slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Grensgebied

InterCom200411 GrensgebiedFolderHet woord  ‘crisis’ vindt z’n oorsprong in het Griekse ‘krinomai’ dat letterlijk een ‘tweesprong in de weg’ betekent. Als een patiënt in een crisis zit, is dat een keerpunt. Ofwel gaat hij achteruit en sterft, ofwel wordt hij beter en blijft hij in leven. Een crisis is dus het moment van de waarheid.

Onze samenleving staat op een splitsing en het zal u niet verbazen dat de EAV de afslag Omhoog kiest? Daarom lieten we een folder ontwerpen waarmee we buren, familie en collega’s te midden van deze crisis kunnen bereiken.

Eieren zoeken ...


InterCom200411 PaasactieRubenEierenEen tienstappenplan voor Pasen

We zouden het bijna vergeten dat het dit weekend Pasen is. We herdenken de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Christus is verrezen! Hij leeft! Het Lam heeft overwonnen! Zijn genade is genoeg!
Dat is de kernboodschap die christenen steeds mogen verkondigen! Zeker in deze bizarre 'lockdown-light'-periode vol onzekerheden en angsten. En des te meer in de aanloop naar Pasen!

Wat kunnen we dit weekend doen, nu we geen niet-essentiële verplaatsingen mogen maken? Ruben Mottart uit Zaventem lanceerde het volgende idee:
In de nieuws werd er onlangs bericht over de actie "We gaan op berenjacht" (verwijzing naar een gekend kinderboek). Een groep ouders vroeg om een knuffelbeer voor het raam te zetten zodat de kinderen tijdens het wandelen op zoek konden gaan naar al die beren.
Omdat er deze dagen veel (in de eigen omgeving) gewandeld wordt, was dit een leuke bezigheid voor de kinderen. De actie werd al snel een hype te noemen: facebookgroepen ontstonden en zelfs een kaarten op google maps werden ontworpen.

Ondertussen verscheen al een nieuw initiatief "We gaan op paaseierentocht." 

Webinar Geconnecteerde Kerk zijn in de Corona-crisis.

FotBuchKevin01Donderdag 26 maart 20:00-21.30

Door de Corona-crisis kan het voelen alsof we als Lichaam van Christus uit elkaar gevallen zijn. Het gebrek aan reële face-to-face gesprekken, samenkomsten in de kerk of de kringen, koffiemoment na de dienst heeft een grote impact op ons als kerk.
Kevin Buch wil dieper ingaan op deze problematiek en hoe je een plan kan opstellen om de connecties nu op andere manieren te zoeken. We denken dan aan alle doelgroepen: Ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden.

Er worden hulpmiddelen aangereikt om dienst, jeugdavond, bijbelkringen en samenkomsten online te doen. Verder is er een vragenmoment en mogelijkheid tot ideeën delen.

#Youth&Justice

InterCom200124 YouthJusticeInterlevensbeschouwelijkInterlevensbeschouwelijke werkgroep op bezoek in instellingen voor jongeren


Sinds drie jaar organiseert het interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de betrokkenheid van de verschillende levensbeschouwingen bij de Belgische pluralistische samenleving in de verf te zetten. Twee jaar geleden werd in de Senaat een symposium georganiseerd over de plaats van erediensten in onze democratische samenleving (#Religioptimist). Vorig jaar organiseerde het platform een bezoek aan de gevangenis in Sint-Gillis Brussel (#Jail&Justice).
In het verlengde van zijn verlangen om mensen in de marge van de samenleving te ontmoeten organiseerde de interlevensbeschouwelijke werkgroep recent een bezoek aan een gemeenschapsinstelling voor jongeren aan beide kanten van de taalgrens: het Institution publique pour la protection de la jeunesse (IPPJ) in Saint-Servais (Namen) en de Gemeenschapsinstelling (GI) ‘De Kempen’ in Mol. De jeugd is onze toekomst. Hoe moet het dan met jongeren die hun plaats in onze samenleving blijkbaar maar niet kunnen vinden en voor zichzelf weinig of geen toekomst zien? Een (gesloten) jeugdinstelling is geen wachtkamer van jonge delinquenten voor de gevangenis, maar een plaats waar ze samen met gekwalificeerde begeleiders werken aan hun re-integratie in de samenleving.

Wijziging abortuswet in stroomversnelling

InterCom200124 AbortusBezorgdeOudersAfgelopen najaar leek er een snelle wijziging van de abortuswetgeving te komen. Bij gebrek aan een nieuwe Federale Regering wilden verschillende politieke partijen van het vacuüm gebruik maken door een aantal parlementaire initiatieven te ontplooien. Een daarvan was de verlenging van de termijn waarbinnen een zwangerschap afgebroken kon worden. Tot daadwerkelijke besluiten kwam het nog niet, aangezien een dergelijke beslissing volgens sommigen de kans op een nieuwe regering zwaar zou hypothekeren. Dat wil echter niet zeggen dat de plannen afgeblazen zijn; er is opnieuw sprake van een stroomversnelling.

Hoop voor de stad … en de stadskerk?

FotBarentsenJack04aHet begon allemaal op een studiedag over gemeentestichting van de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten), een kleine 8 jaar geleden. Enkele verantwoordelijken van kerken in de grote Vlaamse steden stelden zich niet zozeer de vraag hoe er nieuwe gemeenschappen konden ontstaan, maar eerder hoe hun – relatief kleine – kerken zouden kunnen overleven en groeien. Zo ontstond een gespreksgroep met Gottlieb Blokland (Brussel/Schaarbeek), Maarten Hertoghs (Antwerpen), Kris Medart (Gent) en Frank Kamps (Brugge). Samen werkten ze ook aan een boek, dat afgelopen jaar verscheen onder de titel ‘Zoektocht naar Hoop voor de Stad’, onder redactie van Jack Barentsen. Met deze professor van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit) hadden we een uitgebreid gesprek over de functie van stadskerken, de noodzaak van samenwerking en de vraag of denominaties in het hele verhaal nog een betekenisvolle rol kunnen spelen. In dit artikel deel 1 van de weergave van het interview ...

Nieuwsbrief