slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Heeft christelijke hulpverlening een meerwaarde? Het is niet onlogisch dat Metamorfose, tijdschrift voor pastoraat en hulpverlening zich de vraag stelt. Naomi Appelhof wijdde er een artikel aan. Zelf werkte ze 17 jaar in de seculiere hulpverlening. Heer ervaring was, dat hier mooie resultaten werden geboekt, maar dat er dikwijls toch iets ontbrak. Ze geeft dat weer in de boutade ‘als je computer kapot is, ga je niet naar de slager om hem te repareren’. De mens is geschapen naar het beeld van God en weet hoe wij bedoeld zijn. Vanuit die optiek is het niet meer dan logisch dat een hulpverlener God betrekt bij het herstel van ‘kapotte’ mensen.

Doorheen de geschiedenis van West-Europa is er vaak een duidelijke band geweest tussen kerk en hulpverlening – op verschillende terreinen. Een mens heeft meer nodig dan materiële voorzieningen. Vaak is begeleiding een kwestie van bestrijding van symptomen in plaats van het verhelpen van de onderliggende problematiek. Dat Was voor Appelhof de reden om over te stappen naar de christelijke hulpverlening. “Ik wilde hulpverlening bieden vanuit een holistische visie. Hulpverlening die de wortel van het probleem aanpakt, maar ook werkt aan het herstel van de relatie met God. Ik wilde zien dat mensen bevrijd worden van de last die zij met zich meedragen. Simpelweg omdat ik weet dat het mogelijk is.”

Metamorfose21 01CoverMetamorfose 04/2021

Christenen worden verondersteld niet te oordelen. Heeft Jezus Christus zelf niet gezegd: “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt”? Pastorale hulpverleners worden vaak geconfronteerd met situaties waarin ze geneigd zijn om een afkeuring uit te spreken, maar och alles zullen doen om neutraal te blijven. De mensen die ze begeleiden kunnen zeggen: “Wie denk je wel dat je bent, dat je mij durft te veroordelen”?.  Zeker als ze aangesproken worden op zonden waarvoor ze geen berouw hebben. Maar de Bijbel geeft een bredere kijk op ‘oordelen’ en Joseph Propri van de Christian Counseling & Educational Foundation schreef er een artikel over.

InterCom210104 MetamorfoseLQChristenen horen geen ruzie te maken. Dat wordt toch voortdurend verkondigd. Dirk Lemmens ziet dat een beetje anders en schreef in de nieuwste editie van Metamorfose een artikel geschreven onder de titel ‘De kunst van het ruzie maken’. Een fikse ruzie kan volgens hem, op zijn tijd geen kwaad. Maar voor wie al lang een woede-uitbarsting de vrije loop wilde laten: er zijn wel regels voor conflicten, ofwel: een ruzie van een christen hoort een ‘christelijke ruzie’ te zijn.

In zijn pastorale praktijk krijgt Lemmens vaak te maken met mensen die niet weten hoe ze vorm kunnen geven aan hun boosheid zonder daarbij te verallen in een heftige ruzie. Op zich is er niets mis met boosheid: God is liefdevol, maar we lezen in de Bijbel ook dat Hij ‘toornig’ is. De dingen die verkeerd zijn, maken Hem boos.

Metamorfose20 03CoverMetamorfose 2020-03

Het is een bekend voorbeeld: je staat in de supermarkt aan te schuiven, je laat iemand door die de rij wil dwarsen en intussen neemt iemand anders je plaats in. Voordringen noemen we dat, en we vinden het uitermate onaangenaam. We stonden al even te wachten en we hebben evenveel haast als iedereen. Maar wat doe je dan? Is de opdracht voor een christen niet om op de ander gericht te zijn en niet je eigenbelang centraal te stellen? Of laat je dan gewoon over je heen lopen? In een van de artikelen van de nieuwe Metamorfose wordt het verschil beschreven tussen zelfverloochening en subassertiviteit.

Metamorfose2020 02coverZomernummer Metamorfose

Twee thema’s springen er uit in de nieuwe Metamorfose. Het eerste wordt al duidelijk op de cover waarop een gezicht met mondmasker prijkt: de Coronacrisis. Het tweede is niet vreemd voor een magazine voor pastoraat en hulpverlening: relatie & huwelijk. Over beide thema’s valt natuurlijk veel te zeggen – en ze zijn actueel.

Het Coronavirus heeft veel mensen ziek gemaakt, maar ook veel vragen opgeroepen. Dat zal niemand verbazen, want de pandemie die de wereld dit jaar getroffen heeft, is ongezien. Het is niet de eerste keer dat een ziekte slachtoffers maakt op alle continenten, maar zelden slaat er een aandoening toe die volledig buiten onze controle valt. We kennen de jaarlijkse griepepidemie, en onschuldig is die niet: jaarlijks veroorzaakt de griepwereldwijd gemiddeld 2 tot 3 miljoen ernstige infecties en 250.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar (ter vergelijking: het Coronavirus heeft tot nu toe gezorgd voor 525.000 overlijdens). Maar voor de ziekte bestaat een vaccin, en we hebben er min of meer de controle over). Voor Corona hebben we nog geen vaccin en ook geen geneesmiddel. Dat zorgt voor veel ongerustheid – en vaak ook angst – vooral omdat we er geen controle over hebben.

Nieuwsbrief