slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WW1901.CoverHet paasnummer van Wegwijzer heeft als titel ‘de grootste overwinning’. In de artikels in deze editie worden verschillende facetten van het Paasgebeuren belicht. Zo beschrijft Adri Van Den Berk  de belevenissen van de twee volgelingen van Jezus die terugkeerden van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Verblind door het verdriet vanwege het sterven van Jezus, herkennen zij de opgestane Heer niet wanneer Hij met hen meeloopt. Pas wanneer Hij aan de hand van de Schriften uitlegt dat de Messias moest lijden en sterven, begint het te dagen. Op het moment dat Jezus met hen de maaltijd deelt, beseffen ze wie Hij is. In vuur en vlam voor Christus trekken ze onmiddellijk terug naar Jeruzalem – waar de leerlingen van Christus intussen ook al beseffen dat de Heer waarlijk is opgestaan. De grafstemming waarin ze de afgelopen dagen verkeerd hadden, maakt plaats voor een gloriemoment.

InterCom181220 WegwijzerDe meeste Kerstmenu’s zullen inmiddels wel opgemaakt zijn. Wordt het weer de traditionele kalkoen of mag er wat meer geëxperimenteerd worden? En moet het met Kerst wel zoveel om lekker eten draaien? Wegwijzer gaat in haar Kerstnummer naar het ‘ideale recept’ voor Kerst en dan  gaat het om meer dan een uitgebreide maaltijd. Adri van den Berk haalt herinneringen op aan zijn jeugd en haalt drie woorden die hem bijzonder aanspreken: verbazing, blijdschap en vrede. Verbazen we ons nog over de boodschap van het evangelie? Adri werd ook aangesproken door de blijdschap van Maria en Jozef, van de herders en van de wijzen uit het Oosten. En bovenal is Kerst ook het feest van de vrede. De vrede die God schenkt, gaat alle verstand te boven.

WW1809 CoverHet septembernummer van Wegwijzer staat in het teken van succes. Niet dat het lezen van dit blad een garantie is voor een succesvol leven, maar wie zich de boodschap ter harte neemt, kan toch belangrijke ontdekkingen doen in het leven. Daarom wil Wegwijzer vooral een blad zijn dat weggegeven wordt: christenen die het uitdelen aan mensen die op een of andere manier bereid zijn om op zoek te gaan naar de zin van het leven.

Hoe zit het dan met succes? Vaak is het een droom. De topact zijn op een muziekfestival, als eerste over de streep komen bij een wielerwedstrijd, het winnende doelpunt scoren in een belangrijke voetbalmatch. Voor velen blijft het allemaal een droom, maar als die dan toch uitkomt, is het een grote meevaller. Adri Van Den Berk, gemeentestichter in Limburg, kon in zijn jonge jaren proeven van het succes als artiest. Met een stem die veel weg had van die van Johnny Cash en met het nodige geluk, kon hij de TV-studio’s van binnen zien. Dat hij ook heel wat gevangenissen van binnen zag, doet daar geen afbreuk van …

InterCom180521 WegwijzerMooi zijn is een must – zeker als je de reclamewereld mag geloven. In het dagelijks leven worden we, willen of niet, voortdurend beoordeeld op schoonheid. Het begint al in de eerste dagen van het leven en natuurlijk is een pasgeboren kind voor de kersverse ouders het mooiste kind op aarde. Meisjes zullen er in hun leven nog meer mee te maken hebben dan jongens: ben ik wel mooi genoeg? Mooi genoeg is ook de vraag die je over de nieuwe Wegwijzer zou kunnen stellen – het thema van het komende nummer is immers ‘schoonheid’. 

InterCom180228 WegwijzerLeegte heeft voor ons doorgaans een negatieve klank. Wat biedt een leeg glas uiteindelijk meer dan de herinnering aan de drank die er in gezeten heeft? Wat is een leeg antwoordenblad anders dan een mislukt examen? Leeg is meestal niets …

Als je mensen zou vragen wat er na dit leven gebeurt, dan is er ook veel kans op een leeg blad. Kunnen we weten of er iets is, en zo ja wat? Ideeën zijn er genoeg, en het is boeiend om over het hiernamaals te fantaseren, maar wie weet het werkelijk? Het komende nummer van Wegwijzer wil laten zien dat er iets is voorbij de leegte. Daarbij staat het verhaal van Pasen centraal. In het tijdschrift valt te lezen wat bijvoorbeeld de Franse keizer Napoleon, de Bijbelse apostel Paulus en de Amerikaanse theoloog Wilbur Smith daarover te vertellen hebben. Maar er zijn natuurlijk ook bijdragen van de redactie zelf.

Christenen verkondigen een leven na de dood; ze zien uit naar de hemel waar ze de eeuwigheid mogen doorbrengen. Wie niet gelooft, beschouwt hen vaak naïef. Hebben christenen het geloof in de altijddurende heerlijkheid nodig als een soort drug, een houvast die het leven op aarde draaglijk maakt? Waarom is het voor hen na de dood niet gedaan? Is er misschien al iemand teruggekeerd om te vertellen hoe het aan de andere zijde van het leven is? Yvan Thomas spoelt de film van de geschiedenis terug naar het jaar 33, naar de dag van de verrijzenis van Christus en vertelt wat we van die gebeurtenis kunnen leren.

Ook Jan Leplae vraagt zich af of dit leven het enige is. Diep van binnen hebben mensen het gevoel dat er iets moet zijn dat verder gaat dan hetgeen we kennen, maar hoe kan dat iets bijdragen aan het leven van nu, hoe zorgt dat voor meer diepgang in het bestaan?

Er is een schrijver die heel wat goede dingen heeft gezegd over de leegheid van het leven. Wegwijzer had hem graag geïnterviewd voor dit Paasnummer, maar hij is helaas al overleden. Al duizenden jaren, dus het is behoorlijk te laat. En toch geeft hij de antwoorden op veel vragen aan de hand van wat hij geschreven heeft. Sla er het artikel ‘lucht en leegte’ maar op na …

Om te eindigen een belangrijke vaststelling: met Pasen krijgt ‘leeg’ een positieve betekenis. Immers, het graf van Jezus is leeg en dat kan maar één ding betekenen: Hij is opgestaan uit de dood. Door dat feit verandert de hele geschiedenis. Christenen dienen een levende Heer. Dat geeft het leven zin, nu en in de toekomst.

Meer weten over de komende Wegwijzer of exemplaren bestellen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Nieuwsbrief