slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom170420 MetamorfoseEen woord dat in de nieuwste editie van Metamorfose vaak te lezen valt, is betrokkenheid. Het woord er vooral gebruikt in de pastorale context. Dirk Lemmens staat in het bijzonder stil bij de betrokkenheid van Jezus bij de mensen met wie Hij omging: betrokkenheid in de bediening van Jezus houdt niet alleen maar in dat Hij goed luistert en de confident een goed begrip geeft door begrip te tonen, maar vooral ook dat Hij toelaat dat mensen dichtbij komen en Zijn agenda beïnvloeden. De betrokkenheid van Jezus gaat ver: zo zien Zijn leerlingen dat Hij een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw – een persoon die de meeste Joden links hadden laten liggen. In zekere zin tast de betrokkenheid van Jezus Zijn reputatie aan: ‘Hij heeft een hart voor zondaren, en veel mensen nemen het Hem kwalijk dat Hij niet meer afstand houdt.

 

Dat is uiteindelijk ook het doel van pastorale betrokkenheid: er zijn voor de weduwen en de wezen, voor hoeren en tollenaars, voor mensen die niet goed liggen in de maatschappij, voor mensen die een tekort aan sociale vaardigheden vertonen, voor mensen die op allerlei manieren vastgelopen zijn’.

In een tweede artikel laat Lemmens zien, hoezeer Jezus met ontferming bewogen was: ‘Het raakt Jezus diep wanneer Hij ziet dat de scharen maar wat doen, voortgejaagd en afgemat, als schapen die geen herder hebben. Zijn ontferming beperkt zich echter niet tot een emotie van betrokkenheid, maar uit zich in concrete daden’. Van daar gaat de lijn door naar onze eigen houding: ons leven als christen hoort gekenmerkt te worden door ontferming voor onze naaste die het moeilijker heeft dan wij, die op allerlei manieren vastloopt.

Betrokkenheid is ook een belangrijk begrip inde pastorale hulpverlening en dat benadrukken Walter Barret en Jef De Vriese in een gezamenlijk artikel. ‘Zelfs iedere seculiere hulpverleningsmethode benadrukt tegenwoordig de kwaliteit van de relatie tussen therapeut en cliënt. En voor de Bijbel is de relatie een belangrijk onderdeel van de herderlijke taak die God samen met andere middelen gebruikt om mensen te veranderen. Tegelijk kan de betrokkenheid een probleem vormen bij het pastoraat in de gemeente. Daar spelen vaak verschillende relaties. De hulpverlener is misschien tegelijk vriend, buur, oudste, kringleider of familielid. Die rollen en hun verschillende belangen kunnen het pastoraal proces doorkruisen. Als je verschillende petjes hebt, is het wijs dit met de confident te bespreken, rollen af te bakenen of door te verwijzen naar een ander lid van het pastorale team’.

Hoe kun je de betrokkenheid vergroten in de hulpverlening? ‘Door wie je bent en door wat je doet. Wie je bent, heeft te maken met je karakter en je kwaliteiten. Wat je doet heeft te maken met je vaardigheden om de principes van God uit te werken naar de praktijk van het dagelijkse leven van de confident’.

Dit nummer van Metamorfose geeft heel wat om na te denken, niet alleen over betrokkenheid. Er zijn ook artikelen over ‘vrij zijn en vrij blijven’, Jeugdpastoraat (en toch: hoe betrek je ouders erbij), en liefde en verbondenheid bij echtparen.

Meer informatie bij het Centrum voor Pastorale Counseling dat het blad uitgeeft. http://www.metamorfosemagazine.org/


Nieuwsbrief