slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

VAN VLIET Johan en Marijke

   
VAN VLIET Johan en Marijkeloupe
Vaidei
Roemenië
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.jobvzw.be

tot 2014

Job VZW

De organisatie

“Job vzw is een christelijke organisatie en heeft in totaal vier projecten waarvan drie in Roemenië lopen en één in Cuba. Wij werken in Vadei, een dorpje te midden van Roemenië. Wij zijn dus niet betrokken bij het werk van het vzw in België. Job vzw in België organiseert hoofdzakelijk de hulptransporten naar Roemenië (kledij, voedingswaren) en zorgt voor het doorsluizen van de financiën. Ze staat in voor de sponsorwerving in België en Nederland. Ons werk in Roemenië bestaat uit twee hoofdelen. Enerzijds is er de hulpverlening. Globaal gezien bestaat dit uit het verdelen van de hulpgoederen in de dorpen te doen. Doordat wij zoveel goederen hebben gaan we dit binnenkort ook in de steden doen. Naast de materiele hulpverlening bieden we ook ondersteunende hulp zoals muzieklessen of huiswerkbegeleiding. Anderzijds is er het evangelisatie-gedeelte. Dat doen we hoofzakelijk in de dorpen  Vadei en Kinsh. Hier proberen we tevens een gemeente op te richten. Geen letterlijke kerk maar wel een plaats waar we het evangelie kunnen brengen aan de bevolking.”

Geschiedenis

“Voordat we bij Job vzw waren aangesloten, hadden ik en mijn echtgenote het al op ons hart om aan zending te doen.  Jong en onervaren reden we toen met de auto naar Polen, helemaal niet beseffende hoe ver dit was. Vervolgens gingen we ook naar Slovakije en Hongarije. We legden er plaatselijke contacten en voelden het moment aanbreken om er te blijven, maar keer op keer ging de deur plots toe.  We waren teleurgesteld en besloten dat God de tijd niet rijp achtte om werk te verrichten in Roemenië.  We trokken terug naar België in de veronderstelling hier aan geloofsverkondiging te doen tot we met Jobvzw in aanraking kwamen.  Ze stelden ons voor om voor hen in Roemenië te werken. Mijn vrouw was op dat ogenblik zwanger, dus besloten we dat ik samen met collega Stefan Vermeulen naar Roemenië zou gaan om de verschillende projecten ter plaatse te bezoeken. Een project sprong er toen voor ons uit, en we hadden opnieuw het idee dat dit de plaats was waar de heer ons wou. Marijke mijn vrouw vond het in het begin moeilijk dat ik met het gezin naar Roemenië wou emigreren, zij vond dat te ver. Maar uiteindelijk was zij het die besliste om voor Roemenië te kiezen.”

“Uiteindelijk verhuisden ik en mijn vrouw in april 2011 naar Vadei. We gingen op zoek naar een huisje en knapten dit op. In Roemenië is het niet uitzonderlijk dat er geen badkamer of stromend water is. Na drie maanden gingen we naar de mensen toe en vroegen hen op de man af of ze hulp nodig hadden? De meesten zeiden ja. We hebben sociale enquêtes opgemaakt, vragenlijsten die vanuit de overheid verplicht waren. Op basis daarvan zijn we niet enkel voedsel gaan geven maar uiteindelijk stelden we ook een geestelijke nood vast. Een christen kan niet zeggen; ik evangeliseer en ik laat de mensen wegkwijnen in armoede, of omgekeerd; hier hebben jullie eten, kleding enzovoort maar ik vertel jullie niets over de eeuwigheid.  Neen, het mes snijdt aan twee kanten.”

Roemenië

“Roemenië is een orthodox land. De Roemeense orthodoxe kerk voert ook degelijk het bewind. Sinds de val van het communisme in december 1989 maakt de orthodoxe kerk een herleving door, ook de baptisten en pinkstergemeenten zijn gegroeid. Als je hier naar een persoon toegaat met de vraag ‘bestaat God’, dan kijken ze je aan en zeggen ze uiteraard. Er zijn in Roemenië  bitter weinig atheïsten. Het enige wat ontbreekt is de levende relatie met God, dat hebben ze niet. Ze leven van traditie op traditie. Omdat de orthodoxe kerk zegt dat het zo is. Deze kerken zijn jammer genoeg doorspekt van het occultisme. Ook onder de zigeuners is dit een wijdverspreid kwaad.”

“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Maar op een gegeven moment moet je ook voor jezelf de beslissing nemen. Je ontmoet mensen van allerlei pluimage tot die ultieme vraag dan ook voor mij kwam bovendrijven. Ik had hier in België best een mooie carrière kunnen opbouwen. De giften die we in Roemenië krijgen zijn beperkt, maar de zegen die op ons werk rust is me meer waard dan een mooie carrière in België. Een voorbeeld van deze zegen; een jongen uit de orthodoxe kerk kwam onlangs tot geloof. Hij kwam naar ons toe en vertelde dat hij God dankbaar was dat ik en mijn vrouw naar Roemenië waren gekomen. Dat hij door ons God had leren kennen.  Op zo’n moment voel ik onmiddellijk; het is het waard geweest. En ja België is een fantastische land, alle tegeltjes hangen aan de muur, in Roemenië is dat niet daar hangt alles schots en scheef en loopt het in het honderd, maar het is in dit land dat we wel onze roeping gevonden hebben. Ons gezin is er ook ingeburgerd. Problemen gaan er altijd zijn maar ik ervaar dat de Heer ons continu coacht.”

Gebedspunten

 “Elke ziel die zijn leven aan de Here geeft is een succes. Wij werken ook samen met de plaatselijke baptistengemeente die momenteel een groei van 40 procent kent. We zijn gestart met de bouw van een zaaltje waar we het evangelie kunnen vertellen. De mensen in dit dorpje zijn erg open en we willen van deze openheid gretig gebruik maken om het geloof te verkondigen. Eén van onze gebedspunten is dan ook het zaaltje. Momenteel staan de muren en het dak er al, maar we vragen gebed voor de reacties van de dorpelingen, dat God dit project mag leiden. Daarnaast is er sinds kort  vanuit het gemeentehuis van de plaatselijke stad en vanuit de kinderbescherming  ons gevraagd om een kinderhuis op te richten. Iets wat dringend nodig is. Er komen uit wegprostitutie veel ongewenste kinderen voort die vervolgens gedumpt worden in ziekenhuizen.  De overheid biedt hier geen oplossing voor.  Er zijn een aantal kinderhuizen maar de ondersteuning is miniem. We krijgen voor een symbolische euro een voormalig internaat tot onze beschikking. De mogelijkheid bestaat dus om hier eventueel een christelijk kinderhuis van te maken. Nu is onze vraag hoe we hier mee omgaan, hoe willen we dit realiseren in de praktijk maar ook financieel? We willen die kinderen een echte toekomst geven, dus  ook daarvoor vragen we gebed.”

 

Wegens de gezondheidstoestand van Marijke keerde het gezin van Vliet inmiddels terug naar België

 

 
Nieuwsbrief