slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose1909CoverMetamorfose, het magazine dat wordt uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling brengt dit najaar een extra dik nummer uit over het thema ‘Gemeente’. Een onderwerp waar uiteraard vele over te zeggen valt.  In de eerste plaats over de leiders in de gemeente, de voorgangers en oudsten die zich dag na dag inzetten om de kerk te dienen en in goede banen te leiden. Er bestaan diverse visie op leiderschap, maar in het openingsartikel pleit Miel de Rechter alleszins voor meervoudig leiderschap. Hij is er van overtuigd dat er een behoorlijke last op de schouders van gemeenteleiders rust, en dat ze daarbij elkaar kunnen ondersteunen. Basis voor die gedachte is onder andere de uitspraak van Paulus in Handelingen 20 waar hij de oudsten van de kerk in Efeze op het hart drukt: ‘Ziet toe op uzelf’, daarmee doelend op de oudstengroep. De tekst kan ook vertaald worden als ‘Ziet toe op elkaar’.

 

Leiderschap wordt niet automatisch aanvaard: “De meeste broeders die in de bediening van geestelijk leiderschap in de plaatselijke gemeente staan, hebben  crisissen meegemaakt of zitten er nu middenin. Regelmatig komt het voor dat gezag genegeerd wordt, broeders en zusters met je optrekken en je leiding aanvaarden zolang het team leiding geeft zoals zij dat verwachten, overeenkomstig hun gedachten. Maar ze willen niet meer volgen als ze het niet met je eens zijn. Waarheid wordt verdraaid en kwaadsprekerij tot rebellie aan toe steekt de kop op.” Uiteraard bestaat het leiding geven niet voor het grootste deel uit het bestrijden van moeilijkheden, maar problemen komen zo nu en dan voor. In die momenten is het belangrijk om met meerdere leiders te zijn. Of zoals Miel de Rechter het zich afvraagt: “Hoe zou je kunnen overleven als er geen meervoudig leiderschap zou zijn?” Het spreekt vanzelf dat het leiding geven met meerdere personen soms lastiger kan zijn dan wanneer een verantwoordelijke alles voor het zeggen heeft. Je moet immers rekening houden met verschillende meningen en voorkeuren, en er moet regelmatig overlegd worden. Binnen het team moet ook iedereen tot zijn recht kunnen komen. De gemeenteleden hebben daarbij ook de verantwoordelijkheid om het team te steunen: “Gezegend is de gemeente die dagelijks het oudstenteam in gebed aan Gods genade opdraagt.”

Eenheid in de gemeente
Een van de mooiste facetten van het kerk-zijn is de verscheidenheid: op die manier kan de kerk ook tot volle bloei komen en kunnen veel mensen hier hun gading vinden. Tegelijk lijkt juist die diversiteit heel vaak op gespannen voet te staan met de eenheid onder de gelovigen, die ook een heel belangrijk aspect vormt. Onder de titel ‘Eenheid in verscheidenheid in de gemeente’ noemt Dirk Lemmens een aantal Bijbelteksten waar de noodzaak van eensgezindheid benadrukt wordt. Wie die passages leest, beseft dat ook in de kerk van de eerste eeuw eenheid geen evidentie was. Mensen hebben verschillende karakters en opvattingen en van tijd tot tijd botsen die. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat iedereen in de gemeente een plaats heeft, en dat die gemeente functioneert als een lichaam, één lichaam met vele onderdelen die gelijkwaardig zijn. Eensgezindheid is niet iets wat je kunt eisen; je kunt er in de eerste plaats zelf aan bijdragen: “Uiteindelijk ligt het recept voor eenheid in de gemeente in de manier hoe ik mezelf zie in de relatie tot mijn gemeenteleden; (…) Wanneer we alleen, in navolging van het voorbeeld dat Jezus zelf gegeven heeft, de ander behandelen alsof hij beter was dan wijzelf (ook al ben je er misschien zelf wel van overtuigd dat dat niet zo is..) en wanneer we zijn/haar belang boven ons eigen belang stellen, dan is de eenheid binnen de gemeente verzekerd! Dan zullen we ‘eensgezind’ zijn, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Dan zullen onze neuzen in dezelfde richting staan, omdat ieder van ons apart beslist heeft om samen de Heere Jezus te volgen.”

Eenheid tussen de gemeenten
In een vervolgartikel gaat Dirk Lemmens nog een stap verder en schrijft hij over eenheid in verscheidenheid tussen de gemeenten. Er is een enorme diversiteit wanneer je rondkijkt in het kerkelijk landschap. In België valt het misschien nog redelijk mee, maar in Nederland is het aantal denominaties al heel wat groter. Ze vertonen in veel gevallen een hele reeks overeenkomsten, maar ze hebben allemaal hun eigen accenten. Wat voor de een een onbelangrijk verschil is, kan voor de ander een onoverkomelijk kloof zijn. Nu is die verscheidenheid geen nieuw verschijnsel – ook in de Bijbel worden verschillende gevallen genoemd. Maar hoe gaan we daar tegenwoordig mee om? “De manier waarop de eerste gemeente omging met onderlinge verschillen tussen plaatselijke gemeenten, zou voor ons een voorbeeld moeten zijn”. Vandaag de dag lijken de specifieke standpunten van kerkgenootschappen niet meer zo belangrijk te zijn. Het gevolg is dat gemeenten tegenwoordig veel minder een uitgesproken identiteit hebben. Dirk Lemmens betreurt dit in zekere zin: “Als het goed is, is het theologisch standpunt dat we innemen een weerspiegeling van wat we in ons hart geloven dat God wil zeggen in Zijn Woord. Gemeenten zonder identiteit worden een slap afkooksel van hoe God de gemeente bedoeld heeft. Gemeenten mét een uitgesproken identiteit hebben de neiging om sterker te worden en te groeien”. Maar vasthouden aan de  identiteit wil natuurlijk ook niet zeggen dat gemeenten het conflict moeten opzoeken.

Bijbelgetrouw
Een belangrijk element bij het ontwikkelen van een eigen identiteit is voor een evangelische gemeente altijd ‘bijbelgetrouwheid’. Vandaar dat Frans Koopmans in zijn artikel ‘Zijn wij nog een bijbelgetrouwe gemeente?’ naar de karakteristieken van de evangelische wereld. Daarbij gaat het in de eerste plaats over het vasthouden aan de Bijbel als ultieme autoriteit, maar verder ook over het accent op het offer van Jezus Christus aan het kruis, de noodzaak van persoonlijke bekering en het uitdrukken en demonstreren van het evangelie in de inspanningen van zending en sociale hervormingen. In dit artikel worden een aantal vragen gesteld die iedere gemeente zou moeten kunnen beantwoorden, zoals ‘Waar staan wij als gemeente?’, ‘Streven wij in ons onderwijs in de gemeente naar een optimale balans tussen Schrift en ervaring, Woord en Geest?’ , ‘Wijzen we die ontwikkelingen af waarbij de laatste beslissing wordt gevonden in het menselijke gevoel en de menselijke ervaring?’, enzovoorts.

Bovenstaande is uiteraard maar een greep uit de onderwerpen en de artikelen in de Metamorfose. Er wordt ook geschreven over kinderen in de kerk, de muziek, de jongeren, mensen met (psychiatrische) problemen. Veel redenen dus om dit themanummer te lezen. Meer info op de website van Metamorfose. Www.metamorfosemagazine.org

Nieuwsbrief