slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

HANSEN Fred en Nathanja

   
HANSEN Fred en Nathanja loupe
Ouagadougou
Burkina-Faso

TEARFUND - Tot november 2015

zendingsplatform logoAchtergrond

Nathanja: Fred en ik werken als koppel in Burkina Faso sinds juli 2008, samen hebben we twee kleine jongens Jake en Jona. Fred is Deen en hij groeide op in Burkina Faso waar zijn stiefvader voor de Deense ambassade werkte. Ik groeide er tevens op als kind van zendelingen. Fred had een fantastisch leven, met zwembaden en airconditioning in elke kamer. Ik had enkel een kleine ventilator. Maar we zaten op school in dezelfde klas en we leerden elkaar nog beter kennen toen we elkaar opnieuw tegenkwamen in een jeugdgroep. Fred werd daar christen. Toen we afstudeerden ging hij terug naar Denemarken en na een tussenpauze in België besloot ook ik om naar daar te verhuizen. We trouwden en planden om onze studies voort te zetten in de Verenigde Staten. Het was rond die tijd dat mijn ouders stuurden ons vroegen of we bereid waren hen te gaan helpen met hun project in Burkina Faso. Dat zagen we niet zitten, maar we wouden het land wel nog bezoeken alvorens onze verhuis naar de VS. En zo opende God in 2008 onze ogen voor de nood in het land en dat onze hulp op die plaats gevraagd werd. Zo besloten we na gebed om onze VS-plannen een jaar opzij te zetten en mee te werken in Panbila. Toen ik als kind in Burkina Faso woonde en we tussendoor in België waren, voelde ik me niet thuis. Mensen spraken andere talen en ook de cultuur was anders. Als jong meisje had ik zelf de keuze niet gemaakt, nu wel, wat maakt dat mijn instelling geheel anders is.

Fred: We ervaren het land nu ook anders dan voorheen, voorheen leidden we een leven onder andere kinderen met ook een andere nationaliteit op de internationale school, de gangbare taal was Engels. Nu leven we echt tussen de Burkinezen. Onze jeugdvrienden zijn er niet meer, we moeten een heel nieuw netwerk rondom ons heen opbouwen. Ook het ontbreken van de luxe die ik als kind wel had is een uitdaging. 

Panbila

Fred: Burkina Faso is een land waar zo’n 50 procent moslim is en zo’n 20 procent christelijk waaronder voornamelijk de katholieken vallen. Het project waarvoor we werken; Panbila, tracht de armste der armsten in Burkina Faso te ondersteunen. Het is een project dat we samen met de ouders van Nathanja leidden In Ouagadougou zijn er veel hulporganisaties maar weinigen die in realiteit ook echt hulp bieden. We proberen de Burkinezen voorlichting te geven, zoals het water wat je drinkt maakt je ziek. Panbila omvat vijf deelprojecten. Het eerste is het opvangcentrum voor straatkinderen. We doen dit voornamelijk door de opvang van tienermoeders, meisjes die door hun familie verstoten zijn en bij andere organisaties de deur worden gewezen. We leren hen een ambacht aan zoals naaien of breien, maar leren hen tevens lezen en schrijven. Elke ochtend komt er een voorganger langs die Bijbelstudie geeft aan de meisjes en met hen spreekt over hun persoonlijke relatie met de Heer. We verplichten hen niets, we vertellen hen wat wij geloven en zij kunnen vervolgens zelf een keuze maken. De meeste meisjes zijn trouwens van een niet-christelijke achtergrond. In het begin zijn ze schuchter en blijven ze liefst van al zo ver mogelijk weg van elke christelijke activiteit maar geleidelijk aan zien we hen toenadering zoeken en hun leven uiteindelijk afgeven aan God. Het is gemakkelijk om te zeggen Jezus houdt van je maar als je het niet in de praktijk brengt en toont aan de meisjes zal je hen niet kunnen overtuigen.

Nathanja: Mijn ouders zijn daarnaast een kinderadoptieprogramma gestart om kinderen die in arme gezinnen wonen en dreigen op straat terecht te komen te ondersteunen. De kinderen krijgen een schoolopleiding en de familie krijgt daarnaast tweemaandelijks een hoeveelheid voedsel. Naast school en voeding organiseren we ook recreatieve activiteiten, zoals het bijbelkamp en medische onderzoeken voor de kinderen.

Fred: Het derde onderdeel van Panbila zijn de microkredieten, dat wil zeggen voorzien in kleine leningen waardoor een familie een eigen zaak kan opstarten. Op deze manier kunnen ze op termijn zelf voorzien in hun eigen behoeften en hoeven ze niet meer afhankelijk te zijn van derden. We lenen enkel aan vrouwen geld door slechte ervaringen met mannen in het verleden.

Nathanja: Nummer vier is de school, voordien gingen de gesponsorde kinderen naar allerlei scholen overheen heel Ouagadougou. Daardoor konden we moeilijker een oogje in het zeil. Daarom startten we onze eigen school, een school die christelijk geïnspireerd is en in een goed onderwijs voorziet. Indien er problemen zijn met een van de kinderen kunnen we daar meteen op inspringen en niet pas na zes maanden als we het via via te weten komen. Op dit moment loopt onze school vanaf de kleuters tot het 6de leerjaar. Nummer vijf is de computerklas. Deze was voordien in een andere school omdat wij zelf niet over elektriciteit beschikten maar sinds we een zonnepaneel hebben is deze klas naar onze eigen school verhuisd. Dus ons vijfde deelproject maakt sinds de verhuis van dit jaar deel uit van het schoolproject. Fred en ik coördineren alle projecten. Met de bewaking inbegrepen zitten we aan een twintigtal lokale personeelsleden die het gehele project mee dragen.

Motivatie

Fred: indien ik het niet voor God deed, zou ik nu niet in Burkina Faso zijn, de omgeving, insecten, verkeer, ziektes, zijn niet aangenaam. En als je het werk doet voor God, werk je op een heel ander niveau, Hij zal je bijstaan in deze moeilijke omstandigheden en jou de kracht en gezondheid geven om door te gaan. Het kan soms zwaar zijn, wanneer bijvoorbeeld een meisje waarvoor je denkt alles gedaan te hebben, gebeden, bijgestaan en ondersteund en uiteindelijk keert ze zich af van het geloof. Dat is moeilijk.

Giften

Fred: via Tearfund worden we met giften ondersteund. Dat is een van de zaken waar we een hekel aan hebben. De eerste 2 à 3 jaar hadden we hier echt moeite mee, we gaan er nu beter mee om, maar het blijft een uitdaging om mensen geld te vragen. Het is iets waar we constant mee bezig zijn.

Familie

Fred: doordat ik de enige christen ben in mijn familie, is het niet gemakkelijk om hen uit te leggen dat ik God verkies boven hen. Ze appreciëren het wel dat ik in Afrika arme kinderen ga helpen, maar ze begrijpen mijn motivatie niet. Dus ik moet mijn werk vaak verdedigen tegenover hen.

Nathanja: Met mijn familie is het net het tegenovergestelde, zij zijn allen christenen en het project in Burkina Faso leiden Fred en ik bovendien samen met mijn ouders.

 

Nieuwsbrief