slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom170614 MetamorfoseIn deze examentijd ontdekken veel studenten of ze voldoende tijd gestoken hebben in hun huistaken. Maar laten we niet vergeten dat huiswerk niet alleen een schoolse kwestie is. In het nieuwste nummer van Metamorfose – een uitgave van het Centrum voor Pastorale Counseling – wordt uitgebreid ingegaan op de rol van huiswerk in het pastoraal werk. Vier artikelen belichten verschillende aspecten.

In het vorige nummer van het tijdschrift bespraken Walter Barrett en Jef De Vriese de eerste taak van de hulpverlener, namelijk betrokkenheid bevorderen. Nu gaan ze verder met de tweede taak: geschikte huiswerkopdrachten geven. In hun visie is het gebruik van concrete opdrachten een duidelijk kenmerk van pastorale counseling.

InterCom170420 MetamorfoseEen woord dat in de nieuwste editie van Metamorfose vaak te lezen valt, is betrokkenheid. Het woord er vooral gebruikt in de pastorale context. Dirk Lemmens staat in het bijzonder stil bij de betrokkenheid van Jezus bij de mensen met wie Hij omging: betrokkenheid in de bediening van Jezus houdt niet alleen maar in dat Hij goed luistert en de confident een goed begrip geeft door begrip te tonen, maar vooral ook dat Hij toelaat dat mensen dichtbij komen en Zijn agenda beïnvloeden. De betrokkenheid van Jezus gaat ver: zo zien Zijn leerlingen dat Hij een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw – een persoon die de meeste Joden links hadden laten liggen. In zekere zin tast de betrokkenheid van Jezus Zijn reputatie aan: ‘Hij heeft een hart voor zondaren, en veel mensen nemen het Hem kwalijk dat Hij niet meer afstand houdt.

Metamorfose1701CoverNieuwe editie Metamorfose

Het begrip ‘zonde’ wordt in de wereld van vandaag niet graag genoemd. Wellicht was dat ook in het verleden dikwijls het geval, maar de term is vandaag de dag bij velen ongewenst. In twee artikelen in het nieuwste nummer van ‘Metamorfose’ gaat Jef De Vriese in op het onderwerp ‘identiteit en zondigheid’. Identiteit heeft te maken met wie je bent, maar ook met wat je voelt. Dat gevoelsaspect krijgt in de huidige samenleving de meeste aandacht. Christenen hebben emoties en verlangens in het verleden vaak met een zekere argwaan benaderd. Begeerte was een negatief woord met de bijklank van zonde.

Metamorfose1609CoverMetamorfose 4de kwartaal 2016

Zelfontplooiing, zelfaanvaarding, zelfwaarde, het zijn allemaal populaire begrippen in de hedendaagse maatschappij. In het nieuwste nummer van het tijdschrift Metamorfose stelt Jef De Vriese vraagtekens bij die woorden en stelt hij dat de Bijbel eerder spreekt over zelfvernedering en zelfontlediging: “de humanistische kernwoorden zijn in de christelijke wereld binnengedrongen en beheersen de boodschap van menig prediker die de gelovigen met een fijn zelfbeeld en een goed gevoel naar huis wil sturen, veel meer dan met een heilige levenswandel.

Tanden poetsen tegen dementie

InterCom160620 Metamorfose1607CoverEen Amerikaanse studie, gepubliceerd in The Journal of the American Geriatrics Society schijnt te bewijzen dat mensen die hun tanden en tandvlees gezond houden door regelmatig te poetsen en te flossen minder kans hebben op het krijgen van dementie op latere leeftijd. Mensen die in het onderzoek aangaven minder dan 1 keer per dag te poetsen zouden 65 procent meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan mensen die hun tanden wel dagelijks poetsen. Met andere woorden: door het juiste preventief gedrag kunnen problemen voorkomen worden. Het nieuws staat te lezen in de Metamorfose die eind van de maand verschijnt. Daarin verschillende artikelen die met drugs en verslaving te maken hebben en dus ook met preventie.

Zo leren we dat hersenen van mensen die regelmatig coke snuiven gevoeliger zijn voor negatieve prikkels dan van niet-gebruikers.

Meer artikelen...

Nieuwsbrief