slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Aantal kerkgangers Vlaanderen op historisch dieptepunt

23-02-2017 door Rik Bokelman

Het aantal vaste kerkgangers in Vlaanderen is in tien jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, meldt het Reformatorisch Dagblad.

Nog 6 procent van de Vlamingen gaat wekelijks naar de kerk.
In 2005 was het aantal vaste kerkgangers nog goed voor 12 procent.
In 1996 nog voor 20 procent.

Van de Vlamingen onder de 35 jaar komt slechts 2 procent regelmatig in de kerk. De meeste kerkgangers zijn boven de 70.

In Nederland gaat naar schatting zo'n 16 procent regelmatig naar de kerk. In absolute aantallen gaat het om 2,7 miljoen mensen, tegenover 390.000 kerkgangers op een totaal van 6,5 miljoen Vlamingen.

Asielzoekers in de kerk

GaveVesteAsielzoekersInDeKerkCoverBrochure Gave Veste

Het vluchtelingenprobleem wordt steeds duidelijker zichtbaar in onze maatschappij, maar ook in onze kerken. Honderdduizenden zijn op weg naar een nieuw bestaan en hebben hun hoop op Europa gevestigd. Hoe gaan we daar in onze maatschappij mee om, als burgers en als christenen? Gave Veste, de organisatie die zich in het bijzonder richt op het geestelijke en materiële welzijn van de vluchtelingen, heeft onlangs een brochure uitgegeven die in de eerste plaats wil duidelijk maken dat gastvrijheid en hulp aan vreemdelingen en andere noodlijdenden voor gelovigen een vanzelfsprekendheid zouden moeten zijn. Het boekje wil ook een handreiking bieden in specifieke omstandigheden, namelijk daar waar de asielzoeker op basis van zijn christelijk geloof een beroep doet op de overheid om de status van erkend vluchteling te verkrijgen, omdat hij of zij vervolging riskeert in het land van herkomst. De brochure laat ook zien hoe de plaatselijke kerk daarbij kan helpen.

Gedreven door Hoop: Economie en Theologie in Dialoog

InterCom170125 ILSEHoop is een drijvende kracht voor verandering, innovatie, economische groei en welzijn. Hoop heeft een duidelijke economische invloed, net zoals tegenovergestelde uitgangspunten als bezorgdheid en angst. Daarom moeten we de hoop ook zien als meer dan een zuivere emotie of een optimistische benadering. Hoop geeft vaak een rationele basis bij het inschatten van een moeilijke situatie en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Eeuwenlang hebben filosofen en theologen nagedacht over de betekenis van het begrip hoop. In recente tijden heeft hoop de aandacht getrokken van de relatief jonge discipline van de positieve psychologie. Ook in de economie worden pogingen ondernomen om de effecten ervan te onderzoeken.

Heart4Mission Zendingscursus

Heart4MissionOMF, de Overseas Missionary Fellowship, organiseert in 2017 weer een nieuwe cursus ‘Heart4Mission’. Het is een zendingscursus waarin de deelnemers kunnen ontdekken hoe ze hun gaven en talenten voor missionair werk in binnen- en buitenland kunnen gebruiken. Het is een toerusting voor zending, zodat ook de gemeente haar zendingsopdracht beter kan uitvoeren.

De cursus gaat door op zaterdag 11 februari. Het thema van de voormiddag is ‘Gods zendende woord’.

Gave Veste zoekt huisvesting

InterCom161214 GaveVesteHuisvestingGave Veste heeft een werkgroep ‘huisvesting’ opgericht, die als doel heeft vluchtelingen te helpen bij het vinden van een huurwoning of – appartement zodra zij na erkenning het asielcentrum moeten verlaten. Het vinden van geschikt onderdak is bijzonder moeilijk voor asielzoekers – jammer genoeg zijn maar weinig eigenaren geneigd om een huis aan mensen van een vreemde origine en met onzekere bestaansmiddelen te verhuren. Gave Veste denkt aan het bijzonder van een groep van een honderdtal Syrische christenen die onlangs in ons land aankwamen, maar in de mate van het mogelijke wordt ook gezocht naar oplossingen voor andere mensen in nood. Zeker als het gaat om dakloze kinderen, kwetsbare vrouwen, mensen die door de omstandigheden in hun thuisland gevaar lopen voor hun leven, is er het verlangen om broeders en zusters in het geloof metterdaad te helpen.

Nieuwsbrief