slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Directeur basisonderwijs - Lommel

Den Akker School met de Bijbel, Sint-Janstraat 16A, 3920 Lommel, 011/346021,

www.schoolmetdebijbel.com

Het bestuur van School met de Bijbel Den Akker te Lommel, behorende tot de Protestants-Evangelische scholenkoepel IPCO, opent de sollicitatieprocedure voor:

Directeur basisonderwijs (m/v)

Uw hoofdopdracht:

U geeft efficiënt en doelgericht leiding in onze school. U staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de leerplannen.

U doet dit vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Evangelisch denken en zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen. U stelt zich op een integere en constructieve wijze op ten opzichte van de school en alle betrokkenen en u zet zich in voor het pedagogisch project van de school.

U bewaakt de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.

Daarnaast behoort tot uw taak: voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen.

U bewaakt de kwaliteit van het onderwijs om het beleidsvoerend vermogen van de school te verhogen.

Uw professioneel profiel:

U hebt een vereist bekwaamheidsbewijs ( = basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid).

U bent een overtuigd en geëngageerd christen. U bent in staat om op basis van het Woord, het pedagogisch project en uw levens- en beroepservaring, een christelijk leef- en werkklimaat te realiseren.

U beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden en stimuleren tot professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.

U streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur,als de vrijwilligers. U hebt de vaardigheden om met alle partijen efficiënt en diplomatisch te communiceren.

U bent op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en in staat het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken.

U bezit ondernemerschap, u kunt goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaalvaardig.

U bent bereid te reflecteren over uw eigen aandeel. U vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt.

U bent bereid tot samenwerking met collega directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap en bent actief betrokken bij het verder uitbouwen van deze gemeenschap.

U hebt de Profs cursus gevolgd of bent bereid deze te volgen.

Uw sollicitatie bevat volgende elementen:

1. Brief met uw kandidaatstelling

2. Curriculum vitae met referentiepersonen en correcte titel van diploma

3. Motivering van uw kandidaatstelling waarin U uw persoonlijke geloofsovertuiging koppelt aan het werken op een “ School met de Bijbel”.

De selectieprocedure:

We verwachten uw sollicitatie gericht aan het bestuur uiterlijk op 30 juni 2018 per post of via volgend mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrief en CV.

De geselecteerde kandidaten worden door de voorzitter van de selectiecommissie voor 15 juli

uitgenodigd voor een uitgebreid interview met opdrachten. De exacte datum en locatie worden zo spoedig mogelijk doorgegeven.

De Raad van Bestuur deelt de beslissing mee uiterlijk 1 week na de selectiecommissie.

Salariëring en indiensttreding:

Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een  Directeur Basisonderwijs” binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Indiensttreding vanaf september 2018. Vervanging in het kader van een zwangerschapsverlof. Kans op verlenging (eventueel deeltijds) bij een gunstige evaluatie is waarschijnlijk.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Joris Van der Flaas , voorzitter School met de Bijbel, Den Akker. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0489/409079

Coach lokale groepen

logoEJVFunctie

Binnen het team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk) begeleid en ondersteun je lokale jeugdgroepen (uit Limburg) met advies, dienstverlening, coaching en vorming. Binnen het landelijk en regionaal werk organiseer en geef je zelf vormingen voor jeugdwerkers en ouders. Daarnaast rekruteer en begeleidt je vrijwilligers en externe instructeurs. 

 

Profiel

· Minimum een bachelordiploma

· Pedagogische, sociaal-culturele of theologische opleiding is een pluspunt

· Afkomstig uit Limburg is een pluspunt

· Ervaring in en passie voor jongerenwerk 

· Visie voor nationaal jeugdwerk

· Ervaring en talent voor ontwikkelen en geven van vorming 

· Positief geëngageerd in een ECV-gemeente, of bereid aan te sluiten bij een ECV-gemeente

· Inzicht in de christelijke kaart van Vlaanderen

· Leider die teams doet floreren

· Zelfstandig, organisatorisch en verantwoordelijk

· Ondernemend netwerker

· Vlotte pen en sterke mondelinge communicatie

· Bereid tot avond- en weekendwerk

Wij bieden

Een uitdagende en afwisselende betrekking met flexibele werktijden

 

     Een jonge en dynamische werkomgeving met ruimte voor persoonlijk initiatief

 

     Een verantwoordelijke functie met brede impact die je met veel passie kan vervullen

 

     Vast contract van 11,4 uur per week (0,3 VTE), vanaf 1 september 2018

     of zodra kandidaat beschikbaar is

 

     Salariëring volgens barema B1c voor de socio-culturele sector (PC 329.01),

     werkgeverstussenkomst voor openbaar vervoer en fietsvergoeding

 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief en je CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Johan Lorein, voorzitter EJV

 

Procedure

Na ontvangst van je motivatiebrief en CV ontvang je een persoonlijke vragenlijst.

Graag ontvangen we dat formulier zo snel mogelijk terug.

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je daarna uit voor een sollicitatiegesprek.

 

Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Koen Maeyens, algemeen coördinator van het EJV:

+32 (0) 498 30 65 12  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Je cv en brief of mail worden mogelijk vijf jaar bijgehouden door de algemeen coördinator in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure.

Daarna hebben enkel de algemeen coördinator en bestuur nog toegang.

 

 

Diaconaal medewerker – coördinator vzw Open Deur

LogoOpenDeurVzwSinds ruim 10 jaar zet de evangelische kerk Bethel (Vrije Evangelische Gemeenten -Vlaanderen) elke vrijdag haar deuren open voor een maaltijd voor dak- en thuislozen.

De laatste jaren is dit werk uitgegroeid tot een opvang voor vluchtelingen,  vooral uit het Brusselse Noordstation.  Elke vrijdag en woensdag is er een onthaal,  waar vluchtelingen kunnen uitrusten,  waar zij eten en kleren krijgen en waar zij ook het evangelie kunnen horen.  

Een team van vrijwilligers uit verschillende gemeenten in en rond Brussel ondersteunen dit werk.  Sinds 2016 is het werk ondergebracht in een afzonderlijke vzw en kon ook voor het eerst een medewerker voor een deeltijdse betrekking worden aangesteld.  

Visie

Doelstelling van vzw Open Deur is mensen die niets meer hebben,  een plaats te bieden waar zij welkom zijn.  Naast de materiële hulp wordt ernaar gestreefd om mensen ook met verdere hulpverlening in contact te brengen.  Ook is er veel persoonlijke aandacht.  Hierbij wordt steeds geprobeerd om mensen vanuit het evangelie een nieuw perspectief op hun leven te geven.   

Het werk van Open Deur vormt een onderdeel van het getuigenis van de evangelische gemeente Bethel in Brussel.  De activiteiten vinden plaats in het gebouw aan de Haachtsesteenweg en wordt door de gemeente met gaven en gebed gesteund.

Taakomschrijving 

Hier de taakomschrijving en het profiel van een diaconaal medewerker/coördinator:  

· Organiseren van het wekelijks onthaal op woensdag en de maaltijd op vrijdag.

· Begeleiden van daklozen en vluchtelingen bij het zoeken naar verdere hulpverlening.

· Bekendmaking van het werk van Open Deur binnen en buiten de gemeente 

Profiel van een nieuwe medewerker:

· Belijdend christen

· Bij voorkeur een man wegens het feit dat de meeste contacten mannen zijn.

· Voldoende kennis van Nederlands en Frans

· Een hart voor het werk onder daklozen en vluchtelingen 

· Vorming/ervaring op gebied van jeugdwerk of sociaal werk

· Bereid zijn om zich aan te sluiten bij onze evangelische gemeente

Financieel en pastoraal:

De coördinator wordt door de vzw in dienst genomen voor 13u per week en vergoed volgens het daarvoor vastgestelde barema (ca 560 € per maand,  bruto).  

De gemeente en de vzw willen steun bieden bij de bijzondere materiële en pastorale noden die een bediening in Brussel met zich mee brengen.

Nadere inlichtingen bij:  

Gottlieb Blokland (voorganger,  voorzitter vzw),  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  02-2452170

Petra Ribôt (secretaris vzw) ,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  0495-672183

Bij schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag een cv met één of twee referenties

 

Tear Fund - Administratieve Medewerker

(voltijds voor onbepaalde duur)

In het kader van startjob 3.0 werven we een administratieve medewerker jonger dan 26 jaar aan. Laatstejaarsstudenten ook welkom. Geen ervaring vereist.

Wat doen wij?

Al sinds 1979 brengt Tearfund mensen samen in de strijd tegen armoede en onrecht. We zijn een ervaren christelijke humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij rampen en ontwikkelingsprojecten. Word deel van ons team dat zich voor de armsten inzet “omdat elk mens telt”.

Wat doe jij?

Je biedt administratieve ondersteuning bij het uitwerken van nieuwe projecten, zoals:

Onderzoek en verwerven van een Framework Partnership Agreement met ECHO (EU): deelnemen aan vergaderingen,

bestudering regelgeving, samenstellen documenten, opmaak aanvraagdossiers;

Integratie van een nieuw CRM-beheersysteem: data invullen, rapporten maken en testen, data vergelijken;

Automatisatie van processen en procesverbeteringen;

Opvolgen en implementeren van nieuwe certificeringsprocedures.

 

Wie ben je?

Je bent dynamisch, nauwkeurig, vindingrijk, je werkt efficiënt, je beschikt over een analytische geest en een stevige dosis

zelfvertrouwen;

Je bent tweetalig (Nederlands en Frans) en kan je vlot uitdrukken in het Engels;

Je beschikt over goede schrijfvaardigheden in die drie talen;

Je kan ook met cijfers werken;

Je kunt vlot overweg met de courante softwarepakketten (Internet browsers, Word, Excel ...);

Je hebt zin om te leren;

Je bent stressbestendig en resultaatgericht;

Je kunt zelfstandig werken en organiseren, maar werkt ook graag samen;

Je hebt een hoger diploma;

Als je bij Tearfund werkt, ga je akkoord met onze missie, visie en christelijke identiteit.

 

Wat bieden we jou?

Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;

Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance;

Een fijn team van een vijftal collega’s;

Een gezellig kantoor in Vilvoorde met een informele sfeer;

Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 38u/week;

Eindejaarspremie (volledige 13de maand), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fiets- en autovergoeding;

We bieden je een kwaliteitsvolle begeleiding.

 

Hoe word je onze nieuwe collega?

Stuur je cv en motivatiebrief vóór zondag 15 juli om 24.00 uur per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In de loop van die week hoor je of je geselecteerd bent om thuis een schriftelijke proef te maken. Op basis daarvan nodigen we je eventueel uit voor een interview.

Tearfund vzw - Groenstraat 19 - 1800 Vilvoorde - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - www.tearfund.be 

Jongerencoördinator EJV

 

Het EJV breidt uit! Met ingang van 1 juli 2018 is het EJV opzoek naar een voltijds Jongerencoördinator. Word jij onze nieuwe collega? Lees hieronder verder wie we zoeken, wat je moet doen en wat wij je te bieden hebben. Zelf geen interesse: stuur deze vacature dan zeker door binnen jouw netwerk of naar iemand die mogelijks wel interesse heeft voor deze functie.

 

Functie

 

Je bent verantwoordelijk voor de jongerenwerking (13 t.e.m. 18 jarigen) van het EJV.
Je rekruteert en ondersteunt verschillende teams van vrijwilligers waarmee je samen het EJV-aanbod voor jongeren en hun leiders ontwikkelt en organiseert:

 

 • activiteiten en kampen voor jongeren
 • vorming, dienstverlening en informatie voor jongerenwerkers en ouders
 • website en informatie, nieuws en artikels m.b.t. jongeren 
 • materiaal voor jongeren, ouders en jeugdgroepen

 

Binnen het team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk) begeleid en ondersteun je lokale jeugdgroepen met advies, dienstverlening, coaching en vorming. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor vragen van maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun ouders. Je zet je ervoor in dat kinderen en tieners van (kandidaat-)vluchtelingen hun weg vinden richting de EJV-zomerkampen.

 

 

 

Profiel

 

 

 

 • Minimum een bachelordiploma
 • Pedagogische, sociaal-culturele of theologische opleiding is een pluspunt 
 • Ervaring in en passie voor jongerenwerk 
 • Visie voor nationaal jeugdwerk
 • Ervaring en talent voor ontwikkelen en geven van vorming 
 • Positief geëngageerd in kerk of gemeente
 • Inzicht in de christelijke kaart van Vlaanderen
 • Leider die teams doet floreren
 • Zelfstandig, organisatorisch en verantwoordelijk
 • Ondernemend netwerker
 • Vlotte pen en sterke mondelinge communicatie

 

           Bereid tot avond- en weekendwerk

 

Wij bieden

 

 

 

     Een uitdagende en afwisselende betrekking met flexibele werktijden
     Een jonge en dynamische werkomgeving met ruimte voor persoonlijk initiatief
     Een verantwoordelijke functie met brede impact die je met veel passie kan vervullen
     Vast contract 38 uur per week, vanaf 1 juli 2018 of zodra kandidaat beschikbaar is
     Salariëring volgens barema B1c voor de socio-culturele sector (PC 329.01),
      werkgeverstussenkomst voor openbaar vervoer en fietsvergoeding
 

 

Interesse?

 

Stuur een motivatiebrief en je CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Johan Lorein, voorzitter EJV
Solliciteren kan tot 15 mei 2018

 


MEER INFO? 

 

Voor meer inlichtingen over de functie neem je best contact op met Koen Maeyens,
algemeen coördinator van het EJV: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +32 (0) 498 30 65 12

 

www.ejv.be/vacature

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Secretaris-Boekhouder

De Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (FS) heeft een vacature voor een 

HALFTIJDSE SECRETARIS-BOEKHOUDER

 

voor een tijdelijke aanstelling van 1 maart 2018 tot en met 30 september 2018

 

vereisten:

- De Belgische nationaliteit bezitten of die van een lidstaat van de Europese Unie

- Actief lid zijn van een kerkgemeente die behoort tot de FS

- Kennis hebben van de kerkelijke kaart en van de structuren van de overheid

- Het Nederlands mondeling en schriftelijk foutloos beheersen

- Het Frans minstens passief goed beheersen

- Uitstekende kennis hebben van Word, Excel en e-mail

- In staat zijn documenten van boekhoudkunidge aard of met financiële conqequenties (mee) op te stellen en te controleren, rekening houdend met boekhoudkundige regels en regelgeving van toezichthoudende overheden

- Bereid zijn de specifieke regelgeving en software in te studeren

- Gevoel hebben voor organisatie en voor precisie, in staat zijn om prioriteiten op te stellen, tegelijkertijd verschillende dossiers kunnen beheren en kunnen werken met een minimum aan supervisie.

 

Taken

Het gaat om taken voor de centrale administratie van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) en van de FS en op de relaties van de FS met de aangesloten kerkgemeenten. Na een inwerkperiode zal deze beleidsmedewerker verantwoordelijk worden voor de volgende taken:

 

- Centrale administratie

o Assisteren bij de boekhouding van ARPEE en FS

o Documenten van gefinancierde kerkgemeenten (mee) opstellen en controleren

o De aanvraagdossiers voor erkenning van kerkgemeenten (FS) opvolgen, vervolledigen en beheren

o Binnenkomende stukken van bestuursleden (FS) verwerken

o Gebruikelijke kantoorwerkzaamheden

- Diverse vergaderingen

o Aanwezig zijn bij en notulen maken van een gedeelte van de vergaderingen van ARPEE en/of FS

 

- Opmerkingen

o De betaling van de wedde gebeurt door de FOD Justitie

o Het werk kan gedeeltelijk thuis worden gedaan, gedeeltelijk in Brussel

o Er is een grote soepelheid in de werkuren, maar er zijn soms ook werkzaamheden buiten de kantooruren.

 

De personen die hun kandidatuur willen stellen, sturen een brief met hun motivatie, hun curriculum vitae en een kopie van hun diploma’s toe aan de voorzitter van de Federale Synode, dr. Geert W. Lorein, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel (tel. 016/35 51 84; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), ten laatste op 7 februari 2018.

 

Studentenwerker Brugge/Oostende 10u/week vrijwilligerswerk

Studentenvereniging Ichtus is op zoek naar een

Studentenwerker in de regio Brugge/Oostende

1 Functiebeschrijving
-    Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Ichtus studentengroep in Brugge/Oostende.
-    Je begeleid de voorzitter en de stuurgroep door beschikbaar te zijn voor vragen, aanwezig te zijn op de stuurgroepvergaderingen, advies te geven vanuit de spanning ‘ervaring studentenwerker – autonomie van de groep’, materiaal/literatuur te verschaffen, gesprekken te voeren met de voorzitter…
-    Je leert de context van de studentencultuur in Brugge en Oostende kennen.
-    Je promoot Ichtus Vlaanderen activiteiten.
-    Je verschaft pastoraat waar dat nodig is en bent ook beschikbaar voor mentoraat. - Afhankelijk van je beschikbare tijd geef je vorming in andere Ichtusgroepen of op conferenties, in kerken of andere gelegenheden die niet worden georganiseerd door Ichtus Vlaanderen.

2 Profiel - Je hebt een Bachelor of Master diploma of bent daar mee bezig.
- Je spreekt Nederlands en bij voorkeur ook Engels.
- Je bent lid van een kerk in of rond Brugge/Oostende.
- Je woont in Brugge of Oostende of bent bereid te verhuizen.
- Je kunt je vinden in de bijgevoegde visie/missie-tekst van Ichtus Vlaanderen.
- Je kunt de geloofsbelijdenis in bijlage ondertekenen.
- Je hebt bij voorkeur enige Ichtus/IFES ervaring.
- Je bent flexibel, empatisch, zelfstandig.
- Je bent bereid te werken in een variabel uurrooster.

3 Omkadering

- Je maakt deel uit van een team dat om de 6 weken een hele dag samen doorbrengt bestaande uit vergadering, teambuiding, samen eten en training.
- Je kunt in overleg met je begeleider een netwerk bijwonen van IFES Europa, een vak aan de KUL/ETF en/of een andere cursus volgen.
- Je wordt begeleid door middel van één op één gesprekken die om het half jaar plaats vinden, met daartussen een opvolging van de opgestelde jaardoelen.

Heb je interesse, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je motivatie en je cv en je ontvangt de nodige documenten.

Nieuwsbrief