slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Papierwerk is onmisbaar …

FotCousinneChristiane02Aan iedere bediening komt een eind. Het klinkt wat hard, maar het is een realiteit. Immers, ook werkers in Gods Koninkrijk kennen op een bepaald moment zoiets als pensioen. Christiane Cousinne, jarenlang achter de schermen actief bij OMF, wist al een tijdje dat het ogenblik naderde om het kalmer aan te gaan doen. Niet eenvoudig als je tegelijkertijd hoopt het werk aan iemand anders te kunnen overdragen... Ook al oefende zij haar missie niet uit in een ver land, toch is ze een zendelinge in hart en nieren. Niet met een opvallende taak, maar met een ‘administratieve job’. Uiteindelijk heeft iedere organisatie een goed draaiend secretariaat nodig. Op die manier kunnen de werkers hun taak optimaal uitvoeren. Christiane is iemand die dat ‘achtergrondwerk’ altijd met veel plezier heeft gedaan. Niet altijd even eenvoudig – het was een parcours waarop een weg af en toe dood leek te lopen – maar wel bijzonder gezegend. Nu er uiteindelijk een opvolger is gevonden, kan ze ‘op rust gaan’, hoewel dat niet wil zeggen dat ze haar engagement bij OMF volledig loslaat. En toch, het is een mooi moment om terug te blikken op een ‘carrière in dienst van God’.

Vergeet de levensbeschouwingen niet …

Naar aanleiding van de verkiezingen in ons land – en de regeringsvormingen die daarop volgen – hebben de levensbeschouwelijke verenigingen, die samen de VILD vormen (Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog), een memorandum opgesteld voor de verschillende parlementen in ons land. Er heerst nogal wat onrust op het vlak van de relatie tussen de levensbeschouwelijke verenigingen en de overheid. Zo werd er in de afgelopen legislatuur een einde gemaakt aan de de zendtijd van de levensbeschouwelijke verenigingen (aan evangelische zijde ingevuld door ERTS), en besloot minister Homans om geen plaatselijke ‘parochies’ meer te erkennen, zodat heel wat dossiers voor nieuwe ‘bedienaars van de eredienst’ in de koelkast belandden.

De levensbeschouwelijke verenigingen vragen aan de nieuwe regeringen een correcte behandeling, rekening houdend met

Vluchtelingengebedsdag

InterCom190610 VluchtelingengebedsdagDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) en de Refugee Highway Partnership roepen samen de kerken wereldwijd op om een dag apat te zetten om te bidden voor de vluchtelingen. In België wordt deze dag ondersteund door Gave Veste. Een kerk kan kiezen tussen zondag 16 juni of zondag 23 juni – en in de dagen daartussen mag er natuurlijk ook gebeden worden.

Het nieuws over vluchtelingen is in deze tijd van snelle media doorgaans maar erg vluchtig. Maar ook als de asielzoekers uit de hoofdpunten van het journaal verdwenen zijn, blijft hun realiteit hetzelfde, waar ze zich ook op deze wereld bevinden. “De situatie kan overweldigend lijken, maar als de plaatselijke kerken tijd nemen om te bidden en nadenken over Gods perspectief voor mensen op de vlucht en als ze dan een hand uitreiken naar de mensen in hun eigen omgeving die gedwongen hun huis te verlaten, dan kunnen ze een grote impact hebben op de levens van die mensen”, zegt Ephraim Tendero, Algemeen Secretaris van de WEA. “De Vluchtelingengebedsdag kan een uitstekende gelegenheid zijn voor de plaatselijke kerk om betrokken te raken”.

Uit de zakken van een jas ...

BEZColporteurBestaan er toevallige ontmoetingen? De meningen daarover verschillen, maar soms is het overduidelijk dat twee mensen elkaar niet zomaar tegenkomen. Midden in de Eerste Wereldoorlog ontmoette de Amerikaan Ralph Norton een Belgische soldaat. Uiteindelijk zou dat tot de oprichting van de Belgische Evangelische Zending leiden. Maar voor het zover was, had het nog heel wat voeten in de aarde. Vooral de modderige aarde van de loopgraven rond Ieper. Op het desolate slagveld van de Westhoek, in de barre omstandigheden van de velden rond de IJzer, overal bracht de ‘groote oorlog’ dood en verderf. Een plek waar hoop onvindbaar leek: de witte graven van vandaag verwijzen naar de zwarte dreiging van ruim honderd jaar geleden. Maar tegelijk waren er lichtpuntjes in de donkere nacht, die houvast boden aan de soldaten voor wie de enige zekerheid het nadere einde leek …

UNIA bezorgd over stijgend homofoob geweld

InterCom190505 HomofoobGeweldMet het oog op de verkiezingen van 26 mei heeft interfederaal gelijkekansencentrum Unia 61 aanbevelingen opgesteld voor de volgende regeringen. Het gaat over suggesties om de nog altijd sterk aanwezige discriminatie in ons land te bestrijden. Onder de titel ‘Inzetten op mensenrechten’ komen heel wat onderwerpen aan bod: van onderwijs tot gezondheidszorg, van immigranten tot gehandicapten, van huisvesting tot werkloosheidsuitkeringen, kortom: alle terreinen waar discriminatie merkbaar is.

Vertel het niet aan de kinderen...

Ziekenhuisbeelden27SpuitEuropees Hof buigt zich over een klacht over euthanasie

Toen Tom Mortier de vraag kreeg van het Universitair Ziekenhuis in Brussel om even contact op te nemen, had hij er geen idee van dat hij op de hoogte gesteld zou worden van het overlijden van zijn moeder – door euthanasie. Misschien had hij iets kunnen vermoeden: ze had hem enkele maanden eerder een mail gestuurd met de mededeling dat ze een aanvraag had ingediend. Maar het contact tussen moeder en zoon was al lang slecht en contact was zeldzaam. Toch kon Mortier niet leven met de wetenschap dat de artsen de dodelijke injectie hadden toegediend zonder ook maar iemand van de familie te verwittigen, dus diende hij een klacht in bij de Orde der Geneesheren. Die oordeelde dat oncoloog Wim Distelmans – tegelijk voorzitter van de ‘levenseindevereniging’ Leif vzw – geen fout had gemaakt. Mortier zette zijn juridische toch verder en begin dit jaar trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – het is de eerste keer dat een dergelijke zaak vanuit België daar belandt. 

Nieuwsbrief