slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose1909CoverMetamorfose, het magazine dat wordt uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling brengt dit najaar een extra dik nummer uit over het thema ‘Gemeente’. Een onderwerp waar uiteraard vele over te zeggen valt.  In de eerste plaats over de leiders in de gemeente, de voorgangers en oudsten die zich dag na dag inzetten om de kerk te dienen en in goede banen te leiden. Er bestaan diverse visie op leiderschap, maar in het openingsartikel pleit Miel de Rechter alleszins voor meervoudig leiderschap. Hij is er van overtuigd dat er een behoorlijke last op de schouders van gemeenteleiders rust, en dat ze daarbij elkaar kunnen ondersteunen. Basis voor die gedachte is onder andere de uitspraak van Paulus in Handelingen 20 waar hij de oudsten van de kerk in Efeze op het hart drukt: ‘Ziet toe op uzelf’, daarmee doelend op de oudstengroep. De tekst kan ook vertaald worden als ‘Ziet toe op elkaar’.

InterCom190713 MetamorfoseOpgebrand ...

Zelfs als het niet op de omslag had gestaan, wie het nieuwe nummer van Metamorfose doorbladert, merkt direct dat het thema ‘burn-out’ is. Niet vreemd, want het fenomeen is brandend actueel in onze maatschappij. Zoals in verschillende artikelen in deze Metamorfose gezegd wordt: veel mensen kennen wel iemand die door een burn-out geveld werd, of kregen er persoonlijk mee te maken. Aangezien het een aan het werk gerelateerde ziekte is, kijkt het bedrijfsleven naar de financiële consequenties er van. Zo schat Securex de kosten voor een werkgever op 25.000 euro per personeelslid dat er mee te maken krijgt. Maar Metamorfose focust zich vooral op het hoe en waarom – op welke manier belandt iemand in een burn-out – maar vooral ook naar de manier om er terug uit te geraken. Niet zozeer om ‘de baas’ kosten te besparen, maar wel om ieder individu te ondersteunen.

InterCom190505 Metamorfose1903Een vliegtuig besturen is relatief gezien niet zo moeilijk – dat is alleszins de stelling van Dirk Lemmens in het artikel ‘De begeleiding beëindigen’ in het nieuwste nummer van Metamorfose. Of hij uit ervaring spreekt, weten we niet, maar er zit wel iets in: het opstijgen en misschien nog wel meer het landen zijn de moeilijkste momenten van de vlucht. Maar in het tijdschrift wordt geen vliegles gegeven, wel wordt de parallel getrokken tussen een vliegreis en een pastorale begeleiding: die moet in de eerste plaats goed op gang komen, maar ook op een gepaste manier worden afgerond. 

InterCom190123 MetamorfoseIn de nieuwste editie van Metamorfose komt het woord ‘liefde’ regelmatig voor. Niet vreemd natuurlijk voor een christelijk magazine, maar het valt toch op. Dirk Lemmens schreef een artikel met als titel: ‘Gods liefde in het pastoraat’ dat hij opent met de zin ‘Liefde behoort tot de corebusiness van de pastorale hulpverlener’. Hij doelt dan bijvoorbeeld op relatieproblemen waarmee de counselor geconfronteerd wordt en die vaak gekenmerkt worden door een gebrek aan liefde of door een gebrekkige uiting van liefde. En verder: “We spreken met mensen die het moeilijk om liefde te geven en mensen die het moeilijk vinden om liefde te ontvangen. Daarbij leven we in een wereld die gekenmerkt wordt door een voortschrijdende verkilling van de liefde”. Uit het tekstgedeelte 1 Johannes 4:7-11 haalt Lemmens de volgende principes: ‘God is liefde’, ‘Liefde uit zich in Jezus’, ‘Liefde is uit God’, ‘Liefde is het kenmerk van een christen’, ‘Liefde is voorbehouden aan de christen’ en ‘Onze motivatie om lief te hebben is uit God’.

InterCom181030 Metamorfose1810Ik ben …

Het najaarsnummer van Metamorfose – met ‘identiteit’ als thema - heeft een bijzonder aanpak: een hele (kortere) reeks artikelen, waarvan de titels haast allemaal beginnen met ‘ik ben’. De artikelen in dit nummer van Metamorfose beogen volgens de redactie de balans te schetsen tussen identiteit en uitwerking, positie en praktijk, voorrecht en verantwoordelijkheid.

Jef De Vriese opent het tijdschrift met het artikel: ‘Ik ben in Christus!’, gevolgd door de vraag ’werkelijk’?. Hij staat er stil bij de vraag in hoeverre Christus werkelijk centraal staat in ons leven. De benadering van de evangelische christenen van vandaag verschilt nogal van de manier waarop de gelovigen van enkele decennia terug hier mee omgingen:

Nieuwsbrief