slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Uitnodiging ten dans ...

Wat kan een Evangelische Alliantie in een land betekenen, en wat is de specifieke rol van organisaties binn181204 EAVOntmoetingorganisaties03en dat samenwerkingsverband? Het waren vragen waar EEA-Algemeen Secretaris bij stilstond tijdens een ontmoeting van de verschillende organisaties binnen de EAV. Die bijeenkomst was bedoeld als een overlegmoment van het EAV-bestuur en vertegenwoordigers van een reeks organisaties, maar evengoed als een kennismaking tussen die vertegenwoordigers onderling. Door zijn werk voor de Europese Evangelische Alliantie heeft Bucher heel wat ervaring opgedaan en daaruit had hij heel wat te delen.

#Jail&Justice bezoekt arresthuis Sint-Gilles.

InterCom190322 JailJusticeVertegenwoordigers levensbeschouwingen pleiten voor meer waardigheid

Wie in de gevangenis belandt, zal daar wel niet voor niets zitten. Het is een opvatting die veel mensen huldigen. Vaak hebben ze gelijk: een veroordeling heeft normaal gezien grondige redenen. Maar moeten daders of verdachten volledig aan hun lot overgelaten worden? De staat verleent aalmoezeniers en morele consulenten toegang tot de gevangenis om de gedetineerden de nodige bijstand te verlenen. Ze werken vanuit hun eigen achtergrond, maar werken daarnaast ook samen. |#Jail&Justice is de naam van een informeel platform bestaande uit alle erkende erediensten en de vrijzinnigheid. Het initiatief wordt gesteund door de minister van Justitie. Op donderdag 31 januari heeft een delegatie van 45 leden de gevangenis van Sint-Gillis bezocht. De krant ‘Le Soir’” berichtte er over, en het platform zelf verspreidde een persbericht.

Nieuwe halte voor Den Tram gezocht

Intercom190322 DenTram03aIn 1994 begonnen Johan en Carine Vermeulen met een bijzonder project: Den Tram. Geen middel voor openbaar vervoer, wel een aanhangwagen die ingezet werd voor kinderevangelisatie. De bijbehorende tractor bracht Den Tram naar verschillende woonwijken in Mechelen en daar konden er dan 25 tot 30 kinderen in terecht voor een aangenaam programma. Het was een uitstekend middel om heel wat contacten op te doen en om kinderen bekend te maken met het evangelie.

Dienen en liefhebben …

InterCom190322 BelgiumMissionTeam02Belgium Mission Team helpt in binnen- en buitenland

Armoede vind je overal, zowel dicht bij huis als ver weg. Het Belgium Mission Team brengt mensen samen die een hart voor arme en gebroken mensen hebben. Het motief om concreet iets aan schrijnende situaties te doen, komt uit het evangelie van Mattheüs, waar Jezus zegt: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald”.

Belgium Mission Team is zowel in Belgische steden als in het buitenland actief. Als je door een stad loopt, word je al snel geconfronteerd met daklozen. In eerste instantie zie je alleen maar een vrouw

Een luid klinkende stille stem ...

InterCom190322 MarsVoorHetLevenTiende Mars voor het Leven in Brussel

De Mars voor het Leven die op 31 maart in Brussel doorgaat is alweer de tiende editie.  Het initiatief is indertijd van start gegaan naar aanleiding van ‘20 jaar abortuswet’. De organisatoren wilden toen aantonen dat de discussie rond zwangerschapsafbreking niet afgesloten was. Ook nu, tien edities van de Mars verder, is het gesprek rond het leven nog bijzonder belangrijk. De waardigheid van het leven verdient nog altijd bescherming, op welk vlak dan ook. Het is dus niet alleen een mars tegen abortus of tegen euthanasie.

De organisatie benadrukt dat de Mars voor het Leven een positief evenement is: het is niet gericht tegen iets, het is eerder bedoeld om een stem te geven aan degenen die geen stem hebben.
Het concept van de mars is een stille mars, als een eerbetoon aan alle slachtoffers die hun leven verloren door

Mannen van God

InterCom190322 CPCVanManTotManOp zaterdag 30 maart 2019 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag voor mannen met als onderwerp ‘Mannen van God’. Tijdens de dag zal er worden stilgestaan bij Jozef, Johannes de Doper, Jeremia, maar ook bij de mannen van vandaag. Mannen die geroepen zijn, beschikbaar en … onbekwaam. Maar ook mannen die God geloven en bruikbaar worden. Mannen die door dalen gaan maar volhouden in tegenstand. Jonge en oude mannen die God dienen, zonder excuses.

De sprekers zijn Leander Janse, Miel Vanbeckevoort en Dirk Lemmens. Leander Janse spreekt over Jozef, met zijn complexe en dramatische leven. Gods genade maakt het onafwendbare afwendbaar. Gods openbaring wekt werkzaam geloof. Gods genade maakt het onmogelijke mogelijk.

Nieuwsbrief