slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Heeft christelijke hulpverlening een meerwaarde? Het is niet onlogisch dat Metamorfose, tijdschrift voor pastoraat en hulpverlening zich de vraag stelt. Naomi Appelhof wijdde er een artikel aan. Zelf werkte ze 17 jaar in de seculiere hulpverlening. Heer ervaring was, dat hier mooie resultaten werden geboekt, maar dat er dikwijls toch iets ontbrak. Ze geeft dat weer in de boutade ‘als je computer kapot is, ga je niet naar de slager om hem te repareren’. De mens is geschapen naar het beeld van God en weet hoe wij bedoeld zijn. Vanuit die optiek is het niet meer dan logisch dat een hulpverlener God betrekt bij het herstel van ‘kapotte’ mensen.

Doorheen de geschiedenis van West-Europa is er vaak een duidelijke band geweest tussen kerk en hulpverlening – op verschillende terreinen. Een mens heeft meer nodig dan materiële voorzieningen. Vaak is begeleiding een kwestie van bestrijding van symptomen in plaats van het verhelpen van de onderliggende problematiek. Dat Was voor Appelhof de reden om over te stappen naar de christelijke hulpverlening. “Ik wilde hulpverlening bieden vanuit een holistische visie. Hulpverlening die de wortel van het probleem aanpakt, maar ook werkt aan het herstel van de relatie met God. Ik wilde zien dat mensen bevrijd worden van de last die zij met zich meedragen. Simpelweg omdat ik weet dat het mogelijk is.”

Heeft de Bijbel het antwoord op alle pastorale vragen? Linde De Vriese verwijst naar de eerste zin van artikel 7 van de “Confessio Belgica”: Wij geloven dat de Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. Verschillende Bijbelverzen impliceren dat dat in de Schrift alle antwoorden en principes die nodig zijn voor herstel beschikbaar zijn. Dat maakt van Gods Woord het uitgelezen boek om mensen te begeleiden tot levensverandering. Maar de Bijbel is niet allen het handboek tot levensvernieuwing, het is ook de toetssteen waaraan de methodieken van de wereldse methodieken en psychotherapie moeten getoetst worden. “De counselor is ertoe geroepen om vast te houden aan het Woord zoals het verkondigd is (1 Kor. 15:2), de Bijbelse principes te hanteren en van daaruit problemen te analyseren. Een Bijbelse oplossing kan nooit gebaseerd zijn op zijn eigen gedachten, overleveringen of andere evangeliën (Gal. 1:8, Kol. 2:8); maar is steeds gegrond in het onfeilbare Woord van God, welke leidt tot levensverandering.”

Heerszucht en boosheid
Heersen staat tegenover dienen. Aangezien de Bijbel oproept tot een dienende houding, past heerszucht niet bij een christen. Toch is heersen vaak gemakkelijker dan dienen: “Voor dienen moeten we ons inspannen, heersen gaat vanzelf. In een dreigend conflict kunnen we plotseling verbaal sterk reageren en zo de situatie naar onze hand willen zetten, of we trekken ons terug in een muur van stilzwijgen om de ander tot verandering te brengen. Beide zijn vormen van heersen.” Veel christenen kennen uit eigen ervaring voorbeelden van heerszuchtige leiders, oudsten, gemeenteleden, vaders, moeders, werkgevers. In een artikel met de titel ‘Maar zo zal het onder u niet zijn …’ gaat Metamorfose dieper in op de verschillende vormen van heerszucht.

Boosheid is ‘een sterk gevoel van ongenoegen, ergernis of vijandigheid, een emotionele reactie die intens verlangt om iets of iemand te kwetsen of zelfs te vernietigen. Arjan Baan legt uit dat boosheid of woede op verschillende manieren naar buiten kan komen. Sommige mensen ontploffen, andere koken van binnen  en houden het bij het negeren van iemand, geven minachtende blikken of steken onder water. Emoties zijn niet slecht en zelfs boosheid is niet altijd verkeerd. Toch is het in een aantal situaties fout om boos te worden. Baan toont de Bijbelse weg om boosheid te overwinnen.

Het is maar een greep uit de artikelen die in de nieuwe Metamorfose te lezen zijn. En ze gaan zeker niet allemaal over negatieve zaken. Interessante teksten gaan over Jezus Die Zijn vrienden bezoekt of over wedergeboorte en discipelschap.

Wie meer wil weten over Metamorfose, kan terecht op de website van het magazine. Www.metamorfosemagazine.org