slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Iedereen mag zijn zegje doen, ook bisschoppen

Maarten Hertoghs Foto

Maarten Hertoghs

Leider in een evangelische kerk en verbonden aan de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen.

 
 
 
 
 
Sara De Mulder laat zich negatief uit over een persbericht van de bisschoppen, waarin ze hun bezorgdheid uiten over de uitbreiding van de abortuswet (DS 15 november). Ze noemt het ergerlijk dat de bisschoppen ‘uit het hiaat in hun kennis en levenservaring toch steeds weer nieuwe stigmatiserende visies en meningen kunnen puren en deze schaamteloos de wereld insturen’. Ik heb het persbericht gelezen, maar wat er stigmatiserend aan is, heb ik niet ontdekt. Wel proef ik de bezorgdheid dat er te snel gehandeld wordt, een bezorgdheid die gedeeld wordt door politici als Valerie Van Peel (N-VA) en Els Van Hoof (CD&V), maar ook door de filosoof Ignaas Devisch.
Dat de mening van bisschoppen voor velen irrelevant is, kan ik wel begrijpen. We leven niet meer in een christelijk land en de macht van de kerk is al lang niet meer allesbepalend. En dat laatste hoeft niet terug te keren. Mensen hoeven heus niet te applaudisseren bij zo’n persbericht. Dat is ook niet wat de bisschoppen vragen. Ze geven hun mening, en die is te nemen of te laten.

Tearfund overbrugt de kloof

TearfundJaarverslag2018CoverDe christelijke ngo Tearfund wordt dit jaar 40. In de komende maanden zullen we daar zeker aandacht aan besteden, maar eerst blikken we terug op het overzicht van vorig jaar. Want hulpverlening aan de Derde Wereld is niet alleen iets van de afgelopen decennia, het is een taak die in de huidige tijd nog even dringend is. Er lopen momenteel zo’n 40 projecten bij Tearfund, in verschillende werelddelen. En bij ieder project is duidelijk: de hulp is hard nodig…

In 2018 deed de federale regering een oproep voor een project in het kader van ‘Innovatie’. Dat is een interdisciplinair en interreligieus project dat vernieuwing kan brengen in de humanitaire sector. In het kader daarvan zette Tearfund in Zuid-Soedan een grootse samenwerking op dat er op gericht is actoren uit de humanitaire sector en ‘geloof-gedreven’ actoren te versterken. Op die manier moet de impact van het humanitaire werk versterkt worden. Bij de samenwerking wordt een meervoudige aanpak gehanteerd.

Enthousiasme en wijsheid

FotHoutmanGerrit15a40 jaar Bethesda

“De energie van toen en de wijsheid van nu”. Het is kort samengevat wat Gerrit Houtman als ideaal ziet voor Bethesda. Aan de vooravond van het veertigjarig jubileum van het Christelijke centrum voor hulpverlening en vorming blikt hij terug op de boeiende reis die de afgelopen decennia werd afgelegd. Voor de meesten die alleen de huidige werking kennen, zal het verbazend zijn waar Bethesda in de loop van de jaren voor stond. Immers, de focus lag niet altijd op de ambulante hulpverlening; het verhaal begint in feite met de opvang van drugsverslaafden. 

Eind jaren ‘70 weren er in Limburg heel wat nieuwe christengemeenten ontstaan. Ze boden de mensen een geestelijk onderdak, maar wilden ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Sociale bewogenheid was ook toen al een belangrijk kenmerk van de nieuwe christenen. Het verlangen om iets voor de medemens te betekenen kreeg vorm toen er een in Gruitrode een opvangcentrum voor drugsverslaafden werd opgericht. Succesverhalen uit Amerika, zoals die te lezen zijn in het boek Het Kruis in de Asfaltjungle van David Wilkerson, zorgden voor de nodige inspiratie. Ook al was de situatie in het landelijke Limburg niet zo dramatisch als in de getto’s van New York, ook hier waren jongeren in drugs verzeild geraakt en zochten ze naar vrijheid van hun verslaving. Het enthousiasme om die vrijheid te verkondigen was groot. De verslaafden kwamen bij wijze van spreken vanzelf.

Over de grenzen heen

InterCom190929 BelgiumMissionTeamBelgium Mission Team naar Bulgarije

“In Albanië heb ik niks te zoeken”. Het was de eerste reactie van Ward Maesen toen hij de suggestie kreeg om voor zijn Outreach van de Discipelschaps TrainingsSchool (DTS) naar dit land te vertrekken.  Aansluitend op de cursus van Jeugd met een Opdracht gaan de studenten voor een aantal maanden naar een zendingsveld ergens in de wereld, en Ward had een voorkeur voor Israël. Het land op de Balkan zei hel niets, maar van verschillende kanten kreeg hij de vraag om naar Albanië te gaan. Met de nodige tegenzin vertrok hij dan toch naar Zuid-Oost Europa – een beslissing die achteraf de goede bleek te zijn. Sindsdien ligt zijn zendingsfocus op het oosten van ons continent …

Muizen en olifanten

LogoPEGOHalvering uren godsdienst?

Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering zijn er veel voorstellen op tafel gekomen, maar voor de evangelische wereld was er één item dat er sterk uitsprong, namelijk de mogelijke halvering van het aantal uur godsdienst dat in de (officiële) scholen gegeven wordt. Het was een idee dat vanuit liberale hoek al herhaaldelijk naar voor was gebracht: verschillende vrijzinnigen hopen de huidige levensbeschouwelijke vakken te vervangen door ‘burgerzin’ , waar weliswaar plaats is voor religie, maar dat een einde maakt aan het systeem waarbij de verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen voor de  invulling mogen zorgen. Vooral bij de ‘kleinere godsdiensten’ veroorzaakte dit voornemen veel ongerustheid, en door de erkende levensbeschouwelijke instanties werd ook gezamenlijk gereageerd. De erkende instantie van de Protestants-Evangelische Godsdienst stuurde een brief aan de regeringsonderhandelaars om hun visie op het voorstel te geven. Onder de titel: ‘Als olifanten vechten, worden muizen vertrapt’,  sommen ze drie redenen op waarom de halvering van de lessen geen goed idee is. Hieronder de tekst van dat schrijven.

Eén in Hem

LogoPlatformGeloofsvervolgingCollageVijf organisaties (Gave Veste, Open Doors Vlaanderen, HVK, OMF en de 4e Musketier) hebben elkaar gevonden rond het thema ‘Geloofsvervolging). De vijf verenigingen, die lid zijn van de EAV, willen samenwerken om de bewustwording rond dit onderwerp te versterken. Samen hopen ze de kerk vanuit een dienende houding te activeren en toe te rusten om oog te hebben voor de vervolgde kerk wereldwijd, maar ook in België. Immers ook in ons land hebben sommige christenen problemen omdat ze christen (geworden) zijn. Denk maar aan moslims in asielcentra die zich bekeerd hebben tot Christus en daardoor in de problemen komen.

Een concrete actie van het nieuwe EAV-Platform ‘Geloofsvervolging’ is een themaweekend in de plaatselijke gemeenten. Dat zal doorgaan van vrijdag 7 tot en met zondag 9 februari 2020 onder de noemer ‘Eén in Hem’.  Jelle Rijkeboer, die het platform vertegenwoordigt: “We willen de lokale kerk dienen met lessen uit de Vervolgde Kerk. Met dit weekend willen we de bewustwording rondom christenvervolging vergroten en handvatten aanreiken om heel concreet iets doen voor onze broeders en zusters die vervolgd worden”.

Nieuwsbrief