bidden je ogen open. Holly Ware maakte het een paar maanden geleden mee. Het resultaat is dat ze nu iedere week van Kortrijk naar Oostende reist en er vier uur in het AZ-Damiaan doorbrengt. Niet als patiënt maar als buddy die COVID-patiënten begeleidt. Een opvallende activiteit midden in de coronacrisis …

Holly: “Er was een bidstond voor de situatie rond COVID-19 in België. Er was daar ook een spreker van een christelijke organisatie die actief is in de gezondheidszorg over de hele wereld. Hij vertelde waar de kerk mee bezig was in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten. Christenen hebben er zich in de frontlinie geplaatst om anderen te helpen. Sommigen van hen zijn letterlijk gestorven, omdat er niet voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Toch hebben ze geholpen en er de ultieme prijs voor betaald.

Samenwerking ETF en FLTE

InterCom210223 SamenwerkingETF FLTEDe Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine, Frankrijk, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties. Door dit systeem kunnen instellingen voor hoger onderwijs zonder (erkend) promotierecht – zoals FLTE – deelnemen aan een doctoraatsprogramma van een erkende instelling, in dit geval de ETF. De studenten zullen worden begeleid door twee promotors, een van de faculteit in Leuven, de andere van de instelling in Vaux-sur-Seine.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven: “De FLTE biedt reeds sinds enkele decennia studies op doctoraatsniveau aan, maar geniet geen officiële overheidserkenning. Op de Universiteit van Straatsburg na, is dat het gev al voor alle theologische faculteiten in Frankrijk.” Dankzij deze overeenkomst zullen onderzoekers uit de Franstalige evangelische beweging een erkend doctoraat kunnen verwerven.

Met de hulp van rabbi en imam


InterCom210223 BartSomersOrbitvzwMinister Somers promoot vaccins bij geloofsgemeenschappen

Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur wil de geloofsgemeenschappen betrekken bij het promoten van de coronavaccins. Hij werkt daarvoor samen met de vzw Orbit, een vereniging die werkt rond diversiteit en migratie en opleidingen tegen racisme verzorgt. Op die manier wil hij de – wat hij noemt – ‘desinformatie rond de vaccins’ bestrijden en het percentage van de bevolking dat zich laat vaccineren omhoog trekken.

“Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins”, liet Somers aan ‘De Zondag’ weten. Als reactie op die berichten wil “de Vlaamse regering correcte en duidelijke informatie geven. Op de die manier wil men alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.”

Herdenkingsdag genocide

InterCom210104 HerdenkingsdagGenocideDe Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft beslist dat 9 december vanaf nu de ‘nationale dag ter herdenking van de door de Belgische Staat officieel erkende genocides’ is. Ter gelegenheid daarvan zal ieder jaar een herdenkingsplechtigheid gehouden worden. Het voorstel daartoe werd door MR-parlementslid Michel De Maegd ingediend en vrijwel unaniem goedgekeurd.

Ondanks veel goede voornemens en intense inspanningen, woeden er op in deze wereld nog heel wat oorlogen, waarbij soms gruwelijk geweld gebruikt wordt. Een speciale categorie binnen deze conflicten zijn de genocides of volkerenmoorden. De bekendste daarvan is wellicht de vernietiging van zo’n 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast waren er in de voorbije eeuwen heel wat bloedige slachtingen. In het eerste jaar na de oprichting van de Verenigde Naties noemde deze organisatie genocide een misdrijf krachtens internationaal recht, in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en veroordeeld door de beschaafde wereld.