slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Groeiend antisemitisme in België

InterCom191109 AntisemitismeIn België is er sprake van groeiend antisemitisme. De vaststelling wordt zowel in binnen- als in buitenland gedaan. De Guardian ging vorige maand in op een rapport waarin gesteld wordt dat 39 procent van de Beligsche Joden lastig gevallen werden en dat sommigen geen keppa meer op straat durven dragen. In een nawoord van een nieuw boek van Ludo Abicht schreef expert Midden-Oosten en mensenrechtenactivist Brigitte Hermans: ‘De situatie is ernstig: antisemitisme floreert in maatschappijen die intolerant zijn, waar wantrouwen heerst tegenover minderheden en polarisering troef is’.

Het verschil van 6 weken ...

InterCom191109 AbortusUitbreidingParlement wil abortustermijn verlengen

Nu de onderhandelingen voor een nieuwe Federale regering blijven aanslepen, neemt het Parlement het initiatief in een aantal dossiers. Noodzakelijk in een aantal gevallen – denk maar aan de begroting. Maar ook op ethisch vlak worden er stappen gezet. Normaal gezien worden beslissingen op dit gebied voorzien in een regeerakkoord en worden ze binnen het kader van een regering opgesteld, maar momenteel zijn er ‘wisselmeerderheden’ die voor een verschuiving van het beleid zorgen. Een van de de discussies die onlangs in het Parlement opgestart werden, is de verlenging van de termijn waarbinnen vroegtijdige zwangerschapsonderbreking is toegestaan. Wettelijk is dit nu 12 weken, maar er lijkt een consensus te groeien dat dit naar 18 weken gaat. Voor- en tegenstanders laten hun mening duidelijk horen.

Internationaal OM-archief verhuist naar Leuven


LogoEVADOCkortOp 19 oktober vierde EVADOC, het Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatie Centrum, het tienjarig jubileum. Naast de gebruikelijk terugblik op de afgelopen jaren, was er ook een belangrijk aankondiging voor de nabije toekomst: Operatie Mobilisatie Internationaal (OM) geeft het archief van de organisatie in bewaring van EVADOC. Het gaat daarbij om een zeer uitgebreid archief: het beslaat een periode van 60 jaar en bevat onder meer dossiers over Bijbelsmokkel naar de Sovjet-Unie, een scheepsramp, teams die in een minibus van Zaventem naar India tijden en bergtochten in de Himalaya.

Een gezonde geest …

InterCom191109 SpiritueleZorgHet Vlaamse regeerakkoord en de levensbeschouwingen


Na maandenlange onderhandelingen kon de nieuwe Vlaamse regering van start gaan. Tijdens de besprekingen die de verschillende partijen voerden, werd er vanuit levensbeschouwelijke hoek naar enekel dossiers in het bijzonder uitgekeken. Zo was er de nodige ophef rond het al dan niet behouden van de lessen levensbeschouwing – godsdienst en zedenleer, zeg maar. Uiteindelijk werd besloten dat in de derde graad van het gemeenschapsonderwijs het aantal uren gehalveerd mag worden. Het vrijgekomen uur kan dan worden gebruikt voor de interlevensbeschouwelijke dialoog. Ook de zorgsector kreeg bijzondere aandacht. Zo publiceerde de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) een persbericht waarin werd opgeroepen de spirituele zorg een volwaardige plaats in de zorgverlening te geven.

KAIROS-cursus in Herentals

LogoKairosIn de laatste twee weekends van november gaat in de Levende Hoop-gemeente (Herentals) de KAIROS-cursus door. Het is een lessenreeks die ontworpen is om christenen te helpen in praktische discipelschap, door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen. Het achterliggende idee is dat ze op die manier gericht worden op de minst bereikte volken in de wereld, de groepen van mensen die geen toegang hebben tot het goede nieuws van Jezus Christus of die nog geen levensvatbare gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus hebben.

VVP-Ontmoetingsdag 11/11

InterCom191109 VVPOntmoetingsdagHet is dit jaar 50 jaar geleden dat de eerste ontmoetingsdag van VVP – toen nog Broederschap van Vlaamse Pinkstergemeenten - doorging. Dat is de reden waarom de 11-november dag dit jaar een extra feestelijk tintje krijgt. In de beginjaren vond de dag twee keer per jaar plaats, niet alleen in november, maar ook rond Pasen. Het waren belangrijke momenten voor de Pinksterchristenen om elkaar te ontmoeten.

Het is duidelijk dat het aanbod aan speciale evenementen in de afgelopen 50 jaar sterk is toegenomen. Het verlangen om elkaar te ontmoeten is er nog altijd, en juist daar op wil de VVP-dag de nadruk leggen.

Nieuwsbrief