slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

VAN STEEN Rudi en Asha

   
VAN STEEN Rudi en Ashaloupe
India

Moved For All Nations India

Moved For All nations is in 2003 gestart. In 1989 kwam ik in de gemeente van Lier, ik was compleet gebroken, ik had net een echtscheiding achter de rug. Maar de heer had heel duidelijk gezegd dat ik toen naar Lier moest komen vanuit Limburg. Geen huis, maar op heel korte tijd werd er voorzien in een ruimte boven de kerk van Lier. Op een paar maanden tijd heeft de Heer heel mijn leven hersteld. Ik werd ingeschakeld binnen de evangelisatie. Vooral onder daklozen, verslaafden, prostituees. Ik werd aangeraden om mee te gaan werken als aalmoezenier in de gevangenis. Ik moest voor een interview naar Brussel, en werd niet aanvaard omdat ze angst hadden dat ik zou terugvallen in mijn verslaving waarvan ik al tien jaar af was. Ik kwam dan terug naar Lier en zat op de trein en ik had de indruk dat de Heer zij je moet iets delen met iemand. Wat verder zat een man die Engels sprak en niet zeker was dat hij op de trein zat en  ik zei toen tegen hem het is goed als je weet dat je op de juiste trein zit maar het is beter om te weten dat je op de juiste weg zit. Ik vertelde hem dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. De man zei toen ik ben drie weken geleden gelovig geworden. Toen ik van de trein afstapte en op het perron liep begin ik plots te huilen en zei God hoe is dat mogelijk dat u mij gebruikt om iemand te bemoedigen van zo ver weg. Binnen hield ik halt voor de wereldkaart die achteraan de kerk ophing. Ik keek van België in het midden naar Alaska linksboven en begon spontaan te huilen. Want de Heer heeft gezegd; je zal Mijn getuige zijn tot het uiterste der aarde. Ik bleef huilen van geluk. Mijn tranen waren als het ware golven van bewogenheid die de wereld(kaart) overstroomden. Vier jaar later ontstond Moved For All Nations, en bewogenheid voor alle volkeren is wat ons nog steeds drijft. Sommige mensen stellen dat wel eens in vraag, bewongenheid voor alle volkeren en jullie gaan enkel naar India? Maar dat is de naam die God ons had gegeven.

Ondertussen hebben we mensen in China, Brazilië en nog op andere plaatsen. In 2004 kreeg ik het op mijn hart om ook in Nederland te starten met Moved For All Nations. Ik had er geen idee van hoe hieraan te beginnen, maar uit het niets kreeg ik enkele weken later telefoon van een Nederlands echtpaar. Ze vertelden me dat God tijdens hun huwelijksreis hun had opgedragen Moved For All Nations in Nederland te stichten.

 

Nieuwsbrief