slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Er zit meer in brood en wijn

InterCom170830 DemaerelBroodEnWijn 02Kort voor zijn sterven hield Jezus een bijzondere maaltijd met zijn leerlingen. Het was een uiterst emotioneel gebeuren dat nog altijd in de christelijke kerken herdacht wordt. De symbolen van brood en wijn zijn heel bekend voor de gelovigen. Maar er zit meer in brood en wijn – getuige de ondertitel van het boek dat Ignace Demaerel schreef: Wie Mij eet …

Halen de christenen wel alle rijkdommen uit de instelling van het Avondmaal? Met zijn boek wil Demaerel dieper graven naar de vele verrassende betekenissen van brood en wijn in de Bijbel.

30 Diploma’s

ETF presenteert jaarverslag

ETF07Vorig academiejaar ontvingen 30 studenten van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven hun diploma: 11 bachelors, 13 masters en 6 doctors. Het zijn enkele cijfers uit het jaaroverzicht van de ETF. Maar uiteraard ging het om meer dan alleen de diploma’s: de faculteit is een plaats waar les gegeven wordt, maar waar evenzeer aan onderzoek wordt gedaan. 

Het overgrote deel van het onderzoek binnen de ETF vindt plaats in het kader van zes vakgroepen: Oude Testament, Nieuwe Testament, Historische Theologie, Systematische Theologie, Praktische Theologie en Godsdienstwetenschappen & Missiologie.

Bouwen aan je gezin in Zaventem

InterCom170830 FamilyBuildersOuders dromen van een goede toekomst voor hun kinderen. Maar wat houdt die droom in? Is het dat de kinderen een goed diploma halen, een goedbetaalde job vinden en uiteindelijk goed getrouwd geraken? Welke rol speelt de karaktervorming in de opvoeding? Help je de kinderen in hun geestelijk leven of laat je dat werk over aan de zondagsschool? Vaak beperken we ons op geestelijk vlak tot een verhaaltje voor het slapen gaan. Actief met je kinderen over God spreken, is noodzakelijk, maar hoe doe je dat? Juist omdat het onbekend is, weten we vaak niet op welke manier we het beste bouwen aan het geestelijk welzijn van onze kinderen. Jef De Vriese stelt vast dat het vandaag de dag niet gemakkelijk is om voldoende tijd uit te trekken voor de nodige gesprekken.

Meer euthanasie om psychische redenen

Ziekenhuisbeelden36SpuitDe onderzoeksgroep ‘End-of-Life Care’, een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent heeft onlangs een onderzoek gehouden naar de gevallen van euthanasie in België die uitsluitend op grond van ondraaglijk psychisch lijden werden aangevraagd (en uitgevoerd). De Belgische wet voorziet de mogelijkheid om voortijdige levensbeëindiging aan te vragen in geval van ondraaglijk lijden – dat kan zowel fysiek als psychisch zijn. De overgrote meerderheid van de aanvragen hebben betrekking op lichamelijk lijden in een terminale fase. Vaak is er ook een mix van fysiek en psychisch lijden. Het aandeel van de gevallen van euthanasie die louter gefundeerd zijn op psychisch lijden neemt langzamerhand toe. In 2012 ging het om 0,5 procent van de gevallen, in 2013 was dat percentage gestegen tot 3. In totaal ging het in de tussenliggende periode om 179 gevallen.

NIPT terugbetaald

InterCom170801 niptOp zich heeft de NIPT, de Niet Invasieve Prenatale Test, niets te maken met abortus. Maar in het geval dat de test positief is, volgt er vaak een zwangerschapsafbreking. Het is dus niet verwonderlijk dat pro-life bewegingen argwanend tegenover de test staan. Er zijn drie soorten genetische afwijkingen die met de test opgespoord kunnen worden: Trisomie 13,ofwel het syndroom van Patau, trisomie 18 (syndroom van Edwards) en trisomie 21, ofwel het Downsyndroom. Dat laatste is uiteraard het meest bekende, en van de drie afwijkingen het enige wat een ongeboren kind kan overleven.

Vanaf enkele weken na de start van de zwangerschap vindt men DNA van de foetus terug in het bloed van de moeder. Bij de NIPT wordt bepaald over hoeveel genetisch materiaal het gaat: hoe meer, hoe betrouwbaarder de test. Wanneer het DNA te veel fragmenten van het chromosoom 21 bevat, is de kans groot dat de baby het syndroom van Down heeft. De Standaard sprak in een artikel over de NIPT als over de ‘Down-test’.

Jaaroverzicht Gemeenten & Gehandicapten

LogoGenGkleurLRWat is het nut van achterom kijken? Om het in christelijke termen te zeggen: het is een goede gelegenheid om je zegeningen te tellen. Veel kleine organisaties die het met een minimum aan mensen en middelen moeten doen, kennen de verleiding om in de eerste plaats op het vele werk te kijken en zich te focussen op de vele moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Maar een terugblik op de afgelopen tijd, richt de aandacht terug op alle mooie dingen die inmiddels gerealiseerd werden.

Gemeenten en Gehandicapten publiceerde onlangs haar jaaroverzicht, met een terugblik op de periode 2015-2016. De eerste vaststelling: 2015 was vooral een jaar van reizen naar (twee) andere continenten, terwijl 2016 vooral gefocust was het opnemen van contacten.

Nieuwsbrief